Raporty uprawnień skrzynek pocztowych Exchange

Zarządzanie uprawnieniami skrzynek pocztowych jest szczególnie ważne dla wydajnego działania organizacji wykorzystującej Microsoft Exchange. Wynika to głównie ze ściślejszych norm audytów zgodności oraz zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, który jest wymagany do ochrony poufnych informacji.

Exchange Reporter Plus zawiera trzy raporty o uprawnieniach skrzynki pocztowej.

Dzięki tym gotowym reportom można łatwo sprawdzić uprawnienia powiązane ze skrzynkami pocztowymi lub użytkownikami.

Raportuj i kontroluj Exchange Online za pomocą Exchange Reporter Plus.

Uprawnienia oparte o skrzynki pocztowe

Permissions based on Mailboxes

Raport ten należy wykorzystać jako narzędzie do monitorowania dostępu do skrzynek pocztowych, zapewniając bezpieczeństwo informacji o skrzynkach pocztowych.

  • Wyświetl uprawnienia skrzynek pocztowych określonej grupy lub użytkownika Active Directory.
  • Sprawdź, czy uprawnienie to jest odziedziczone czy wyraźne.
  • Znajdź użytkowników, którzy mają pełne prawa dostępu/wysyłania jako w skrzynce pocztowej przy pomocy opcji filtrowania.
  • Możesz też znaleźć użytkowników z uprawnieniami do odczytu i zapisu.

Ważne skrzynki pocztowe, takie jak skrzynki CEO lub CFO firmy będą miały do nich przypisanego pełnomocnika, który może zarządzać wiadomościami e-mail oraz koordynować zadania kierownika. Przypisanie pełnomocnikom nadmiernych uprawnień może mieć katastrofalne wyniki dla znajdujących się w skrzynce pocztowej danych poufnych. Administrator może zaplanować i wygenerować ten raport w celu efektywnego monitorowania takich skrzynek pocztowych.

Uprawnienia oparte o użytkowników

Permissions based on users

Raport uprawnień opartych o użytkowników pokazuje następujące aspekty.

  • Poziom kontroli powiązany z indywidualnymi użytkownikami lub grupami.
  • Umożliwia zrozumienie aktualnego poziom dostępu a następnie zmodyfikowanie go w celu poprawy kontroli nad danymi.

Przy zasobach udostępnianych, takich jak udostępniane skrzynki pocztowe, prawa odstępu będą się różnić dla poszczególnych grup. Grupa A może mieć pełne prawa dostępu do skrzynki pocztowej, grupa B może mieć uprawnienia do wysyłania jako, a użytkownik A może mieć uprawnienia zmiany właściciela. Wraz ze wzrostem udostępnianych zasobów, rośnie również liczba wpisów kontroli dostępu. Raport ten pokazuje wszystkie uprawnienia udzielane osobom niebędącym właścicielami skrzynek pocztowych. Informacje te są teraz dostępne bez konieczności ręcznego pisania skryptów PowerShell.

Uprawnienia folderów

Folder permissions

Pokazuje szczegółowe informacje o uprawnieniach przypisanych do dowolnego folderu w skrzynce pocztowej. Raport ten można dostosować w celu wyświetlenia uprawnień przypisanych do dowolnego folderu poczty, takich jak skrzynka odbiorcza, wysłane, kalendarz czy inne. Pokazuje użytkowników/grupy z dostępem do folderu oraz uprawnienia dostępu, które mogą posiadać.

Te raporty uprawnień skrzynek pocztowych zbierają dane z całej organizacji wykorzystującej Exchange, obsługując wszystkie wersje serwerów Exchange, 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. Raporty te można dostosować i wyeksportować do formatów plików takich jak CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) i HTML.