Raporty monitorowania przestrzeni dyskowej Exchange

W jaki sposób sprawdzać rozmiar przestrzeni dyskowej na serwerze programu Exchange? W jaki sposób upewnić się, że trendy wykorzystania Exchange mieszczą się w domyślnej wartości przestrzeni dyskowej? Jeżeli odpowiedz: skrypty PowerShell, to prawdopodobnie powinieneś kilka następnych minut spędzić na lekturze tej strony.

Exchange Reporter Plus ManageEngine poszerza swoje zdolności monitorowania przestrzeni dyskowej Exchange. Internetowe rozwiązanie teraz monitoruje:

  • Rozmiar skrzynki pocztowej Exchange
  • Rozmiar bazy danych skrzynki pocztowej
  • Rozmiar bazy danych folderu publicznego
  • Rozmiar woluminu serwera
  • Rozmiar woluminu napędu

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Interfejs użytkownika wyświetla przestrzeń zużytą przez każdą skrzynkę pocztową, bazę danych skrzynek pocztowych oraz bazę danych folderu publicznego. Wyświetla również nazwy skrzynek pocztowych i baz danych oraz czas zarejestrowania rozmiarów. Narzędzie to pozwala na konfigurację alarmów dla rozmiaru skrzynki pocztowej Exchange w oparciu o limit przydziału (wydaj ostrzeżenie, zabroń wysłania oraz zabroń wysyłania/odbierania).

Exchange mailbox size - Exchange Storage Monitoring Reports
Mailbox size alerts - Exchange Storage Monitoring Reports
Mailbox database size - Exchange Storage Monitoring Reports

Ta nowa funkcja internetowego narzędzia Exchange umożliwia administratorom na monitorowanie rozmiaru woluminu serwerowego oraz rozmiaru woluminu napędu (wartość zagregowana oraz procentowo). Raporty te wyświetlają ogólny rozmiar woluminu (zużyta przestrzeń) oraz przestrzeń dostępną dla każdego woluminu.

Server volume size - Exchange Storage Monitoring Reports
Drive volume size - Exchange Storage Monitoring Reports

Dzięki dodatkowi raportów monitorowania magazynowania, Exchange Reporter Plus zapewnia skuteczne zarządzanie przestrzenią oraz dobrą kondycję serwera programu Exchange. Raporty te można skonfigurować w środowiskach Exchange 2007, 2010, 2013 oraz 2016. Można je również wyeksportować do folderu docelowego, a nawet wysłane w wiadomości e-mail w pożądanych formatach takich jak CSV, PDF, XLS i HTML do kompilowania zapisów.