Zrzuty ekranu ADSelfService Plus

 • ADSelfService Plus login

  ADSelfService Plus login

 • Admin portal

  Dashboard

  Dashboard

  The efficacy of features offered in ADSelfService Plus relies on how the administrator has administered the feature to the Active Directory domain users and also on how often the user monitors the feature's functionality. ADSelfService Plus offers a streamlined admin portal with a sleek user interface. The portal lets admins configure the various features available in ADSelfService Plus and also customize feature functionality according to their requirements.

  Dashboard

  The Dashboard provides the admin with an overview of important user information like the number of locked-out users, users with expired passwords, and enrolled users. It also displays the number of self-service and identity verification actions performed by users.

 • Self-service policy configuration

  Self-service policy configuration

  Create self-service policies to enable self-service features based on users' domains, organizational units, and group memberships.

 • Multi-factor authentication

  Authenticators list

  Multi-factor authentication

  Over 15 authentication methods are available for admins to configure multi-factor authentication. The configured methods can be enabled for users belonging to specific self-service policies.

 • MFA for password reset and account unlock

  MFA for password reset and account unlock

  MFA can be enabled for self-service password reset and account unlock. The number of authentication factors and the type of authentication methods can also be set.

 • MFA for endpoints

  MFA for endpoints

  Admins can enable MFA for machine (Windows, macOS, and Linux), VPN, and OWA logins using the admin portal.

 • MFA for application logins

  MFA for application logins

  MFA can also be configured to secure access to the ADSelfService Plus admin and user portals and enterprise applications (via SSO).

 • Forced enrollment

  Forced enrollment

  In order to enroll users with the product, admins can force users to complete enrollment right after they log in to their workstations using logon scripts.

 • GINA, macOS, and Linux login agent installation

  GINA, macOS, and Linux login agent installation

  The ADSelfService Plus login agent can be installed on users' computers via the admin portal. Once installed, the login agent enables self-service password reset and account unlock from login screens along with MFA for machine logins.

 • Login Settings

  Login Settings

  Under the Login Settings section, you can find important settings that secure access to the ADSelfService Plus portal.

 • Connection Settings

  Connection Settings

  Secure connections between the ADSelfService Plus server and other entities the server may contact, like the user's machine, from the Connection Settings section.

 • Email and SMS settings

  Email and SMS settings

  In the Mail/SMS Server Settings section, you can configure the mail server to send notifications of self-service actions, password expiration, verification codes, and more via email.

 • Email and SMS settings

  Email and SMS settings

  In the Mail/SMS Server Settings section, you can configure the SMS provider to send notifications related to self-service actions, password expiration, verification codes, and more via SMS.

 • User portal

  User portal

  With ADSelfService Plus users are empowered to reset their passwords and unlock their accounts right from their web browser, login screen, or mobile device. The ADSelfService Plus user portal can also provides users a gateway to access SSO-enabled enterprise application. Users can also update their Active Directory profile information, subscribe to user groups, and search for employee information using the portal.

 • Feature screenshots

  Self-service password reset

  Self-service password reset

  In the self-service password reset page, the user provides their username and enters the CAPTCHA.

 • Self-service password reset

  Self-service password reset

  The user then verifies their identity using the multi-factor authentication methods configured by the admin.

 • Self-service password reset

  Self-service password reset

  Once their identity is verified, the user then enters the new password according to the password policy.

 • Self-service account unlock

  Self-service account unlock

  In the self-service account unlock page, the user enters their username and selects their domain.

 • Self-service account unlock

  Self-service account unlock

  The user then verifies their identity using the multi-factor authentication methods configured by the admin.

 • Endpoint multi-factor authentication

  MFA for machine logins

  Endpoint multi-factor authentication

  The user enters their domain credentials.

 • MFA for machine logins

  Endpoint multi-factor authentication

  The ADSelfService Plus window opens and the user then verifies their identity. Once authenticated, the user is logged in to the machine.

 • MFA for VPNs

  MFA for VPNs

  The user opens the VPN application, enters their VPN credentials, and logs in.

 • MFA for VPNs

  MFA for VPNs

  The user is then asked to enter the verification code according to the authentication method configured. Once authentication is complete, they are connected to the VPN.

 • MFA for OWA

  MFA for OWA

  The user enters their credentials in the Outlook Web Access login page.

 • MFA for OWA

  MFA for OWA

  The ADSelfService Plus multi-factor authentication page is loaded and the user has to verify their identity using multi-factor authentication methods configured by the admin. The user is then logged in.

 • Enterprise single sign-on

  From the user portal, the user can access the enterprise application configured for single sign-on from the Applications tab.

 • Password synchronization

  Password synchronization

  When resetting or changing their password using ADSelfService Plus, the user can choose the accounts they want to synchronize the password change with.

 • Password policy enforcer

  Password policy enforcer

  The administrator can configure a custom password policy enforcer that will be applied during password reset and change using the ADSelfService Plus portal along with native password changes (resets in the Active Directory Users and Computers console and changes using the Ctrl+Alt+Del console).

 • Password expiration notification

  Password expiration notification

  Admins can configure notifications that alert users on their impending password and account expiration and send them via email, SMS, and push notifications.

 • Conditional Access

  Conditional Access

  Admins can create conditional access rules to enable or disable access to features based on factors like IP address, device used, business hours, and geolocation.

 • Conditional Access

  Conditional Access

  The conditional access rule can be assigned to a specific set of users via self-service policies.

 • Directory self-update

  Directory self-update

  The user can update their Active Directory attributes via the Profile tab in the ADSelfService Plus user portal.

 • Employee search

  Employee search

  Users can search for employees in their organization via the Search Employee field at the top-right corner of the user portal.

 • Employee search

  Employee search

  The users can also use filters to narrow down the employee search.

 • Organization search

  Organization search

  The Organization Chart allows users to view other employees and their positions in the organizational hierarchy.

 • Password change

  Password change

  The user can change their domain password from the ADSelfService Plus user portal. The user has to ensure that the new password adheres to the password policy.

 • Group subscription

  Group subscription

  Users can subscribe to the Active Directory Groups of their preference using the ADSelfService Plus user portal.

ManageEngine ADSelfService Plus to zintegrowane rozwiązanie do samoobsługowego zarządzania hasłami i uwierzytelniania wieloskładnikowego. Oferuje funkcje samoobsługowego resetowania haseł i odblokowywania kont, uwierzytelnianie wieloskładnikowe punktu końcowego przy logowaniu do komputerów, sieci VPN i programu OWA, logowanie jednokrotne do aplikacji dla przedsiębiorstw, wieloplatformową synchronizację haseł opartą na usłudze Active Directory, powiadamiania o wygaśnięciu hasła oraz funkcję wymuszania zasad haseł.

Zalety

 • Mniejsze obciążenie pracą działu pomocy technicznej: Ponieważ użytkownicy końcowi mogą samodzielnie wykonywać kluczowe działania, takie jak resetowanie haseł i odblokowywanie kont, zmniejsza to obciążenie administratorów pomocy technicznej. Zamiast tego mogą się skupić na bardziej krytycznych zadaniach.
 • Bezpieczne punkty końcowe: Gdy logowania do komputera, sieci VPN i programu OWA są zabezpieczone uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, skradzione poświadczenia nie mogą zostać wykorzystane do naruszenia zabezpieczeń sieci. Ponadto za pomocą funkcja wymuszania zasad haseł administratorzy mogą tworzyć i wdrażać rygorystyczne zasady dotyczące haseł, które wymagają od użytkowników końcowych tworzenia silnych, złożonych haseł do kont użytkowników domeny i aplikacji dla przedsiębiorstw połączonych przez synchronizację haseł.
 • Ograniczenie męczącego wprowadzania haseł: Dzięki logowaniu SSO użytkownicy muszą tylko raz podać swoje poświadczenia logowania, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji. Synchronizacja haseł zapewnia, że wszelkie zmiany haseł kont użytkowników są stosowane we wszystkich zintegrowanych aplikacjach.
 • Wyższa wydajność pracowników: Użytkownicy nie muszą czekać na pomoc techniczną, aby zresetować swoje hasła lub odblokować swoje konta, i mają szybki dostęp do potrzebnych zasobów. Użytkownicy są również powiadamiani na długo przed wygaśnięciem hasła o konieczności jego zmiany. Pomaga to poprawić wydajność.
 • Szczegółowe dostosowywanie: Administratorzy mogą tworzyć zasady samoobsługi z możliwością ich dostosowania w oparciu o jednostki organizacyjne i grupy usługi Active Directory. Mogą również wdrożyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe, wybierając spośród ponad 15 różnych metod uwierzytelniania.
 • Zgodność z przepisami: Funkcja wymuszania zasad haseł, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i dostęp warunkowy pomagają spełnić wymagania dotyczące haseł i kontroli dostępu określone w różnych ustawach poświęconych zgodności, takich jak NIST, RODO i HIPAA.

Empower users with password self-service.

 • Please enter a business email id
 •  
 •  
  Przez kliknięcie "Uzyskaj bezpłatną wersję próbną" zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

ADSelfService Plus trusted by