Najważniejsze funkcje i możliwości

Scentralizowana kontrola

Scentralizowana kontrola

Uzyskaj scentralizowaną kontrolę nad ścieżkami dostępu i definiuj w jaki sposób użytkownicy łączą się z punktami końcowymi. Przełączaj się między wieloma jednoczesnymi zdalnymi sesjami i zarządzaj nimi na całej długości (end-to-end) z jednej, zunifikowanej konsoli.

 
Rzetelny system uwierzytelniania

Rzetelny system uwierzytelniania

Pozwalaj użytkownikom i firmom trzecim na automatyczne logowanie się przez różne usługi uwierzytelniające takie jak AD, LDAP i Azure AD. Wykorzystaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo.

 
Efektywne zarządzanie użytkownikami

Efektywne zarządzanie użytkownikami

Zwiększ dodawanie użytkowników przez automatyczne importowanie grup użytkowników z AD, LDAP i Azure AD. Twórz od początku dostosowane role użytkowników dzięki dokładnym zakresom dostępu.

 
Przepływ pracy kontroli dostępu

Przepływ pracy kontroli dostępu

Ustanawiaj mechanizm żądania-zwalniania, który pozwala na badanie żądań dostępu przed zatwierdzeniem. Przyznawaj użytkownikom i kontrahentom precyzyjny dostęp do zdalnych systemów.

 
Integracje pomocy technicznej

Integracje pomocy technicznej

Wzmacniaj przepływ pracy zatwierdzania dostępu dla zdalnych połączeń przez wdrożenie zatwierdzania ID zgłoszeń. Autoryzuj użytkowników i firmy trzecie wyłącznie przez weryfikację stanu zgłoszeń.

 
Zdalny dostęp do centrów danych

Zdalny dostęp do centrów danych

Korzystaj z uproszczonych i bezpośrednich połączeń do zdalnych centrów danych i automatycznie uwierzytelniaj przez wsparcie jump box dla platform Windows i Linux.

 
Sesje zdalne jednym kliknięciem

Sesje zdalne jednym kliknięciem

Zezwalaj użytkownikom na uruchamianie tunelowanych połączeń RDP, SSH, SQL i VNC do zdalnych hostów przez szyfrowane bramki. Wykorzystuj ustawienia specyficzne dla sesji takie jak liczba klatek na sekundę, tła pulpitów, zdalne wsparcie dźwięku, itd. dla jeszcze lepszego doświadczenia połączenia zdalnego.

 
Wparcie RemoteApp

Wparcie RemoteApp

Bezproblemowo integruj wybrane, oparte o Windows aplikacje zdalne w twoim lokalnym pulpicie. Zezwalaj użytkownikom i firmom trzecim na lokalny dostęp do aplikacji, które są faktycznie zainstalowane na zdalnym serwerze.

 
Dwukierunkowe przesyłanie plików

Dwukierunkowe przesyłanie plików

Przesyłaj pliki między zdalnym systemem a lokalnym hostem lub między dwoma zdalnymi systemami, a także przesyłaj lub pobieraj pliki na zdalne urządzenia stosując bezpieczne protokoły takie jak SCP i SFTP.

Zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi

Zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi

Rejestruj wszystkie sesje użytkowników uprzywilejowanych i zapisuj je jako pliki wideo w bazie danych z szyfrowaniem AES-256 umożliwiając ich późniejsze przeglądania i do wspomagania badań śledczych.

 
Monitorowanie i współpraca na żywo

Monitorowanie i współpraca na żywo

Obserwuj sesje użytkowników i uzyskaj podwójną kontrolę nad zdalnym dostępem. Kończ natychmiast nieprawidłowe sesje i cofaj dostęp przeciwdziałając nadużyciom.

 
Wnikliwe dzienniki inspekcji

Wnikliwe dzienniki inspekcji

Przechwyć każdy aspekt sesji użytkownika w wyczerpujących dziennikach kontekstowych i natychmiast wysyłaj SNMP trap i wiadomości dziennika systemowego do twoich narzędzi SIEM w celu wsparcia inspekcji zgodności.

Więcej informacji