Zarządzanie Office 365

Rozwiązanie do zarządzania, zabezpieczania i zapewniania zgodności usług Office 365.

O365 Manager Plus

Zarządzanie, raportowanie i monitorowanie Office 365.

O365 Manager Plus

 • Ustanawiaj i zarządzaj zbiorowo użytkownikami, skrzynkami pocztowymi, grupami i licencjami.
 • Korzystaj z gotowych raportów dla Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive dla Firm i Skype dla firm, podobnie jak raportów o bezpieczeństwie, zarządzaniu zgodnością i licencjach Office 365.
 • Monitoruj bez przerwy kondycję usług Office 365 i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia e-mail o obniżeniu jakości.
 • Możesz śledzić działanie użytkownika w Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive dla Firm, Sway czy innych usługach w największym możliwym poziomie szczegółowości.
 • Wykonuj inspekcje kluczowych działań i zmian mających miejsce w twoim środowisku Office 365 dzięki dostosowanym alertom dla każdej usługi Office 365.
 • Szczegółowo deleguj zadania administracyjne Office 365 do techników pomocy technicznej oraz innych użytkowników, którzy nie są użytkownikami IT, dzięki delegowaniu opartemu o role.
SharePoint Manager Plus

Inspekcje i zarządzanie SharePoint

SharePoint Manager Plus

 • Narzędzie internetowe do zarządzania inspekcją SharePoint w lokalnych serwerach i konfiguracjach Office 365
 • Zapewnia pełną widoczność infrastruktury dla elementów serwera SharePoint, zarówno lokalnych, jak i online.
 • Zawiera gotowe raporty do monitorowania składników SharePoint takich jak farmy, bazy danych zawartości, aplikacji sieci web, zbiory witryn, witryny, listy i biblioteki dokumentów.
 • Wykonuje inspekcje poziomu składników i poziomu bezpieczeństwa Śledzi zmiany uprawnień, zmiany grup i zmiany nowych ról reagując natychmiast i wysyłając alarmy.
 • Pomaga spełnić wymogi zgodności przez archiwizację logów danych inspekcji dla elastycznie dobranego okresu.
ADManager Plus

Scentralizowane zarządzanie i raportowanie Office 365 i lokalnych AD

ADManager Plus

 • Jednokonsolowe zarządzanie Active Directory i Office 365.
 • Jednoetapowe zbiorowe tworzenie użytkowników AD i Office 365 dzięki szablonom i CSV.
 • Wstępnie zdefiniowane raporty użytkowników, grup i licencji Office 365.
 • Szczegółowe delegowanie pomocy technicznej w oparciu o role lub OU dla zadań Office 365.
ADSelfService Plus

Zarządzanie hasłami i ich synchronizacja dla Office 365

ADSelfService Plus

 • Umożliwia synchronizację haseł między Azure AD i lokalnych AD w czasie rzeczywistym.
 • Umożliwia użytkownikom końcowym na resetowanie haseł Office 365.
 • Wymusza szczegółowe zasady haseł w AD i Office 365.
 • Wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym o zmianie haseł dla użytkowników Office 365