Zarządzanie komputerami stacjonarnymi

Zarządzaj systemami Windows, Mac i Linux

  Zarządzanie poprawkami

Automatyzuj wdrażanie poprawek z uwzględnieniem systemów operacyjnych i innych aplikacji od stron trzecich, zabezpieczając systemy Windows i Mac przed zagrożeniami.

 Wdrażanie oprogramowania

Uprość dystrybucję oprogramowania, instalując i odinstalowując oprogramowanie przy pomocy wbudowanych szablonów do tworzenia pakietów.

 Zdalne sterowanie

Rozwiązuj problemy na zdalnych pulpitach dzięki współpracy wielu użytkowników, transferom plików, rejestrowaniu wideo i innym funkcjom.

 Zarządzanie zasobami

Zarządzaj swoimi zasobami IT, pomiar użytkowania oprogramowania, zarządzanie licencjami oprogramowania, zabronione oprogramowanie i więcej.

 Konfiguracje Windows

Ponad 25 wstępnie zdefiniowanych konfiguracji, w tym zarządzanie energią, zarządzanie urządzeniami USB, zasady zabezpieczeń i tak dalej.

 Instalacja dodatków Service Pack

Skanuj i wykrywaj brakujące dodatki Service Pack systemów operacyjnych i aplikacji oraz automatyzuj ich wdrażanie w celu zapewnienia ciągłej aktualności oprogramowania.

 Raporty Active Directory

Ponad 100 gotowych raportów zapewnia szybki, kompletny wgląd w infrastrukturę Active Directory.

 Administracja użytkowników

Definiuj role z selektywnymi przywilejami i deleguj do nich użytkowników aby umożliwić wydajne zarządzanie.

 Wdrażanie systemów operacyjnych

Najbardziej wszechstronna funkcja do tworzenia i wdrażania obrazów dysków, wspierająca potrzeby wdrażania obrazów w trybach offline i online.

 Zarządzanie urządzeniami USB

Ogranicz i kontroluj wykorzystanie urządzeń USB w sieci, zarówno na poziomie użytkownika, jak i na poziomie komputera.

 Zarządzanie energią

Bądź ekologiczny dzięki skutecznemu zarządzaniu energią, stosując schematy zasilania, wyłączając nieaktywne komputery i uzyskując raporty o czasie pracy systemu.

 Aplikacja mobilna

Rozpocznij zarządzanie swoimi stacjami roboczymi i serwerami będąc w ruchu. Pobierz aplikację mobilną dla urządzeń iOS.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzaj systemami iOS, Android i Windows

 Rejestracja urządzeń

Rejestruj urządzenia ręcznie, zbiorowo lub umożliwiaj użytkownikom samodzielną rejestrację urządzeń iOS lub Android dzięki uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu.

 Zarządzanie aplikacjami

Rozpowszechniaj aplikacje (zarówno wewnętrzne, jak i ze sklepu) po urządzeniach, usuwaj/wyłączaj aplikacje z czarnej listy, przypisuj kody dostępu dla aplikacji komercyjnych itd.

 Zarządzanie profilami

Twórz i konfiguruj zasady i profile dla różnych działów/ról oraz powiąż je z odpowiednimi grupami.

 Zarządzanie zasobami

Skanuj w celu pozyskania szczegółowych informacji o zainstalowanych aplikacjach, wymuszanych ograniczeniach, zainstalowanych certyfikatach oraz urządzeniach sprzętowych.

 Zarządzanie zabezpieczeniami

Konfiguruj ścisłe zasady zabezpieczeń, takie jak kod dostępu czy blokada urządzenia, w celu zabezpieczenia danych firmowych przed zagrożeniami zewnętrznymi.

 Inspekcje i raporty

Przeprowadzaj inspekcję urządzeń mobilnych przy pomocy fabrycznych raportów, takich jak urządzenia ze złamanymi ograniczeniami, urządzenia z aplikacjami z czarnej listy itd.

Integracja z innymi produktami ManageEngine

Vulnerability Manager Plus - oprogramowanie do zarządzania zagrożeniami i podatnościami

ManageEngine Vulnerability Manager Plus jest rozwiązaniem do zarządzania zagrożeniami i podatnościami w oparciu o priorytety i wbudowanymi funkcjami rozwiązywania problemów. Pozwala na uzyskiwanie dostępu i ustawianie priorytetów dla podatności, automatyczne korelowanie poprawek, rozwiązywanie błędów w konfiguracji zabezpieczeń, wzmacnianie serwerów sieci web, odinstalowanie oprogramowania o wysokim ryzyku i kontroli otwartych portów oraz przestarzałych programów w twoim przedsiębiorstwie.

Browser Security Plus - Oprogramowanie do zarządzania przeglądarkami i ich zabezpieczania

ManageEngine Browser Security Plus jest narzędziem biznesowym do zarządzania przeglądarkami i ich zabezpieczania, które pomaga w realizacji tych czynności. Pozwala na wzmocnienie ustawień przeglądarek, kontrolowanie rozszerzeń i wtyczek, filtrowanie adresów URL i na zapewnienie zgodności z wymaganymi standardami dla przeglądarek w celu zabezpieczania sieci przed zagrożeniami wykorzystującymi przeglądarki.

Servicedesk Plus — oprogramowanie dla pomocy technicznej

ServiceDesk Plus to oferowane przez ManageEngine internetowe oprogramowanie dla pomocy technicznej. Integracja Desktop Central z ServiceDesk Plus pomoże zwiększyć wartość Twoich usług IT. Ta integracja pozwala na wykonywanie wszystkich działań zarządzania urządzeniami mobilnymi i komputerami stacjonarnymi z pojedynczej konsoli.

ServiceDesk Plus On-Demand — oprogramowanie dla pomocy technicznej w chmurze

ServiceDesk Plus On-Demand to oprogramowanie w chmurze oferowane przez ManageEngine dla pomocy technicznej. To pozwala na połączenie w prosty i bezpieczny sposób działań zarządzania urządzeniami mobilnymi i komputerami stacjonarnymi z zarządzaniem pomocą techniczną opartym o SaaS.

OS Deployer — oprogramowanie do tworzenia i wdrażania obrazów systemów operacyjnych

OS Deployer pomaga w tworzeniu obrazów systemu operacyjnego i wdrażaniu ich na komputery stacjonarne i serwery z centralnej lokalizacji. Dzięki integracji z Desktop Central nowe komputery będą automatycznie stawać się komputerami zarządzanymi, nie wymagając żadnej dodatkowej konfiguracji.

Asset Explorer — oprogramowanie do zarządzania inwentaryzacją

Asset Explorer to oprogramowanie do zarządzania zasobami. Dzięki integracji z Desktop Central można pobierać dokładne szczegóły inwentaryzacji wszystkich zasobów sprzętowych i programowych w organizacji.

Analytics Plus - Oprogramowanie zaawansowanej analityki

ManageEngine Analytics Plus jest usługą raportowania lokalnego i analizy biznesowej, które pomaga w łatwej analizie danych Twojego IT i w tworzeniu wnikliwych raportów i pulpitów nawigacyjnych do podejmowania przemyślanych decyzji .

Integracja z innymi produktami

Jira - oprogramowanie pomocy technicznej

Jira, znaczący gracz rynku pomocy technicznej, jest dobrze znany ze względu na zaawansowane możliwości śledzenia problemów, błędów i zarządzania projektami. Zintegruj Desktop Central z Jira i rozwiązuj bez wysiłku wszystkie problemy związane z punktami końcowymi.

Zendesk - oprogramowanie pomocy technicznej

Zendesk jest pięknym w swojej prostocie systemem do śledzenia, priorytetyzowania i rozwiązywania zleceń wsparcia dla klientów. Integracja Desktop Central-Zendesk pozwoli na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie produktywności przez efektywne zarządzanie punktami końcowymi, co w konsekwencji zwiększy zaangażowanie klientów.

ServiceNow - oprogramowanie pomocy technicznej

ServiceNow jest wiodącym rozwiązaniem internetowej pomocy technicznej, które pomaga w zarządzaniu usługami nowoczesnego IT. Dzięki integracji Desktop Central z ServiceNow możesz doświadczyć lepszej obsługi incydentów. Ta integracja pomaga wykonywać zadania operacji usług Desktop Central bezpośrednio z konsoli ServiceNow.

Spiceworks - oprogramowanie pomocy technicznej

Spiceworks to oprogramowanie pomocy technicznej, które może być hostowane lokalnie oraz w chmurze. Integracja Desktop Central i Spiceworks pozwala na wykonywanie czynności zarządzania komputerami stacjonarnymi w konsoli Spiceworks dzięki jednokrotnemu logowaniu.

Więcej informacji