Wykonuj krytyczne operacje zarządzania SharePoint

SharePoint Manager Plus pozwala na wykonywanie kluczowych zadań zarządzania powiązanych z uprawnieniami i grupami dzięki wydajnej konsoli zarządzania.

Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi można wykonywać operacje takie jak udzielanie, wycofywanie, kopiowanie i przenoszenie uprawnień SharePoint, tworzenie i usuwanie grup SharePoint, kopiowanie i przenoszenie użytkowników między grupami i inne szczegółowe zadania.

Można również sprawdzać uprawnienia przypisane do stron, podstron i bibliotek dokumentów korzystając z wstępnie zdefiniowanych raportów. Ponadto, Sharepoint Manager Plus zapewnia platformę do wykonywania tych działań zarządzania zarówno w środowisku lokalnym, jak i w środowisku Office365.

Nasze rozwiązanie również zapewnia wyczerpujące raporty dla wszystkich wykonanych operacji zarządzania, które są przydatne w czasie inspekcji.

Raporty zarządzania SharePoint

Raporty zarządzania SharePoint

Raporty zarządzania SharePoint

Można skutecznie zarządzać serwerami lokalnymi i Office 365 SharePoint dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom od SharePoint Manager Plus.

Raporty te pomagają w śledzeniu zmian w uprawnieniach i grupach jednocześnie poznając szczegółową listę użytkowników witryn oraz ich uprawnienia. Dostarcza również szczegółowych informacji o inwentarzu, takich jak farmy, bazy danych zawartości, aplikacje webowe i zbiory witryn, a także prezentuje szczegółowe raporty analityczne. Ponadto, nasze rozwiązanie zapewnia bezproblemową współpracę przez zapewnienie wyczerpujących informacji dotyczących składników przechowujących treści, takich jak stan list i biblioteki dokumentów,

SharePoint Manager Plus również zapewnia raporty pomagające w zarządzaniu serwerami SharePoint Office 365. Nasze rozwiązanie zapewnia pełen wgląd w twoją infrastrukturę Office 365, pomaga w zarządzaniu twoją przestrzenią dyskową oraz w śledzeniu zmian poziomu zabezpieczeń i poziomu składników przy użyciu swoich wszechstronnych funkcji raportowania.

Wydajne inspekcje serwerów SharePoint

SharePoint Manager Plus pozwala na inspekcję zmian zarówno poziomów składników, jak i poziomów zabezpieczeń.

Nasze rozwiązanie zapewnia gotowe raporty, które pomagają w śledzeniu zmian w zbiorach witryn, witrynach, listach i bibliotekach dokumentów.

Ponadto monitoruje i śledzi uprawnienia użytkowników oraz zmiany zabezpieczeń, takie jak tworzenie, modyfikowanie i usuwanie grup.

efficient-sharePoint-server-auditing

Monitorowanie SharePoint Online

Monitorowanie SharePoint Online

SharePoint Manager Plus w sposób ciągły monitoruje kondycję usług SharePoint, aby zagwarantować, że krytyczne zasoby nie będą doświadczać nieplanowanego przestoju.

Jeżeli zostanie wykryte zdarzenie, które potencjalnie może zaburzyć twoje usługi, natychmiast zostanie wzniesiony alarm.

Funkcja ta również umożliwia monitorowanie limitu przydziału SharePoint Online. Można przeglądać maksymalną dostępną przestrzeń dyskową dla każdego dzierżawcy oraz przestrzeń, która jest wykorzystana.

Eksploruj infrastrukturę SharePoint

SharePoint Manager Plus pozwala administratorom na wyświetlenie pełnej hierarchicznej architektury wdrażania SharePoint. Zapewnia szczegółowy widok serwerów SharePoint, zarówno lokalnych, jak i Office 365.

Nasza opcja „Eksplorator” podaje listy, składniki wszystkich serwerów SharePoint, które są dodawane do monitorowania i inspekcji. Opcja ta pozwala na wyświetlanie architektury wielu serwerów SharePoint w pojedynczej konsoli.

Zapewnia także szczegółowe informacje o każdym składniku, w tym jego właściwościach oraz powiązanych uprawnieniach zabezpieczeń.

Explore SharePoint Infrastructure

Konsola z alertami

Konsola z alertami

SharePoint Manager Plus pomaga w wykrywaniu krytycznych zmian występujących na poziomie składników, takich jak usuwanie witryn, usuwanie dokumentów, usuwanie podwitryn i wiele innych.

Rozwiązanie to zapewnia również powiadomienia z alertami dla administratorów, które zawierają szczegółowe informacje o zmianach, które miały miejsce. SharePoint Manager Plus ma również opcję pozwalającą administratorom na kategoryzowanie profili alertów według różnych poziomów istotności (tzn. Uwaga, Problem i Krytyczne).

Dostępne kryteria alertów są starannie dopasowane do spełnienia potrzeb inspekcji w organizacji. Kryteria te obejmują również wszystkie zmiany, które mają miejsce na poziomie składników, jak również zmiany poziomu zabezpieczeń, takie jak dodanie nowej grupy, dodanie członków do grupy, usuwanie grupy, modyfikację grupy, zmiany uprawnień i wiele więcej.

Migracja SharePoint

Wbudowane narzędzie migracji w SharePoint Manager Plus ułatwia proces migracji zasobów SharePoint do nowego lub istniejącego środowiska.

Przenoszenie wszystkich zasobów między środowiskami może się okazać zniechęcającym zadaniem, uwzględniając objętość zasobów krytycznych dla biznesu.

SharePoint Manager Plus powoduje, że staje się to proste dzięki nowoczesnym narzędziom dla planowania systematycznych migracji i ich wykonywania.

SharePoint Migration

Archiwizacja logów inspekcji

Audit Log

Większość ustaw regulacyjnych IT, takich jak PCI DSS czy RODO określają, że dane dzienników powinny być archiwizowane i składowane na potrzeby śledcze.

SharePoint Manager Plus pomaga w spełnieniu tego wymogu dzięki opcji archiwizacji. Rozwiązanie to przechowuje dzienniki inspekcji zebrane z serwerów SharePoint dla zdefiniowanych okresów.

Pozwala również administratorowi na pobranie zarchiwizowanego dziennika z bazy danych w dowolnym momencie, w celu wygenerowania raportów i alertów, które pomogą w analizie śledczej.

Automatyczna kopia zapasowa SharePoint

Korzystając z SharePoint Manager Plus automatyzuj i upraszczaj proces tworzenia kopii zapasowych lokalnych danych SharePoint.

Nasze rozwiązanie pozwala na planowanie kopii zapasowych w określonych interwałach, co pomaga administratorom na oszczędzenie czasu i zasobów i wykorzystywanie ich do innych zadań.

Dane w kopii zapasowej mogą być przywrócone w dowolnym momencie dzięki intuicyjnemu interfejsowi SharePoint Manager Plus.

Audit Log

Więcej informacji