Zarządzanie certyfikatami SSL

 •  

  Odkrywaj

  Odkrywaj wszystkie certyfikaty SSL wdrożone w Twojej sieci.

 •  

  Scentralizowany inwentarz

  Konsoliduj wszystkie odnalezione certyfikaty w bezpiecznym i scentralizowanym repozytorium.

 •  

  Wdrażaj certyfikaty

  Wdrażaj nowo uzyskane certyfikaty do właściwych serwerów domeny.

 •  

  Alert o wygaśnięciu certyfikatów

  Otrzymuj alerty o certyfikatach, które mają wygasnąć.

 •  

  Szczegóły wdrażania Wildcard

  Uzyskaj pełny wgląd we wszystkie certyfikaty Wildcard wdrożone w Twojej organizacji.

 •  

  Integracja Let’s Encrypt

  Całościowe zarządzanie cyklem życia certyfikatów na całej długości z Let’s Encrypt.

 •  

  Zarządzanie certyfikatami użytkowników Active Directory

  Odkrywaj, śledź i zarządzaj certyfikatami przypisanymi do kont użytkowników w Active Directory.

 •  

  Zarządzaj certyfikatami w MS Certificate Store

  Odkrywaj, śledź i zarządzaj certyfikatami z Microsoft Certificate Store.

Zarządzanie kluczami SSH

 •  

  Odkrywaj

  Odnajduj systemy SSH w sieci, wyliczaj użytkowników i prywatne klucze.

 •  

  Konsoliduj i przechowuj

  Konsoliduj wszystkie odnalezione klucze SSH w bezpiecznym i scentralizowanym repozytorium.

 •  

  Twórz i wdrażaj

  Twórz nowe pary kluczy, kojarz je z użytkownikami i wdrażaj w systemach docelowych.

 •  

  Okresowo wymieniaj klucze

  Automatycznie wymieniaj pary kluczy w określonych interwałach.

 •  

  Uruchamiaj połączenie bezpośrednie

  Uruchamiaj bezpośrednie połączenie SSH z systemami docelowymi.

 •  

  Przeglądaj relację kluczowych użytkowników

  Uzyskaj pełny widok na relację kluczy i użytkowników w Twojej organizacji.

 •  

  Klucze Push

  Przesyłaj metodą push klucze do zdalnych kont użytkowników.

 •  

  Konfiguruj zasady zarządzania kluczami

  Wymuszaj zasady tworzenia kluczy. Usuń wszystkie występujące klucze, aby zacząć od nowa lub dołączyć nowe klucze.

 

Co eksperci branży mówią o Key Manager Plus

Wspólne funkcje
 •  

  Harmonogram kopii zapasowych bazy danych

  Ustanawiaj planowane kopie zapasowe całej bazy danych na potrzeby odzyskiwania awaryjnego.

 •  

  Integracja Active Directory

  Importuj użytkowników / grupy użytkowników z Windows Active Directory oraz wykorzystuj mechanizm uwierzytelniania.

 •  

  Ograniczaj i reguluj dostęp

  Kojarz szczególne zasoby z użytkownikami i określaj szczegółowe kontrole dostępu.

 •  

  Alerty i inspekcje

  Wykonuj inspekcje i śledź wszystkie aktywności użytkownika i generuj raporty.

 •  

  Zapewnianie zgodność

  Lepiej zarządzaj kluczami SSH, spełniaj wymogi przepisów takich jak SOX, FISMA, PIC i HIPAA.

 •  

  Przygotowane raporty

  Natychmiastowe, wyczerpujące raporty dotyczące wszystkich aktywności zarządzania kluczami.

Więcej informacji

ManageEngine Key Manager Plus pozwala nam kontrolować wszystkie certyfikaty SSL dla wszystkich naszych witryn. Dzięki Key Manager Plus, jesteśmy w stanie monitorować, które certyfikaty niedługo wygasną i wypuszczać nowe certyfikaty w odpowiednim czasie.
Ken Odibe Starszy konsultant infrastruktury w chmurze, Sapphire systems.