Automatyzuj kopie zapasowe. Przywracaj urządzenia. Bądź gotowy na awarie.

Kopia zapasowa konfiguracji

 Automatyczna kopia zapasowa konfiguracji

Automatyczne kopie zapasowe konfiguracji jak tylko zostanie wykryta zmiana.

 Harmonogram kopii zapasowych konfiguracji

Nie przegap rutynowego tworzenia kluczowej kopii zapasowej Twoich plików konfiguracyjnych.

 Wykonywanie kopii zapasowych baz danych i przywracanie ich po awarii

Natychmiast wykonuj przywracanie w przypadku dowolnej awarii sieciowej dzięki bezpiecznym kopiom zapasowym baz danych.

 Konfiguracja wersji podstawowej

Ustal najlepiej działającą konfigurację dla mechanizmów przywracania w przypadku awarii.

 Wersje konfiguracji i porównanie

Twórz kopie zapasowe Twoich plików konfiguracyjnych dzięki automatycznemu przyrostowemu przechowywaniu wersji, co może być wykorzystywane do porównań.

 Zaszyfrowany magazyn konfiguracji i scentralizowana kontrola

Zabezpieczaj pliki konfiguracyjne w centralnym repozytorium, aby zabezpieczyć się przed złośliwymi użytkownikami.

Zapobiegaj przerwom działania sieci dzięki proaktywnemu monitorowaniu.

Zarządzanie zmianami

 Kontrola dostępu oparta o role

Ograniczaj dostęp do kluczowych urządzeń sieciowych i uszczelnij bezpieczeństwo sieciowe.

 Śledzenie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym

Popraw bezpieczeństwo dzięki aktualizacjom pracujących urządzeń dla zmian wykonywanych w konfiguracji urządzeń.

 Zasady i powiadomienia zarządzania zmianami

Otrzymuj powiadomienia, kiedy nieautoryzowany personel zgłasza zmianę konfiguracji.

 Szybkie przywracanie zaufanych wersji

Natychmiast przywracaj funkcjonalność urządzeń dzięki mechanizmowi wycofywania do stabilnych konfiguracji.

  Mechanizm zatwierdzania dla przesyłania konfiguracji

Przejmij pełną kontrolę nad tym jakie zmiany mogą być zastosowane dla plików konfiguracyjnych.

 Widok Diff

Stosuj kodowanie kolorami różnic, aby wykryć zmiany konfiguracji stosując porównania obok siebie.

‌Wykonuj zbiorowe operacje sieciowe z dowolnego miejsca.

Configlets

 Automatyzacja zadań konfiguracyjnych

Automatyzuj powtarzalne operacje sieciowe i centralnie stosuj je do wszystkich urządzeń.

 Zadania wykonywania komend

Doświadcz bezproblemowego i zbiorowego wykonywania złożonych operacji sieciowych.

 Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego / Transfer obrazów systemów operacyjnych

Unikaj luk w zabezpieczeniach przez zdalną aktualizację oprogramowania układowego do najnowszej wersji.

‌Sprawdź zgodność. Naprawiaj naruszenia.

Zgodność

 Monitorowanie zgodności

Uzyskaj zgodność z PCI, HIPAA, Cisco IOS, SOX oraz dla dostosowanych zasad.

 Raportowanie zgodności

Sprawdzaj stan zgodności Twoich urządzeń sieciowych dzięki raportom opisowym.

 Zgodność z PCI

Chroń wszystkie informacje kart płatniczych dzięki bardzo bezpiecznym transakcjom.

 Zgodność z SOX

Przeciwdziałaj incydentom oszustw księgowych przez usprawnienie przejrzystości danych finansowych.

 Zgodność z HIPAA

Zabezpiecz skomputeryzowane dane medyczne dzięki spełnieniu wszystkich zabezpieczeń technicznych.

‌Przeszukuj, wybieraj i sprawdzaj urządzenia.

Zarządzanie konfiguracją

Poznaj podstawy Network Configuration Management (NCM) i dowiedz się, w jaki sposób Twój biznes może na tym skorzystać.

 Wsparcie konfiguracji urządzeń od wielu sprzedawców

Zarządzaj konfiguracją urządzeń od ponad 200 różnych sprzedawców.

 Konfiguracja sieciowa i zarządzanie zmianami

Śledź zmiany w czasie rzeczywistym, wykonuj inspekcje konfiguracji i wdrażaj aktualizacje konfiguracji na różnych urządzeniach.

Popraw niezawodność przez zarządzanie urządzeniami sieciowymi dzięki wydajnemu zarządzaniu urządzeniami.

 Analiza konfiguracji sieciowej

Określaj wzorce i trendy aktywności sieciowej dzięki dogłębnej analizie konfiguracji.

 Automatyzacja zadań konfiguracyjnych

Automatyzuj konfiguracje i całkowicie eliminuj ręczne zarządzanie konfiguracjami.

‌Analizuj dzięki intuicyjnym raportom.

Raporty i wykresy

 Raport konfliktów startup – running

Zagwarantuj synchronizację konfiguracji startup-running i sprawdzaj w poszukiwaniu konfliktów stosując intuicyjne wykresy i schematy.

 Raport EOL/EOS

Śledź informacje o zakończenie okresu wsparcia, zakończeniu sprzedaży i informacji o zakończenie cyklu życia dla twoich urządzeń sieciowych dzięki raportom EOL/EOS

 Śledzenie aktywności użytkownika

Popraw odpowiedzialność każdego użytkownika w sieci dzięki rejestrowaniu aktywności użytkowników.

 Raporty inwentarza, zmiany konfiguracji, zgodności

Bądź gotowy na inspekcje przez automatyczne wykonywanie i otrzymywanie czasochłonnych raportów.

Więcej informacji