Raporty zgodności i zabezpieczeń

Raporty zgodności i zabezpieczeń w M365 Manager Plus pomagają zapewnić zabezpieczenia informacji we wszystkich elementach Microsoft 365, uzyskując bezproblemową zgodność z różnymi wymaganiami branżowymi, takimi jak HIPAA, SOX, GLBA, FISMA, PCI DSS oraz ISO.

Oferuje raporty w następujących kategoriach, pozwalające na spełnienie wewnątrz organizacji następujących potrzeb zgodności i zabezpieczeń:

Zabezpieczenia przed spamem i malware

Uzyskaj obszerne omówienie całego przychodzącego i wychodzącego ruchu spamu i malware w organizacji Exchange. Spam w wiadomościach, często uzbrojony w złośliwe oprogramowanie i kod typu malware może szerzyć spustoszenie, kiedy użytkownik przypadkiem w niego kliknie. W oparciu o wartościowe informacje z tych raportów możesz zapobiec tym zagrożeniom ze strony spamerów i zaszczepić swoje środowisko Microsoft 365 przed szkodliwymi efektami złośliwego oprogramowania.

Dopasowania zasad ochrony przed utratą danych

Monitoruj i badaj cały przychodzący i wychodzący ruch wiadomości dla dopasowań reguł i zasad ochrony przed utratą danych (DLP). Informacje uzyskiwane z raportów DLP M365 Manager Plus zapewniają zgodność z różnymi standardami branżowymi i zapobiega utracie informacji poufnych.

Dopasowania reguł transportu

Zobacz pełne informacje dotyczące wszystkich przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail spełniających warunki reguł transportu lub przepływu wiadomości e-mail w organizacji. Te dzienniki inspekcji pomagają upewnić się, że informacje poufne i osobowe nie wpadły w niepowołane ręce.

Archiwizacja i eDiscovery

Uzyskaj pełną widoczność wszystkich zmian dokonanych w obiektach archiwizacji miejscowej oraz archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym , w tym informacje o zmianie, administratora odpowiedzialnego za zmianę, zmienione parametry, stan zmiany i wiele innych. Możesz zobaczyć również szczegółowe informacje o wszystkich wyszukiwaniach eDiscovery archiwizacji miejscowej, pozwalające na wyszukiwanie treści w skrzynkach pocztowych Exchange.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Śledź wszystkie urządzenia mobilne z włączonym ActiveSync w środowisku online Exchange, z oddzielnymi raportami urządzeń mobilnych, szczegółami zasad, informacjami o statusie, wykorzystaniu ActiveSync i wieloma więcej. M365 Manager Plus przedstawia wartościowe informacje w celu lepszego zarządzania urządzeniami mobilnymi wszystkich użytkowników, mapując je do odpowiadających im skrzynek pocztowych i zasad Microsoft 365.

Inspekcje działań administratorów i użytkowników

Zapewnij przestrzeganie najściślejszych wymagań zgodności infrastruktury IT z przepisami, takich jak PCI DSS (wymaganie 10.2.2 i 11.5), ISO 27000 (wymaganie A.12.4.3), SOX (rozdział 404), HIPAA (rozdział 164.308 (a)(1)(ii)(D)) oraz FISMA (NIST SP800-53) śledząc wszystkie działania administratorów i użytkowników w środowisku Microsoft 365.

Archiwizacja i przechowywanie

Efektywnie zarządzaj wszystkimi informacjami w środowisku Microsoft 365, uzyskując cenne dane w oparciu o raporty z archiwizowanych skrzynek pocztowych, rozmiary archiwizowanych skrzynek pocztowych oraz zasady przechowywania skrzynek pocztowych. Te dzienniki inspekcji pomagają zapewnić zachowanie wszystkich elektronicznie przechowywanych informacji zgodnie z różnymi wymaganiami przepisów.

Nadzwyczajnie proste zapewnienie zgodności

Poza powyższymi kategoriami, M365 Manager Plus zapewnia również oddzielne raporty stworzone celowo na potrzeby różnych wymagań branżowych, takich jak HIPAA, SOX, GLBA, PCI DSS i FISMA.

Raporty znajdujące się w każdej z kategorii zgodności:

SOX

 • Działania logowania użytkownika
 • Zmiany limitów przydziału skrzynek pocztowych
 • Zmiany rozmiaru skrzynek pocztowych
 • Ostatnie nieudane logowania
 • Utworzona skrzynka pocztowa
 • Ostatnie działanie w Skype
 • Usunięta skrzynka pocztowa
 • Dziennik wydarzeń OneDrive
 • Zasady załączników OWA
 • Zasady załączników OWA według użytkowników
 • Zasady książki adresowej
 • Zasady książki adresowej według użytkowników
 • Podsumowanie dopasowań zasad ruchu poczty
 • Ostatnie udane zalogowanie
 • Ostatnie zalogowanie do Skype

HIPAA

 • Dostęp do skrzynki pocztowej przez użytkownika innego niż właściciel
 • E-maile niemożliwe do dostarczenia
 • Wiadomości według tematu
 • Logowanie OWA według użytkowników
 • Ostatnie zalogowanie do Skype
 • Działania logowania użytkownika
 • Ostatnie udane zalogowanie
 • Ostatnie nieudane logowania
 • Aktywność e-mail użytkownik do użytkownika
 • Ostatnie działanie w Skype
 • Utworzona skrzynka pocztowa
 • Usunięta skrzynka pocztowa
 • Dziennik wydarzeń OneDrive
 • Inspekcja skrzynki pocztowej

PCI-DSS

 • E-maile wysłane przez udostępnioną skrzynkę pocztową
 • E-maile odebrane przez udostępnioną skrzynkę pocztową
 • Zmiany uprawnień skrzynek pocztowych
 • Role administratorów
 • Ostatnie nieudane logowania
 • Dziennik wydarzeń OneDrive
 • Ostatnie działanie w Skype
 • Zabezpieczenia skrzynki pocztowej użytkownika
 • Ostatnie zalogowanie do Skype
 • Wiadomości według tematu
 • Działania logowania użytkownika
 • Ostatnie udane zalogowanie
 • Utworzona skrzynka pocztowa
 • Usunięta skrzynka pocztowa

GLBA

 • Działania administratorów Exchange
 • Dostęp do skrzynki pocztowej przez użytkownika innego niż właściciel
 • Zmiany uprawnień skrzynek pocztowych
 • Zmiany użytkowników delegowanych skrzynek pocztowych
 • Ostatnie zalogowanie do Skype
 • Ostatnie działanie w Skype
 • Działania logowania użytkownika
 • Zabezpieczenia skrzynki pocztowej użytkownika
 • Ostatnie nieudane logowania
 • Działania administratorów Azure
 • Ostatnie udane zalogowanie
 • Role administratorów

FISMA

 • Dziennik wydarzeń OneDrive
 • Ostatnie zalogowanie do Skype
 • Ostatnie działanie w Skype
 • Wykrycia malware
 • Logowanie OWA według użytkowników
 • Działania administratorów Exchange
 • Ostatnie udane zalogowanie
 • Działania administratorów Azure
 • Działania logowania użytkownika
 • Wykrycia spamu
 • Ostatnie nieudane logowania

Ważne funkcje raportowania z M365 Manager Plus:

Dostosuj

Utwórz własne dostosowane raporty, przycinając je przy pomocy wbudowanych filtrów M365 Manager Plus. Raport ten możesz również zapisać wraz z innymi skonfigurowanymi wstępnie raportami.

Planowanie i eksportowanie

Automatycznie wygeneruj raporty o określonej godzinie, w określonym dniu, tygodniu czy miesiącu i eksportuj je do różnych formatów, takich jak CSV, XLS, PDF czy HTML. Mogą być one również przesłane do skrzynki odbiorczej.

Osadzanie

Możesz w łatwy sposób udostępniać informacje innym zespołom osadzając raporty w stronie sieci Web lub w witrynie typu Wiki.

Deleguj

Bezpiecznie deleguj zadania raportowania Microsoft 365 technikom pomocy technicznej i personelowi IT, bez konieczności dawania im pełnego dostępu do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365.