M365 Security Plus

 •  

  Inspekcje

 •  

  Monitorowanie

 •  

  Wyszukiwanie

 •  

  Delegowanie

Inspekcje Exchange Online

Działania użytkowników Exchange

Śledź aktywność właścicieli, osób niebędących właścicielami oraz pełnomocników skrzynek pocztowych w tym aktywność logowania skrzynki pocztowej, wykorzystania z prawem do wysyłania oraz wiele innych.

Działania administratorów Exchange

Kontroluj aktywność administratorów taką jak tworzenie i usuwanie skrzynek pocztowych, zmiana uprawnień, delegowania, rozmiaru oraz wiele innych.

Zmiany uprawnień skrzynek pocztowych

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Zmiany własności skrzynki pocztowej

Dokonuj inspekcji zmodyfikowanych atrybutów użytkownika, takich jak nazwa, numer telefonu, biuro, wydział i wiele innych.

Foldery publiczne

Przeglądaj dane inspekcji utworzonych, zmodyfikowanych lub usuniętych folderów publicznych. Kontroluj utworzone, zaakceptowane i odrzucane żądania synchronizacji i migracji.

Wykrywanie spamu i malware

Uzyskaj szczegóły inspekcji o wiadomościach, które są oznaczone jako spam, zablokowane w oparciu o zawartość, wysłane przez zablokowanych użytkowników, przefiltrowane regułą transportową oraz wiele innych.

Inspekcje urządzeń mobilnych

Uzyskaj szczegóły dziennika inspekcji dla konfiguracji urządzeń mobilnych, w tym szczegóły o polityce urządzeń mobilnych, zmianie poziomu dostępu i usuniętych urządzeniach mobilnych.

Działania kalendarza

Kontroluj ustawienia kalendarza skrzynki pocztowej, aby sprawdzić ustawienia wiadomości tekstowych dla zdarzeń kalendarza i wiele innych.

Działania OWA

Kontroluj szczegółowo zasady skrzynki pocztowej OWA, konfiguracje skrzynki pocztowej, ustawienia kalendarza OWA oraz wiele innych.

Inspekcje Azure Active Directory

Działania administracyjne użytkownika

Uzyskaj szczegółowe informacje o tworzeniu, modyfikacji i usuwaniu użytkowników wykonanych w Azure AD.

Działania licencyjne

Dokładnie monitoruj zmiany licencji dokonane w Azure AD, aby efektywnie zarządzać swoimi licencjami.

Działania administracyjne grupy

Przeglądaj dane inspekcji o utworzonych, zmodyfikowanych i usuniętych grupach użytkownika. Dowiedz się kto dokonuje zmian członkostwa w grupach.

Działania związane z hasłem

Kontroluj zresetowane lub zmienione hasła użytkownika, zmodyfikowane dane uwierzytelniające i wymuszone zmiany hasła.

Zmiana uprawnień administracyjnych

Śledź kiedy administrator nadaje użytkownikowi uprawnienia administracyjne, usuwa użytkownikowi uprawnienia administracyjne lub modyfikuje informacje kontaktowe przedsiębiorstwa.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Działania administracyjne aplikacji

Kontroluj aktywności administracyjne aplikacji, w tym kiedy administrator dodaje lub usuwa poświadczenia dla usługi lub wpisu delegowania.

Zmiany własności użytkownika

Kontroluj zmiany wyświetlanych nazw, danych kontaktowych i innych atrybutów użytkownika.

Zmiany własności grupy

Kontroluj zmiany nazw grup, adresów e-mail i innych atrybutów grupy.

Inspekcja OneDrive dla firm

Działania na plikach i folderach

Kontroluj utworzone, zmodyfikowane, usunięte, skopiowane lub przywrócone pliki oraz o zmienionej nazwie w celu dokładnego monitorowania zmian plików i folderów.

Działania udostępniania

Przeglądaj szczegóły inspekcji o zaproszeniach do udostępniania, linków udostępniania funkcjonujących w przedsiębiorstwie, anonimowych linkach, żądaniach dostępu podobnie jak udostępnionych plików, folderów i witryn.

Działania Synchronizacji

Zobacz jakie pliki są przesyłane i pobierane z OneDrive dla firm i jakie urządzenia są uprawnione do synchronizacji lub mają zablokowaną synchronizację.

Inspekcja działań w Sway

Włącz lub wyłącz Sway

Uzyskaj szczegóły inspekcji o użytkownikach, którzy zezwolili lub zablokowali usługę Sway.

Działania Sway

Śledź utworzone, zmodyfikowane, usunięte i przeglądane Sway.

Działania udostępniania Sway

Zobacz jakie Sway mają włączoną/wyłączoną opcję zewnętrznego udostępniania i duplikowania.

Inspekcja Power BI

Pulpit nawigacyjny Power BI

Uzyskaj w czasie rzeczywistym szczegóły o pulpitach nawigacyjnych, które użytkownicy utworzyli, przeglądali, zmodyfikowali, usunęli, wydrukowali lub udostępnili.

Raporty Power BI

Stosuj szczegółowe raporty inspekcji w celu śledzenia raportów Power BI utworzonych, zmodyfikowanych, usuniętych, eksportowanych, wydrukowanych lub pobranych przez użytkownika.

Działania administracyjne

Kontroluj subskrypcje próbne, utworzone i usunięte grupy Power BI, przeglądane metryki użycia, utworzone i usunięte organizacyjne pakiety zawartości oraz inne aktywności portalu administracyjnego.

Inspekcje Microsoft Teams

Zdarzenia Team

Śledź aktywność użytkownika i trendy przez kontrolę tworzenia zespołów i kanałów. Twórz harmonogram dla raportów inspekcji i wysyłaj je automatycznie na swój adres e-mail.

Logowania użytkowników

Monitoruj aktywność logowania użytkowników w celu wykrycia wymuszonych logowań, częstego znaku złośliwego działania i upewnij się, że twoja organizacja spełnia wymogi danej branży.

Zmiany ustawień

Dowiedz się czy twoje miejsce pracy zostało narażone na atak śledząc zmiany ustawień w organizacji, zespołach i ustawieniach kanału. Wykonuj raporty inspekcji, aby zobaczyć kto dokonał jakich zmian i kiedy.

Zarządzanie zgodnością

eDiscovery

Kontroluj administratorów i członków eDiscovery, przeglądane i usunięte sprawy eDiscovery, reguły zawieszania spraw oraz wiele innych.

EOP DLP

Przeglądaj informacje inspekcji o utworzonych, usuniętych i zmodyfikowanych regułach i zasadach ochrony przed utratą danych, podobnie jak listę typów odzyskanych informacji wrażliwych.

Użytkownicy i grupy EOP

Zobacz, kto przeglądał i odzyskiwał listę obiektów użytkownika, obiektów grup lub obiektów adresata.

Więcej informacji