OS Deployer jest wszechstronnym rozwiązaniem, które automatyzuje tworzenie obrazów i wdrażanie systemów operacyjnych. W kilku prostych krokach, administratorzy mogą przechwycić obraz różnych wersji systemu operacyjnego, dostosować te obrazy w zależności od ról użytkownika w organizacji i działach oraz wdrażać te obrazy systemów operacyjnych na wielu komputerach w sieci.

OS Deployer dostarcza administratorom najnowsze technologie tworzenia obrazów i wdrażania ich, co pomaga zespołom IT w zaoszczędzeniu czasu i pracy. Dodatkowo pomaga organizacjom w zredukowaniu kosztów wsparcia, szkolenia i konserwacji przez umożliwienie standaryzacji systemu operacyjnego na komputerach w sieci.

3 proste kroki do tworzenia obrazów i wdrażania systemów operacyjnych

Utwórz

Utwórz obraz systemu stosując zaawansowane techniki obrazowania online i offline.

Dostosuj

Dostosuj obraz do wdrożenia w zależności od ról użytkowników w organizacji i działach.

Wdrażaj

Wdrażaj obraz systemu operacyjnego na wielu komputerach stosując unikalne techniki OS Deployer, takie jak uwierzytelniające kody dostępu.

Kluczowe funkcje

Tworzenie obrazów pracujących komputerów

Twórz obrazy komputerów, kiedy są one włączone i pracują w sieci bez wpływu na produktywność użytkownika końcowego.

Unikatowe wdrażanie systemów operacyjnych

W łatwy sposób wdrażaj systemy operacyjne stosując unikatowe uwierzytelniające kody dostępu, żegnając się z tradycyjnymi ręcznymi metodami wdrażania.

Wdrażanie niezależne od sprzętu

Wdrażaj standaryzowany obraz systemu operacyjnego na każdy komputer niezależnie od producenta czy modelu. OS Deployer automatycznie konfiguruje odpowiednie ustawienia i instaluje wymagane sterowniki.

Dostosowane wdrażanie

Dostosuj obraz do wdrożenia w zależności od wymogów organizacji. Możesz również konfigurować aktywności po wdrożeniu oraz aplikacje, które mają być zainstalowane na komputerze docelowym po wdrożeniu systemu.

Wdrażaj systemy operacyjne niezależnie od lokalizacji

Wdrażaj systemy operacyjne na komputerach zdalnych oddziałów z jednej centralnej konsoli.

Opcje uruchamiania wielu systemów operacyjnych

Uruchamiaj na komputerach docelowych bez systemu operacyjnego stosując w zależności od potrzeb dostępne rodzaje nośników takie jak ISO, USB i PXE.

OS Deployer pozwala na:

Zminimalizowanie
pracy ręcznej

Obniżenie
kosztów

Standaryzowanie
systemów

Ograniczenie godzin
pracy

Dostępne są 3 wersje

Wersja darmowa

Do 4 stacji roboczych i 1 serwera
 • Odpowiednie dla SMB
 • W pełni funkcjonalna
 • Do 4 stacji roboczych i 1 serwera
Rozpocznij

Professional

odpowiedni dla komputerów w sieci LAN
 • Tworzenie obrazów online/offline
 • Wdrażanie typu Multicast/Unicast
 • Wdrażanie niezależne od sprzętu
 • Ustawienia dostosowane do komputera
 • Obsługa SID
Pobierz

Enterprise

odpowiedni dla komputerów w sieci WAN
 • Tworzenie obrazów online/offline
 • Wdrażanie typu Multicast/Unicast
 • Wdrażanie niezależne od sprzętu
 • Ustawienia dostosowane do komputera
 • Obsługa SID
 • Wdrażanie w zdalnych oddziałach
Pobierz