Funkcje M365 Manager Plus

 •  

  Raportowanie

 •  

  Inspekcje

 •  

  Zarządzanie

 •  

  Monitorowanie

 •  

  Delegowanie

Raporty Online ActiveSync

Raporty rozmiaru skrzynek pocztowych

Dla wszystkich skrzynek pocztowych w Twojej organizacji przeglądaj niezwłocznie informacje o rozmiarze obecnej skrzynki, ograniczeniach rozmiaru oraz rozmiarze skrzynki względem przydzielonego rozmiaru quota. Dowiedz się więcej

Raporty zawartości skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowe raporty o zawartości wszystkich skrzynek pocztowych w Twojej organizacji i filtruj stosując różne parametry, takie jak rozmiar folderów, liczba wiadomości, temat wiadomości lub rozmiar załącznika. Dowiedz się więcej

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.Dowiedz się więcej

Raporty folderów publicznych

Zobacz foldery publiczne dostępne w konfiguracji Microsoft 365, w tym ich nazwy i ścieżki. Sprawdź, czy foldery publiczne mają włączoną obsługę e-mail, czy mają podfoldery i czy mają limit rozmiaru oraz wiele innych.Dowiedz się więcej

Raport dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej

Zapewnia dziennik inspekcji działań użytkowników dla wszystkich udostępnionych skrzynek pocztowych, ze szczegółami takimi jak kto uzyskał dostęp do skrzynki pocztowej, kto jest jej właścicielem, kiedy uzyskano dostęp do skrzynki pocztowej, działania, które były wykonane ze skrzynki oraz wiele innych. Dowiedz się więcej

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.Dowiedz się więcej

Raporty Azure Active Directory

Raporty Azure AD

Uzyskaj przegląd użytkowników, grup, kontaktów i licencjonowania dzięki wyczerpującym wstępnie skonfigurowanym raportom. Dowiedz się o nieaktywnych, usuniętych i licencjonowanych użytkownikach; grupach bezpieczeństwa i dystrybucji, licencjach, które się niedługo skończą oraz wielu innych.

Raporty OWA

Monitoruj aktywność użytkowników w Outlook Web Access przez zbieranie danych o czasie logowania, informacjach o użytej przeglądarce i systemie operacyjnym oraz zablokowanych użytkownikach.Dowiedz się więcej

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.Dowiedz się więcej

Raporty grup Microsoft 365

Uzyskaj cenny wgląd w grupy Microsoft 365 dzięki szczegółowym wstępnie skonfigurowanym raportom o grupach bezpieczeństwa, grupach dystrybucji, rozmiarach grup, członkach grup oraz grupach pustych.

Raporty użytkowników Microsoft 365

Śledź wszystkich użytkowników dzięki raportom użytkownika M365 Manager Plus, w tym informacje o nieaktywnych użytkownikach, usuniętych użytkownikach oraz listach użytkowników. Dowiedz się więcej

 Raport urządzeń mobilnych

Popraw zarządzanie swoimi urządzeniami mobilnymi kompatybilnymi z ActiveSync dzięki raportom o urządzeniach mobilnych, szczegółach polityki, informacjami o statusie, wykorzystaniu ActiveSync i innych.

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Dowiedz się więcej

 

Bezpieczeństwo i zgodność

Śledź działania użytkowników i administratorów poznając szczegóły o tym, kto wykonał jakie działanie i kiedy; monitoruj udostępnione skrzynki pocztowe, jakie skrzynki mają założone blokady litigation hold oraz in-place hold w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności. Dowiedz się więcej

Raporty Skype dla firm

Monitoruj kluczowe statystyki związane ze środowiskiem Skype dla firm, w tym trendy wykorzystania, informacje o urządzeniach klienta, sesje peer-to-peer, szczegóły konferencji oraz wiele innych.

Raporty OneDrive dla firm

Raport dostępu do plików OneDrive

Uzyskaj pełny wgląd w pliki i foldery OneDrive dla biznesu ze szczegółami kto uzyskiwał dostęp do danych plików i kiedy.

Raport modyfikacji plików OneDrive

Śledź zmiany wykonane na plikach w celu zachowania integralności.

Raport działań na plikach OneDrive

Wykrywaj naruszenia bezpieczeństwa sprawdzając kto kopiował, przenosił, zmieniał nazwę, przywracał lub usuwał pliki.

Raport przesyłania do OneDrive

Śledź aktywność użytkowników dzięki uzyskaniu szczegółowych informacji o przesyłanych plikach.

Raport pobrań z OneDrive

Śledź pobrania plików wraz ze szczegółowymi informacjami, kto pobrał jakie pliki i kiedy.

Raport usuniętych plików OneDrive

Wykrywaj usunięcie plików i otrzymuj informacje o aktywności użytkowników, wykrywając w ten sposób zagrożenia.

Raport przesyłanych plików

Śledź aktywność użytkowników dzięki uzyskaniu szczegółowych informacji o przesyłanych plikach do OneDrive dla biznesu

Raport uprawnionych/zablokowanych urządzeń OneDrive

Uzyskaj szczegółowe informacje o urządzeniach, które są uprawnione lub mają zablokowaną synchronizację z OneDrive dla firm. Szczegóły zawierają adres IP urządzenia, nazwę urządzenia, login oraz wiele innych.

Raporty udostępniania OneDrive

Uzyskaj szczegółowe informacje o zaproszeniach do udostępniania danych, które zostały wysłane, zaakceptowane lub odrzucone, również o żądaniach dostępu oraz linkach do aktywności przedsiębiorstwa.

Raporty Skype dla firm

Raporty aktywności użytkowników

Uzyskaj informacje o wykorzystaniu Skype dla firm przez użytkowników w danym miesiącu. Przeglądaj szczegółowe informacje o czasie ostatniego zalogowania, sesjach peer-to-peer, konferencjach, jakie uczestnicy zorganizowali lub w których uczestniczyli, przesłanych plikach i wielu innych.

Raport sesji P2P dla użytkownika

Podaje szczegółowe informacje o sesjach peer-to-peer, w których użytkownicy uczestniczyli w danym miesiącu. W tym liczbę sesji audio, wideo, transferów plików oraz udostępniania plików, w których uczestniczyli użytkownicy oraz to, jak długo użytkownicy uczestniczyli w każdym z tych działań.

Raport o wiadomościach Skype dla użytkownika

Zobacz jak wiele wiadomości użytkownicy odbierają i wysyłają w danym miesiącu.

Raport na temat transferów plików w Skype

Śledź transfery plików w Skype dla biznesu, przez kontrolę całkowitej liczby wysyłanych i otrzymanych plików w danym miesiącu.

Raport z ostatniego logowania do Skype

Przeglądaj czasy ostatnich logowań dla wszystkich użytkowników w danym miesiącu. Określ kiedy po raz ostatni dany użytkownik uzyskał dostęp do Skype dla firm w celu identyfikacji nieaktywnych użytkowników.

Raport z ostatniej aktywności w Skype

Zobacz kiedy użytkownicy po raz ostatni korzystali ze Skype dla firm, tak aby można było wyłączyć subskrypcje nieaktywnym użytkownikom.

Zaawansowane funkcje raportowania

 Dostosowane raporty

Twórz dostosowane raporty dzięki wbudowanym filtrom, aby dostosować je do swoich potrzeb i usunąć wszelkie niepotrzebne dane.

 Raporty eksportowania

Uzyskaj dostęp do raportów offline lub wydrukuj je stosując eksport do formatów CSV, PDF, XLS i HTML.

 Zaplanowane raporty

Usiądź i pozwól, aby raporty same dotarły do Ciebie. Określ harmonogram, kiedy raporty mają być utworzone i przesłane na Twój e-mail.

 Osadzanie i publikacja raportów

Osadzaj swoje raporty i pulpity nawigacyjne na stronach internetowych, wiki i aplikacjach dla szerszego odbioru. Publikuj raporty, aby umożliwić do nich dostęp z lokalnej sieci LAN.

 Delegowanie raportowania Microsoft 365

W bezpieczny sposób udziel technikom pomocy technicznej oraz personelowi IT dostęp do raportów Microsoft 365 jednocześnie nie udzielając dostępu do centrum administracyjnego Microsoft 365.

Więcej informacji