Wszystko, co jest potrzebne do wdrożenia poprawek dla ponad 750 aplikacji przez jedną niezawodną platformę

 • Zarządzanie automatyzacją poprawek

  Automatyzuj wszystkie etapy zarządzania poprawkami - wykrywanie, ocena, wdrażanie i raportowanie.

 • Wsparcie międzyplatformowe

  Bezproblemowa obsługa każdego aspektu zarządzania poprawkami dla Windows, Mac i Linux.

 • Poprawki dla aplikacji firm trzecich

  Zarządzaj i wdrażaj poprawki dla ponad 250 aplikacji firm trzecich takich jak Adobe, Java, WinRAR i wielu innych.

 • Elastyczne zasady wdrażania

  Łatwo dostosuj polityki wdrażania poprawek, w celu zaspokojenia niestandardowych potrzeb biznesowych.

 • Testuj i zatwierdzaj poprawki

  Twórz grupy testowe, automatycznie testuj poprawki i zatwierdzaj do wdrożenia w środowiskach przemysłowych.

 • Funkcja wdrażania aktualizacji Windows 10

  Zabezpiecz komputery z Windows 10 dzięki wdrażaniu najnowszych poprawek sytemu bez obniżania produktywności.

 • Odrzucaj poprawki/aplikacje

  Ustalaj priorytet wdrażania przez odrzucanie mniej krytycznych poprawek, odrzucone poprawki mogą być przywrócone do wdrożenia.

 • Zapewnij zgodność poprawek

  Uzyskaj 100% zgodność poprawek we wszystkich systemach przez ocenę punktów końcowych i technik korygowania.

 • Wnikliwe raporty

  Uzyskaj lepszy widok urządzeń końcowych oraz zgodności poprawek i stanu ich wdrażania, dzięki elastycznym inspekcjom w czasie rzeczywistym i raportom.

 • Zdalne zarządzanie poprawkami dla łatwego ich wdrażania przy pracy z domu.

  Dowiedz się, w jaki sposób Patch Manager Plus może pomóc w zdalnym wdrażaniu łatek twoich punktów końcowych. Także czytaj i wdrażaj najlepsze rozwiązania, jednocześnie wdrażając poprawki punktów końcowych.

Więcej informacji