Zarządzanie regułami firewalla

Czym jest zarządzanie regułami firewalla?

Zarządzanie regułami firewalli to proces okresowej kontroli i optymalizacji reguł firewalli. Proces ten obejmuje następujące działania:

  • Analizowanie anomalii w regułach wpływające na wydajność firewalli.
  • Zmianę kolejności istniejących reguł w celu poprawy wydajności reguł.
  • Identyfikowanie i usuwanie niewykorzystywanych reguł.
  • Analizowanie wpływu nowej reguły na istniejący zestaw reguł przed wdrożeniem go w firewallu.

Dlaczego zarządzanie regułami firewalli jest istotne?

Firewalle zapewniają ochronę przed zewnętrznymi zagrożeniami, chroniąc Twoją sieć i zapobiegając złośliwemu ruchowi internetowemu. Dzięki stabilnemu zestawowi reguł i zasad możesz ochronić swoją firmę przed hakerami. Ale śledzenie zasad zabezpieczeń firewalli to poważne wyzwanie; małe organizacje mogą mieć setki reguł do zarządzania, a większe — tysiące reguł. Wiele z nich pochodzi sprzed pięciu do dziesięciu lat, a w definiowaniu nowych reguł występuje zwykle brak ciągłości w definiowaniu nowych reguł, ponieważ większość jest dziedziczona po poprzednikach. Takie nieodpowiednie zarządzanie regułami ma negatywny wpływ na wydajność firewalli, przez co sieć staje się podatna na włamania.

W jaki sposób Firewall Analyzer ułatwia zarządzanie regułami firewalli?

Firewall Analyzer to oprogramowanie do raportowania konfiguracji i analityki polityki pomagające w zarządzaniu zasadami zabezpieczeń firewalli (zarządzanie zaporami). Oferuje zarządzanie regułami oparte o API lub CLI, pomagając administratorom bezpieczeństwa w śledzeniu zmian zasad, optymalizowania wydajności firewalli oraz spełniania wymagań zgodności z przepisami. Poniżej znajdują się kluczowe funkcje Firewall Analyzer, pomagające administratorom zabezpieczeń w zarządzaniu zasadami firewalli.

1. Omówienie zasad firewalli

Omówienie zasad firewalli - ManageEngine Firewall Analyzer

Ręczne dokumentowanie wszystkich reguł firewalli i regularne ich sprawdzanie to czasochłonne zadanie. W celu rozwiązania tego problemu, Firewall Analyzer pobiera cały zestaw reguł zapisanych w firewallu. W celu oceny sprawdzania można odfiltrować reguły w oparciu o następujące kryteria:

  • Reguły zezwalania i blokowania.
  • Reguły na wejściu i wyjściu.
  • Nieaktywne reguły.
  • Reguły z wyłączonym rejestrowaniem.
  • Nadmiernie dopuszczalne reguły, dowolna do dowolnej.

2. Optymalizacja zasad firewalli

Optymalizacja zasad firewalli - ManageEngine Firewall Analyzer

Firewall Analyzer pomaga w identyfikacji nadmiarowości, generalizacji, korelacji oraz grupowaniu anomalii i zasad cienia, w celu szybszego analizowania reguł firewalli. Te anomalie mają negatywny wpływ na wydajność firewalli, a ich usunięcie optymalizuje wydajność reguł firewalla.

3. Polecenie zmiany kolejności reguł firewalla

Polecenie zmiany kolejności reguł firewalla - ManageEngine Firewall Analyzer

Firewall Analyzer analizuje różne interakcje reguł i anomalii, zapewniając sugestie dotyczące pozycji reguł. Przez korelowanie liczby wykorzystywanych reguł ze złożonością reguł i anomaliami może ocenić usprawnienie wydajności dla sugerowanej zmiany. Przy pomocy tego raportu możesz zrozumieć, jak zorganizować reguły firewalla w celu maksymalizacji prędkości.

4. Czyszczenie reguł firewalla

Czyszczenie reguł firewalla - ManageEngine Firewall Analyzer

Firewall Analyzer zapewnia szczegółową listę wszystkich niewykorzystanych reguł, obiektów i interfejsów firewalli. Funkcja czyszczenia reguł zapewnia wysokopoziomowe omówienie tego, które niewykorzystane reguły, obiekty i interfejsy można usnąć lub wyłączyć.

5. Firewall Rule Impact Analysis

Analiza wpływu reguł firewalla - ManageEngine Firewall Analyzer

Funkcja wpływu reguł w Firewall Analyzer pozwala na wykonanie dogłębnej analizy wpływu dla zaproponowanej nowej zasady, co pozwala na ustalenie, czy nowa reguła będzie mieć negatywny wpływ na istniejący zestaw reguł. Przy pomocy tych raportów, możesz identyfikować zagrożenia , zrozumieć ryzyka, usuwać anomalie i optymalizować proponowaną nową regułę.

Firewall Analyzer to wydajne narzędzie do zarządzania zasadami i regułami firewalli, pozwalające na uzyskanie widoczności wszystkich reguł firewalla, zoptymalizowanie ich, oraz usuwanie anomalii w regułach. Zapewnia raporty zarządzania regułami dla większości głównych urządzeń firewalli, w tym Cisco, FortiGate, WatchGuard oraz Check Point.

Pobierz 30-dniową bezpłatną wersję próbną i zabezpiecz swoją sieć już teraz.