Integrated log management and Active Directory auditing monitoring, and alerting solution. Pobierz
 • log360 banner
 • Uzyskaj najnowszą kopię Gartner's Magic Quadrant for Security Information and Event Management, 2018. Porównaj dostawców i zobacz trendy w krajobrazie SIEM.
  Porównanie sprzedawców i sprawdzanie trendów w środowisku SIEM.
 • banner1
  Kompleksowe rozwiązanie wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem dziennikamioraz inspekcjami Active Directory..
  Pobierz
 • banner1
  Dowiedz się, jak możemy pomóc w inspekcjach i zapewnieniu zgodności.
 • banner2
  Zautomatyzuj proces zarządzania dziennikami przy pomocy EventLog Analyzer.
  Pobierz 
 • banner2
  Monitoruj zmiany Active Directory w czasie rzeczywistym dzięki ADAudit Plus.
  Pobierz 

Omówienie Log360

Log360 to kompleksowe rozwiązanie wszystkich wyzwań związanych z zarządzaniem dziennikami i zabezpieczeniami sieci. To silnie zintegrowane rozwiązanie łączy możliwości ADAudit Plus, EventLog Analyzer, O365 Manager Plus, Exchange Reporter Plus, oraz Cloud Security Plus. To wszechstronne połączenie pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad siecią; możliwe jest dokonywanie inspekcji zmian Active Directory, dzienników urządzeń sieciowych, serwerów Microsoft Exchange, Microsoft Exchange Online, Azure Active Directory oraz publicznej infrastruktury chmury, wszystko z jednej konsoli.

Co można zrobić przy użyciu Log360?

 • Monitorować i dokonywać inspekcji krytycznych zmian w Active Directory w czasie rzeczywistym.
 • Spełniać ścisłe wymagania regulacji dotyczących bezpieczeństwa, takich jak PCI DSS, FISMA, HIPAA, SOX, GLBA, GPG 13 oraz RODO przy pomocy łatwo dostępnych raportów.
 • Uzyskiwać wyczerpujące informacje w formie raportów z inspekcji dotyczących krytycznych wydarzeń Azure Active Directory i Exchange Online.
 • Wykorzystywać gotowe raporty dotyczące dzienników pobranych z urządzeń Windows oraz Linux/Unix; serwerów sieci Web IIS i Apache; baz danych SQL i Oracle; oraz urządzeń zabezpieczeń perymetru, takich jak routery, przełączniki, zapory, systemy wykrywania nieautoryzowanego dostępu oraz systemy zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.
 • Uzyskać widoczność zarówno w infrastrukturę chmury AWS, jak i Azure.
 • Generować alarmy w czasie rzeczywistym przy napotkaniu w swojej sieci adresów IP umieszczonych na globalnej czarnej liście oraz URLi rozpoznanych z kanałów informacyjnych STIX-TAXII.
 • Zwiększyć poziom zabezpieczeń i zapewnienie integralności ważnych danych w swojej organizacji.
 • Wydajnie monitorować, raportować i dokonywać inspekcji serwerów Microsoft Exchange.

Dokonuj kontroli zmian w ActiveDirectory w czasie rzeczywistym.

 

Dokonuj kontroli zmian w ActiveDirectory w czasie rzeczywistym.

Otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym o wszystkich krytycznych zmianach w infrastrukturze Active Directory. Dzięki tym alertom oraz gotowym raportom, Log360 zapewnia bezproblemowe inspekcje i monitorowanie zmian Active Directory. Uzyskaj szczegółowe informacje o obiektach AD, śledź podejrzane zachowanie użytkowników, monitoruj krytyczne zmiany w grupach i jednostkach organizacyjnych oraz wiele więcej.

 

Zabezpiecz swoją sieć.

Log360 zbiera i analizuje dane z dzienników z urządzeń w całej sieci w czasie rzeczywistym. W konsoli do raportowania silnik korelacyjny, system odpowiedzi na zdarzenia czasu rzeczywistego oraz silnik wyszukiwania współpracują w celu zapewnienia bardzo szczegółowych informacji dotyczących bezpieczeństwa sieci.

 

Administruj Exchange Online i Azure Active Directory z jednej konsoli.

Log360 może monitorować, raportować i dokonywać inspekcji krytycznych działań w Exchange Online i w Azure Active Directory. Wykorzystaj różne zdefiniowane raporty oferujące wyczerpujące informacje, dostosowywane alerty pozwalające na spełnienie potrzeb organizacji, oraz powiadomienia e-mail w celu zapewnienia bezproblemowej administracji swoimi konfiguracjami Exchange Online i Azure Active Directory.

 

Łatwo nadzoruj serwery Microsoft Exchange.

Log360 pomaga w śledzeniu ważnych działań na serwerach Microsoft Exchange dzięki intuicyjnemu interfejsowi zapewniającemu szczegółowe i wszechstronne raporty umożliwiające podjęcie odpowiednich działań dotyczących wszystkich aspektów tych serwerów.

 

Zabezpiecz swoją chmurę.

Przeniesienie działań w środowisko chmury oznacza obowiązek wprowadzenia narzędzi zarządzania zdarzeniami i informacjami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM) z dedykowanymi funkcjami monitorowania chmury. Składnik monitorowania chmury Log360 — z jego wszechstronnymi raportami, łatwymi mechanizmami przeszukiwania oraz dostosowywanymi profilami alertów ułatwia bezproblemowe funkcjonowanie firm w bezpiecznym i chronionym środowisku chmury.

 

Starannie monitoruj obiekty usługi Active Directory.

Log360 może monitorować środowisko AD i zapewniać wyczerpujące raporty dotyczące obiektów AD, podkreślających bardzo istotne informacje bezpieczeństwa o użytkownikach, komputerach, grupach zabezpieczeń, GPO, jednostkach organizacyjnych, plikach, folderach i więcej. W oparciu o te raporty można zamykać w sieci luki, które mogłyby zostać w przeciwnym razie wykorzystane.