Specjalnie dostosowane do ekosystemu Microsoft

Rozwiązanie do zarządzania i raportowania Active Directory (AD), które pozwala administratorom i technikom IT na łatwe zarządzanie obiektami AD i generowanie natychmiastowych raportów zaledwie jednym kliknięciem!

 • Zarządzanie
 • Raportowanie
 • Automatyzacja
 • Delegowanie
 • Przepływ pracy
 •  
 • Raporty o użytkownikach Active Directory
 • Bez konieczności korzystania ze skryptów identyfikuj wyłączonych i zablokowanych użytkowników, konta użytkowników, które straciły ważność oraz wiele innych. Przeprowadzaj działania zarządzania bezpośrednio z raportów.
 •  
 • Raporty grup Active Directory
 • Bez konieczności stosowania skryptów przeglądaj grupy bezpieczeństwa i dystrybucji wraz z listą wszystkich członków grupy w tym użytkowników należących do grup zagnieżdżonych.
 • Dowiedz się więcej
 •  
 • Raporty Exchange i Office 365
 • Twórz listę wszystkich użytkowników, licencji oraz nieaktywnych użytkowników Office 365, użytkowników z uruchomionym ActiveSync, z włączoną skrzynką pocztową, bez skrzynki pocztowej, członków grup dystrybucji oraz wiele innych.

ZOBACZ WSZYSTKO

 •  
 • Automatyczne dodawanie użytkowników
 • Automatycznie twórz użytkowników jednocześnie dla AD, Office 365 i Exchange.
 • Dowiedz się więcej
 •  
 • Twórz ograniczenia czasowe dla członkostwa grupowego
 • Dodaj użytkowników do grup i automatycznie cofaj ich członkostwo w grupach po określonym czasie.
 •  
 • Automatyczne czyszczenie AD
 • Uporządkuj Twoje środowisko AD przez określenie przestarzałych kont i wycofanie ich.
 •  
 • Automatyczne inicjowanie usługi skrzynek pocztowych Exchange
 • Twórz skrzynki pocztowe Exchange dla użytkowników i podczas tworzenia ustawiaj właściwości skrzynek pocztowych.
 •  
 • Nieinwazyjny model delegowania
 • Daj technikom pomocy technicznej możliwość wykonywania zadań AD bez zmiany ich uprawnień w AD.
 •  
 • Raportowanie techników pomocy technicznej
 • Uzyskaj kompletną listę wszystkich działań wykonywanych przez techników w AD potrzebną przy uzyskiwaniu audytów zgodności.
 •  
 • Szczegółowe delegowanie oparte o jednostki organizacyjne (OU)
 • Ustawiaj granice administracyjne takie jak jednostki organizacyjne (OU) lub domeny podczas delegowania zadań do techników.
 • Dowiedz się więcej
 •  
 • Wykonuj inspekcje działań administracyjnych
 • Uzyskuj informacje o wszystkich zadaniach wykonywanych przez techników pomocy technicznej i przez role, takie jak tworzenie techników, modyfikowanie ról pomocy technicznej, usuwanie technika oraz wiele innych.
 •  
 • Alerty E-mail i SMS o zmianach AD
 • Informuj istotnych użytkowników o ukończonych zadaniach zarządzania Active Directory.
 •  
 • Zarządzanie dostępem w oparciu o role
 • Twórz dostosowane role i przypisuj je do wybranych użytkowników, aby dać im uprawnienia do wykonywania określonych zadań AD.

ZOBACZ WSZYSTKO

 •  
 • Standaryzuj wykonywanie zadań AD
 • Monitoruj i usprawniaj działania AD wykonywane w Twojej organizacji stosując przepływy pracy oparte o zatwierdzanie.
 •  
 • Korzystaj z przepływów pracy AD jako narzędzia zgodności IT
 • Uzyskaj listę wszystkich żądań, które zostały utworzone, zatwierdzone, wykonane lub odrzucone, tak aby można je było przeglądać podczas audytu zgodności.
 •  
 • Automatycznie przypisuj zadania AD do technika
 • Ustanawiaj reguły automatycznego przypisywania zadań technikom w oparciu o działania, domeny lub priorytety.
 •  
 • Uzyskuj statusy zgłoszeń w czasie rzeczywistym
 • Otrzymuj powiadomienia e-mail lub SMS dla każdego etapu przetwarzania zgłoszenia np. w czasie utworzenia, rewizji, zatwierdzenia, wykonania zgłoszeń.

ZOBACZ WSZYSTKO

Natywne narzędzia AD vs ADManager Plus

Funkcje Natywne narzędzie AD ADManager Plus
Wbudowana biblioteka raportów i dostosowane raporty    
Tworzenie kont w oparciu o reguły oraz szablony modyfikacji    
Wielokrotne zatwierdzanie przepływu pracy    
Delegowanie oparte o jednostki organizacyjne (OU) i grupy    
Automatyczne czyszczenie przestarzałych kont    
Zarządzanie dostępem w oparciu o czas    
Konfigurowalne pulpity nawigacyjne    

Porównaj wersje

Ponad 100 000 techników zaufało ADManager Plus do zarządzania ich środowiskami Windows

Dołącz do naszej rodziny

Rozpocznij darmowy okres próbny