Funkcje Exchange Reporter Plus

  •  

    Raportowanie

  •  

    Inspekcje

  •  

    Monitorowanie

Monitorowanie

Raporty rozmiaru skrzynek pocztowych

Uzyskuj wgląd w rozmiary skrzynek pocztowych, wzrost skrzynek pocztowych i ograniczenia skrzynek pocztowych i w łatwy sposób porównuj aktualny rozmiar skrzynek pocztowych z ograniczeniami quota.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Śledź i analizuj ruch do każdej skrzynki pocztowej. Filtruj wiadomości na podstawie nadawcy, odbiorcy, liczby wiadomości i rozmiaru wiadomości.

Dowiedz się więcej

Raporty Outlook Web Access

Monitoruj aktywności Outlook Web Access (OWA) filtrując dane na podstawie użytkowników, przeglądarek, adresów IP klientów i wielu innych.

Raporty właściwości skrzynek pocztowych

Przeglądaj dokładne dane o rozmiarach skrzynek pocztowych Exchange, nieaktywnych i ukrytych skrzynkach pocztowych, wzroście skrzynek pocztowych oraz innych atrybutach.

Dowiedz się więcej

Raporty zawartości skrzynek pocztowych

Filtruj zawartość skrzynek pocztowych stosując słowa kluczowe, właściwości załączników e-maili, właściwości folderów i wiele innych.

Dowiedz się więcej

Raporty Exchange ActiveSync

Uzyskuj szczegółowe raporty o wykorzystaniu ActiveSync, żądaniach synchronizacji, szczegółach polityk, informacjach o stanie i szczegółach urządzenia.

 
Załaduj więcej 

Raport zawartości folderu publicznego

Przeglądaj istotne szczegóły o wiadomościach wysyłanych do folderów publicznych w oparciu o tematy, słowa kluczowe, rozmiary załączonych plików i rozszerzenia, jak i wiele innych.

Dowiedz się więcej

Raporty uprawnień skrzynek pocztowych

Uzyskuj wgląd w uprawnienia związane ze skrzynkami pocztowymi i użytkownikami zapewniając bezpieczeństwo informacji o skrzynkach pocztowych.

Dowiedz się więcej

Office 365

Raporty skrzynek pocztowych Office 365

Zapewnij wydajne zarządzanie skrzynek pocztowych Office 365 dzięki informacjom o rozmiarach skrzynek pocztowych, archiwach, nieaktywnych skrzynkach pocztowych i innych informacjach.

Raporty rozmiaru skrzynki pocztowej Office 365

Przeglądaj listę wszystkich skrzynek pocztowych Office 365 w Twojej organizacji oraz odpowiednio ich rozmiary i liczbę. Rozmiary skrzynek pocztowych są domyślnie wyświetlane dla czasu bieżącego.

Dowiedz się więcej

Raporty ukrytych skrzynek pocztowych Office 365

Ukryte skrzynki pocztowe nie są widoczne w liście adresów Exchange. Wyciągnij listę wszystkich skrzynek pocztowych Office 365, których atrybut widoczności jest ustawiony jako „ukryty” i dzięki temu nic ci nie umknie.

Dowiedz się więcej
 
Załaduj więcej 

Raporty ActiveSync Office 365

Exchange Reporter Plus mapuje smartfony z ich odpowiednimi skrzynkami pocztowymi i politykami, zapewniając interaktywne informacje o urządzeniach ActiveSync.

Dowiedz się więcej

Skype dla firm

Raporty szczegółów konferencji

Monitoruj ustawienia i konfiguracje poufnych połączeń Skype dla firm. Drukuj raporty o uczestnikach konferencji, politykach stosowanych do użytkowników i innych informacjach.

Raporty komunikatorów

Generuj raporty o wiadomościach błyskawicznych wymienianych wewnętrznie i zewnętrznie, podobnie jak ustawienia filtra konfiguracji IM, głównych użytkownikach IM i innych aktywnościach użytkowników.

Raporty Audio/Video

Przeglądaj informacje o połączeniach wykonanych za pomocą Skype dla firm, w tym nieudane próby połączeń, nieprzypisane numery i inne aktywności użytkowników.

Raporty transferów plików

W celu uzyskania zgodności i bezpieczeństwa, śledź wszystkie transfery plików, pliki przesyłane wewnętrznie i zewnętrznie za pomocą Skype dla firm oraz wiele innych.

Raporty organizacji

Uzyskaj pogląd na całą konfigurację Skype dla firm z listą wszystkich użytkowników, puli, stron, serwerów, maszyn Skype oraz wiele innych.

Więcej informacji