Najważniejsze funkcje Password Manager Pro edycji MSP


Przechowywanie, zarządzanie i przepływ pracy haseł

 

Centralny magazyn haseł

 

Przechowuj wszystkie swoje hasła przedsiębiorstwa - konta uprzywilejowane, konta alarmowe i inne w bezpiecznym, scentralizowanym repozytorium.

Zarządzanie udostępnianymi hasłami administracyjnymi

 

W bezpieczny sposób zarządzaj udostępnianymi kontami takimi jak „Administrator” w Windows, „root” w Unix/Linux, „enable” w Cisco i „sa” w SQL i innych.

Przepływ pracy kontroli dostępu do haseł

 

Kontrola zgłoszenie-wydanie dla odzyskiwania hasła. Ustanawianie dostępu o ograniczonym czasie, wyłącznych uprawnień i kontroli współbieżności

 

Udostępnianie haseł, inicjowanie użytkowników i zarządzanie nimi.

 

Własność i udostępnianie haseł

 

Dobrze określona własność haseł przechowywanych w scentralizowanym magazynie. Ustanowienie selektywnego udostępniania haseł w oparciu o potrzeby.

Integracja Active Directory / LDAP

 

Importowanie użytkowników / grup użytkowników z Windows Active Directory lub LDAP oraz wykorzystywanie mechanizmu uwierzytelniania.

Kontrola dostępu w oparciu o role

 

Szczegółowe ograniczenia w zarządzaniu zasobami i hasłami zapisanymi w PMP. Ograniczenia są stosowane w oparciu o wstępnie zdefiniowane role użytkowników.

 

Zdalne resetowanie hasła

Automatyczne resetowanie hasła

 

Resetowanie haseł zdalnych zasobów z internetowego interfejsu Password Manager Pro, kiedy to jest wymagane lub automatycznie przy użyciu zadań harmonogramu.

Wymuszanie zasad haseł

 

Resetowanie haseł zdalnych zasobów z internetowego interfejsu Password Manager Pro, kiedy to jest wymagane lub automatycznie przy użyciu zadań harmonogramu.

Szeroki zakres docelowych systemów

 

Wspiera szeroką gamę gotowych systemów docelowych, baz danych i urządzeń sieciowych dla kontroli dostępu i automatycznego resetowania haseł.

 

Zarządzanie hasłami aplikacja-do-aplikacji

 

Dowolna aplikacja lub skrypt może złożyć zapytanie PMP i pobrać hasła, aby połączyć się z innymi aplikacjami lub bazami danych, eliminując sztywno zakodowane hasła.

Zarządzanie kontami usług Windows

 

Automatycznie identyfikuje i resetuje hasła kont usług powiązanych z kontami domeny.

Wykonywanie własnych skryptów po resecie hasła

 

Opcja automatycznego wykonania własnego skryptu w celu przeprowadzenia dowolnych działań po resecie hasła.

 

Zarządzanie sesjami z uprawnieniami, zdalny dostęp i automatyczne logowanie

Najlepsze w swojej klasie zdalne logowanie

 

Użytkownicy mogą uruchamiać bardzo bezpieczne, niezawodne i całkowicie emulowane sesje Windows RDP, SSH i Telnet z przeglądarki bez konieczności stosowania wtyczek lub agentów.

Nagrywanie sesji z uprawnieniami

 

Uruchomione sesje uprzywilejowane z PMP mogą być w pełni wideo-rejestrowane, archiwizowane i odtwarzane dla późniejszych inspekcji.

Automatyczne logowanie do systemów docelowych i witryn

 

Automatycznie loguje do systemów docelowych, witryn i aplikacji bezpośrednio z interfejsu sieci PMP bez kopiowania i wklejania haseł.

 

Inspekcje, zgodność i raporty

Wszechstronne dzienniki inspekcji i raportowanie

 

Pełny zapis tego kto, co i kiedy zmieniał w dostępie do haseł. Intuicyjne raporty kompletnych raportów zarządzania hasłami w twoim przedsiębiorstwie.

Powiadomienia czasu rzeczywistego, integracja SIEM

 

Powiadomienia w czasie rzeczywistym o wystąpieniu różnych zdarzeń związanych z hasłami umożliwiają integrację z rozwiązaniami Zarządzania zdarzeniami i informacjami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM)

Raportowanie zgodności z PCI DSS

 

Raporty dotyczące naruszeń dotyczących wykorzystania i zarządzania hasłami uprzywilejowanymi zgodnie z wymaganiami PCI DSS.

 

Bezpieczny i przygotowany dla przedsiębiorstwa

Nadzwyczajnie bezpieczny i niezawodny

 

Wszystkie hasła i dane wrażliwe są szyfrowane przy użyciu szyfrowania AES 256-bit. Podwójne szyfrowanie dla dodatkowego bezpieczeństwa. Może być skonfigurowane do pracy w trybie zgodności FIPS 140-2.

Dwuetapowa weryfikacja

 

Egzekwowanie dwóch kolejnych etapów uwierzytelniania dla logowania do PMP. Typowe uwierzytelnianie jest pierwszym etapem. Dostępne są różne opcje dla drugiego etapu./

 

Dostęp mobilny

 

Odzyskuj hasła i zatwierdzaj zgłoszenia będąc w ruchu. Ustanawiaj bezpieczny dostęp offline.

 
 
 

Odzyskiwanie w przypadku awarii i wysoka dostępność

Kopie zapasowe Live

 

Możliwość zarówno zaplanowanego, jak i uruchamianego ręcznie wykonywania kopii zapasowej całej bazy danych na potrzeby odzyskiwania awaryjnego.

Architektura wysokiej dostępności

 

Nieprzerwany dostęp do haseł przemysłowych dzięki wdrażaniu dodatkowych serwerów i instancji baz danych.
(Pojedyncza edycja licencji Premium lub Enterprise jest wystarczająca dla wysokiej dostępności).

Bezpieczny dostęp offline

 

Odzyskuj hasła nawet jeżeli nie ma połączenia z Internetem. Kopia offline jest równie bezpieczna jak wersja online. Dostęp offline dostępny jest również w aplikacji mobilnej.

 

Stworzone dla MSP

Architektura wielu dzierżawców

 

Możliwość zarządzania zasobami IT klienta z pojedynczej konsoli przy zachowaniu kompletnej segregacji.

Brak wysiłku w konfigurację

 

Edycja MSP jest całkowicie powiązana z celami biznesowymi MSP - brak wysiłku w konfigurację, przystępne cenowo i wysoce bezpieczne.

 

Więcej informacji