Zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi

Niezawodne rozwiązania pozwalające na lepsze zarządzanie kontami użytkowników uprzywilejowanych, kompletną kontrolę nad dostępem administracyjnym nad krytycznymi zasobami IT oraz spełnienie wymagań prawnych dotyczących zgodności.

Password Manager Pro

Ochrona kont uprzywilejowanych i zarządzanie dostępem dla przedsiębiorstw

Password Manager Pro

 • Odkrywaj, przechowuj, kontroluj, audytuj i monitoruj konta uprzywilejowane.
 • Scentralizuj magazynowanie haseł i zautomatyzuj częste zmiany haseł w krytycznych systemach w celu zwiększenia produktywności IT.
 • Zapewnij bezpieczeństwo zapobiegawcze i weryfikacyjne przez przepływy pracy zatwierdzeń oraz alarmy czasu rzeczywistego dla uzyskiwania dostępu do haseł.
 • Kontroluj dostęp do zasobów IT oraz do aplikacji w oparciu o role oraz zakresy obowiązków.
 • Uruchamiaj bezpośrednie połączenia RDP, SSH i SQL do zdalnych systemów z bezpiecznej bramy.
 • Rejestruj i przeprowadzaj inspekcję wszystkich dostępów uprzywilejowanych dzięki pełnemu zapisowi wszystkich działań użytkowników.
 • Wykorzystaj wsparcie dla wirtualizacji w celu ochrony infrastruktury pracującej na systemach AWS i Azure.
Key Manager Plus

Zarządzanie cyklem życiowym kluczy SSH i certyfikatów protokołu SSL

Key Manager Plus

 • Odnajduj wszystkie klucze SSH i certyfikaty protokołu SSL w swojej sieci i konsoliduj je w bezpiecznym, centralnym repozytorium.
 • Twórz i wdrażaj nowe pary kluczy w systemach docelowych i okresowo je wymieniaj.
 • Scentralizuj certyfikaty i proces tworzenia CSR; identyfikuj i eliminuj słabe certyfikaty SHA-1.
 • Zautomatyzuj nabywanie, wdrażanie, odnawianie i cofanie certyfikatów SSL dla domen publicznych dzięki integracji z Let’s Encrypt.
 • Wdrażaj nowo pozyskane certyfikaty na odpowiednich serwerach końcowych. Wykrywaj i usuwaj wszelkie luki w konfiguracji zabezpieczeniach, słabe systemy szyfrowania itp.
 • Uruchamiaj bezpośrednie połączenia SSH z systemami docelowymi; wykonuj inspekcje i śledź aktywności wszystkich użytkowników.
ADManager Plus

Tożsamości uprzywilejowane i zarządzanie dostępem dla przedsiębiorstw.

ADManager Plus

 • Zbiorowo inicjuj obsługę kont użytkowników i przypisuj potrzebne im uprawnienia, wszystko jednym działaniem.
 • Zapewnij użytkownikom dostęp uprzywilejowany just-in-time (JIT) przy pomocy automatyzacji i przepływów pracy.
 • Skorzystaj z wbudowanych raportów w celu uzyskania dogłębnej widoczności w uprzywilejowane uprawnienia użytkowników i grup, w tym w użytkowników, którzy uzyskali uprzywilejowany dostęp przez bycie częścią zagnieżdżonych grup.
 • Zarządzaj i raportuj uprawnienia dla folderów (udostępnianych i NTFS) posiadane przez uprzywilejowanych użytkowników i grupy.
 • Automatycznie blokuj uprzywilejowane konta nieaktywne przez określony czas.
 • Twórz uprzywilejowane role w celu delegowania zadań i kontroluj działania wykonane przez tych delegatów, w tym jakie działanie zostało wykonane na jakim obiekcie i kiedy.
ADSelfService Plus

Samoobsługa dostępu uprzywilejowanego i zabezpieczenia kont uprzywilejowanych.

ADSelfService Plus

 • Pozwala użytkownikom na zażądanie dostępu do grup uprzywilejowanych.
 • Włącz przepływ pracy zatwierdzania wielopoziomowego dla żądań samoobsługi dla kont uprzywilejowanych.
 • Zwiększ bezpieczeństwo kont uprzywilejowanych przez włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 • Zabezpiecz konta uprzywilejowane przed atakami słownikowymi przez włączenie zaawansowanych wymagań zasad haseł, w tym zasadą słownikową.

Oprogramowanie do kontroli aplikacji i zarządzania uprawnieniami

Application Control Plus

 • Natychmiast odnajduj i filtruj wszystkie pracujące aplikacje.
 • Upraszczaj tworzenie i zarządzanie listami kontrolnymi aplikacji przez stosowanie zdefiniowanych przez użytkownika reguł.
 • Twórz białe listy aplikacji przez wdrażanie podejścia zorientowanego na zaufanie.
 • Zapobiegaj malware, exploitom zero-day i zaawansowanym trwałym zagrożeniom przez tworzenie czarnych list złośliwego oprogramowania i aplikacji.
 • Dostosuj warunki wstępne twojej sieci korzystając z różnych dostępnych trybów elastyczności.
 • Łatwo zarządzaj i rozwiązuj kwestie szarych list aplikacji.
 • Kontroluj dostęp uprzywilejowany określony dla aplikacji i redukuj szanse ataków wykorzystujących poświadczenia uprzywilejowane.
Password Manager Pro MSP

Kompletne zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi dla dostawców usług

Password Manager Pro MSP

 • Bezpiecznie przechowuj i zarządzaj uprzywilejowanymi kontami klientów z centralnej konsoli, wspartej przez architekturę wielodostępu zapewniającą jasną segregację danych.
 • Wybiórczo udostępniaj poświadczenia technikom MSP w celu kontrolowania dostępu do sieci klientów.
 • Zapewniaj ochronę danych krytycznych zgodnie z najwyższymi standardami i wytycznymi dotyczącymi zarządzania informacjami wrażliwymi.
 • Uzyskaj zaufanie swoich klientów demonstrując poziom bezpieczeństwa przy pomocy dogłębnych raportów o szczegółach uzyskiwania dostępu, wymuszaniu zasad oraz utrzymywaniu ścisłej kontroli.
PAM360

Kompletne rozwiązanie zabezpieczania dostępu z uprawnieniami dla IT w przedsiębiorstwach

PAM360

 • Internetowe rozwiązanie pozwalające na kompletne zarządzanie kontami z uprawnieniami oraz na kontrolowanie dostępu z jednej zunifikowanej konsoli.
 • Od razu zintegrowane z popularnymi urzędami certyfikacji, takimi jak Digicert, GoDaddy oraz Let's Encrypt, pomagający uzyskać kompletne zarządzanie cyklami życia certyfikatów protokołu SSL oraz cyfrowych tożsamości.
 • Automatyzuje wykrywanie kont uprzywilejowanych — kont z uprawnieniami, kluczy SSH oraz certyfikatów protokołu SSL.
 • Pomaga użytkownikom z uprawnieniami uruchamiać jednym kliknięciem bezpośrednie połączenia ze zdalnymi hostami przez bezpieczne bramy niewymagające haseł.
 • Pozwala użytkownikom uprzywilejowanym na dostęp „just in time”, automatycznie wycofując pozwolenia po określonym okresie czasu i natychmiast resetując hasła.
 • Obserwuje sesje użytkowników i nagrywa je w czasie rzeczywistym, zapewniając wsparcie dla inspekcji.
 • Dokładnie monitoruje wszystkie wydarzenia związane z działaniami na kontach z uprawnieniami dzięki wykrywaniu anomalii w oparciu o techniki AI oraz ML, oraz przekazuje dzienniki z kontekstem na serwery SNMP.
 • Zapewnia w określonych terminach szeroką gamę intuicyjnych, dostosowywanych do potrzeb użytkowników raportów z danymi o dostępach i działaniach użytkowników, umożliwiając przedsiębiorstwom na zapewnienie zgodności z różnymi przepisami.
 • Chroni platformy CI/CD przed atakami opartymi o przejęcie danych uwierzytelniających i eliminuje kodowanie stałych danych uwierzytelniających przez bezpieczne API dla pełnej komunikacji.

Zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi dla bezpieczeństwa zdalnego dostępu

Access Manager Plus

 • Internetowe oprogramowanie do zabezpieczenia dostępu zdalnego i zarządzania sesjami uprzywilejowanymi z centralnej konsoli.
 • Umożliwia użytkownikom uprzywilejowanym dostęp do systemów zdalnych jednym kliknięciem przez bramki bezhasłowe.
 • Zapewnia użytkownikom szczegółowy dostęp do krytycznych elementów systemów w oparciu o role.
 • Wspiera RemoteApp dla Windows, dwukierunkowe zdalne przesyłanie plików i serwery skoku dla Windows i Linux pozwalając na łatwy dostęp do centrów danych.
 • Monitoruje sesje uprzywilejowane w czasie rzeczywistym i rejestruje każdą sesję uprzywilejowaną z możliwością odtwarzania dla późniejszego przeglądania sesji.
 • Pozwala administratorom na kończenie anomalii i przeciwdziałanie niepowołanym użyciom.
 • Zapisuje każdą aktywność sesji uprzywilejowanych przez zapisywanie śladów inspekcji dla inspekcji śledczych.
 • Pomaga przedsiębiorstwom na utrzymanie zgodności z różnymi przepisami przemysłu oraz krajowymi takimi jak HIPAA, PCI, GDPR, NERC-CIP, itd.