Office 365 Management, Reporting and Auditing Solution Pobierz

Czym jest O365 Manager Plus

O365 Manager Plus jest kompleksowym narzędziem Office 365 służącym do raportowania, zarządzania, monitorowania, Kontrola i tworzenia alertów dla najważniejszych aktywności. Dzięki interfejsowi przyjaznemu dla użytkownika można w łatwy sposób z jednego miejsca zarządzać Exchange Online, Azure Active Directory, Skype dla firm, OneDrive dla firm, Microsoft Teams oraz innymi usługami Office 365.

O365 Manager Plus zapewnia wyczerpujące wstępnie skonfigurowane raporty dla Office 365 i pomaga wykonywać złożone zadania,+ takie jak zbiorowe zarządzanie użytkownikami, zbiorowe zarządzanie skrzynką pocztową, delegowanie zabezpieczeń oraz wiele innych. Monitoruj bez przerwy usługi Office 365 i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia e-mail o ich awariach. O365 Manager Plus ułatwia zarządzanie zgodnością dzięki wbudowanym raportom zgodności i oferuje zaawansowane funkcje Kontrola i alertów gwarantując bezpieczną konfigurację Office 365.

Raportowanie Office 365

O365 Manager Plus zapewnia ponad 700 wstępnie skonfigurowanych raportów dla Exchange Online, Azure Active Directory, Skype dla firm, OneDrive dla firm oraz innych usług Office 365. Raporty te mogą być generowane z harmonogramu i eksportowane do formatów PDF, CSV, XLS lub HTML.

 • Office 365 Reporting
 • Office 365 Reporting
 • Office 365 Reporting

Dzięki raportom O365 Manager Plus, możesz:

 • Monitować ruch skrzynki pocztowej i zrozumieć zasady adopcji Exchange Online wewnątrz Twojej organizacji.
 • Identyfikować złośliwe listy i spam w celu zabezpieczenia środowiska Exchange Online.
 • Identyfikować nieaktywnych użytkowników, licencje, które wygasną, hasła, które wygasną, stosując raporty Azure Active Directory - dzięki czemu będziesz mógł podjąć działania zapobiegawcze i uniknąć niespodziewanych konsekwencji.
 • Przeglądać statystyki użycia Skype dla firm i OneDrive dla firm.
 • Korzystać z raportów zgodności i upewnić się, że spełniasz wymogi zgodności najważniejszych standardów IT, takich jak SOX, PCI-DSS, HIPAA, GLBA i FISMA

Inspekcje i alerty Office 365

Dzięki zintegrowanym raportom można śledzić każde zdarzenie w twoim środowisku Office 365 i podejmować działania zapobiegawcze, aby uniknąć poważnych konsekwencji. Twórz dostosowane alerty w celu otrzymywania powiadomień mailowych w czasie rzeczywistym o krytycznych zdarzeniach mających miejsce w środowisku Office 365.

 • Office 365 Auditing
 • Office 365 Auditing
 • Office 365 Auditing
 • Office 365 Alerting
 • Office 365 Alerting

Stosując O365 Manager Plus,

 • Śledź logowania i wylogowania użytkownika w celu monitorowania zachowań użytkowników Office 365.
 • Monitoruj krytyczne zmiany licencji dokonane przez użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z licencjami.
 • Dokonuj Kontrola uprawnień skrzynek pocztowych i zmian własności w celu kontroli środowiska Exchange Online
 • Twórz alerty z własnymi komunikatami, które będą wysyłane administratorom z opisem odpowiednich działań.
 • Wysyłaj wiadomości email administratorom o działaniach, które doprowadziły do wywołania alertu, co pomoże im jak najszybciej zlokalizować źródło problemu.

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie Office 365

O365 Manager Plus powoduje, że zarządzanie Office 365 jest bezproblemowe dzięki zaawansowanym funkcjom. Pozwala na zbiorowe zarządzanie użytkownikami, skrzynkami pocztowymi, licencjami oraz kontaktami znacząco skracając czas spędzony na zadaniach zarządzania.

 • Office 365 Management
 • Office 365 Management
 • Office 365 Management

Dzięki wsparciu O365 Manager Plus dla zadań administracyjnych można:

 • Zbiorowo resetować hasła w celu znaczącego zmniejszenia czasu spędzonego na pojedynczym resetowaniu haseł.
 • Wykonywać inne zbiorowe zadania zarządzania, takie jak zmiana uprawnień użytkowników, zmiana atrybutów oraz wiele innych, usuwając konieczność wybierania użytkowników indywidualnie dla każdego zadania.
 • Zbiorowo dodawać lub odejmować licencje w celu uproszczenia zarządzania licencjami.
 • Zbiorowo konfigurować grupy i kontrolować czy otrzymują wewnętrzne lub zewnętrzne e-maile.
 • Konfigurować automatyczną odpowiedź skrzynki pocztowej i tworzyć harmonogramy automatycznych wiadomości wysyłanych do wybranych użytkowników.

Monitorowanie Office 365

Monitoruj kondycję Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive dla Firm, Skype dla Firm i innych głównych usług Office 365 bez przerwy, z jednego miejsca. Dzięki O365 Manager Plus, możesz:

 • Office 365 Monitoring
 • Office 365 Monitoring
 • Office 365 Monitoring

O365 Manager Plus pozwala na:

 • Otrzymywanie powiadomienia e-mail w czasie rzeczywistym, jeżeli nastąpi przerwa w dostawie usługi i przeglądanie dostępności możliwych punktów końcowych.
 • Przeglądanie całkowitej liczby incydentów oraz porad dla Twoich usług Office 365 z pulpitu nawigacyjnego kondycji usług.
 • Przeglądanie szczegółowych informacji, takich jak liczba użytkowników, których dotknął dany incydent, obecny stan incydentu, początek oraz koniec incydentu oraz wiele innych.
 • Uzyskanie dostępu do historii danych kondycji usług Office 365, starszych od 30 dni.
 • Przeglądnie wykresów ilustrujących kondycję usług i wydajność funkcji oraz punktów końcowych Office 365.

Delegowanie pomocy technicznej Office 365

W O365 Manager Plus nie jesteś ograniczony do domyślnych ról, tak jak w przypadku Office 365. Wybierz dowolną kombinację raportowania, zarządzania, inspekcji, i wysyłania alertów w celu tworzenia własnych dostosowanych ról. Możliwe jest również delegowanie oparte o domenę oraz cross-tenant.

 • Office 365 Delegation
 • Office 365 Delegation
 • Office 365 Delegation

O365 Manager Plus pozwala na:

 • Tworzenie kont techników w celu delegowania zadań dla użytkowników bez uprawnień administracyjnych, takich jak technicy pomocy technicznej,
 • Tworzenie własnych dostosowanych ról przez wybranie dowolnej kombinacji zadań do delegowania raportowania, zarządzania oraz inspekcji.
 • Wykonywanie Kontrola wszystkich zadań techników w twoim środowisku.
 • Śledzenie szczegółowo działań administracyjnych przez uzyskanie informacji, jakie działania były wykonane i kiedy.
 • Przeglądanie podsumowań wszystkich dzierżawców Office 365, zadań zarządzania, zadań raportowania i profilowanie działań delegowanych do każdego technika.

O365 Manager Plus jest dostępny w 3 wersjach

Wersja darmowa
 • Wspiera 25 użytkowników/skrzynek pocztowych
 • Nigdy nie przestaje być ważna
 • Wspiera wszystkie funkcje wersji standard
Wersja Standard
 • Wspiera od 25 do nieograniczonej liczby użytkowników/skrzynek pocztowych.
 • Licencja roczna lub wieczysta.
 • Wspierane funkcje:

 • Ponad 500 raportów dotyczących usług Office 365
 • Zarządzanie Office 365
 • Powiadamianie o wygaśnięciu hasła
 • Delegowanie pomocy technicznej
Wersja Professional
 • Wspiera od 25 do nieograniczonej liczby użytkowników/ skrzynek pocztowych.
 • Licencja roczna lub wieczysta.
 • Wspierane funkcje:

 • Ponad 500 raportów dotyczących usług Office 365
 • Inspekcje i alerty Office 365
 • Monitorowanie kondycji Office 365
 • Zarządzanie Office 365
 • Powiadamianie o wygaśnięciu hasła
 • Delegowanie pomocy technicznej