Support
 
Phone Get Quote
 
Support
 
US: +1 888 720 9500
US: +1 888 791 1189
Intl: +1 925 924 9500
Aus: +1 800 631 268
UK: 0800 028 6590
CN: +86 400 660 8680

Direct Inward Dialing: +1 408 916 9892

Auditing

Verifikar tal-Konformità f’Ħin Reali tal-IT

Organizzazzjonijiet li huma rregolati minn konformità issa għandhom jiddependu fuq sistemi ta’ monitoraġġ ta’ informazzjoni awtomatizzata bħal ADAudit Plus. Dawn is-sistemi jiżguraw kontroll ta’ sigurtà ta’ informazzjoni effettiva, monitoraġġ kontinwu u bir-reqqa, u ħafna rapporti ta’ verifika bl-akbar kunfidenzjalità, integrità u preċiżjoni. Din is-softwer ta’ sigurtà tintraċċa l-azzjonijiet tal-utent u l-aċċess tad-dejta / modifiki meħtieġa biex jissodisfaw konformitajiet differenti, bħal SOX, HIPAA, PCI-DSS, FISMA u GLBA.

ADAudit Plus twassal monitoraġġ 24x7, twissijiet bil-posta elettronika u rapporti li huma faċli tarahom ikkonfigurati minn qabel. B’aktar minn 200 rapport biex tara l-bidliet, il-konformità ma tistax tkun aktar faċli minn hekk.

Verifika tal-Konformità f’Ħin Reali ta’ SOX

L-Att Sarbanes-Oxley tal-2002 jistabbilixxi standards stretti għal kumpaniji nnegozjati pubblikament fl-Istati Uniti tal-Amerika. Dan ma japplikax għal kumpaniji privati. L-att huwa amministrat mill-Kummissjoni għat-Titoli u l-Kambju (SEC), li tittratta l-konformità, ir-regoli u r-rekwiżiti. ADAudit Plus tiżgura sistema ta’ konformità awtomatizzata SOX 302 / 404 biex tiżgura sigurtà ta’ netwerk korporata, monitoraġġ kontinwu tan-netwerk bi twissijiet/rapporti fuq sistemi awtorizzati / mhux awtorizzati u aċċess għad-dejta għall-integrità tad-dejta.

Xi Rapporti ta’ Verifika tal-Konformità ta’ SOX

Attività Riċenti tad-Dħul tal-Utenti | Dħul li ma Rnexxewx| Attività tas-Servizzi tat-Terminal | Tul tad-Dħul | Bidliet fil-Politika tad-Dominju | Kronoloġija tad-Dħul | Maniġment tal-Utenti | Maniġment tal-Gruppi | Maniġment tal-Kompjuters | Maniġment tal-OU | Maniġment tal-GPO | Azzjonijiet Amministrattivi tal-Utenti | Bidliet fil-Fajls u l-Fowlders Kollha

Verifika tal-Konformità f’Ħin Reali ta’ HIPAA

L-Att tal-Kontabilità u l-Portabilità tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-1996, HIPAA, huwa liġi federali li ġie emendat fil-Kodiċi tad-Dħul Intern tal-1996. Dan kien maħsub biex itejjeb il-portabilità u l-kontinwità tal-kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa fi swieq individwali u tal-grupp.

Titlu –I Konformità ma’ HIPAA - HIPAA tipproteġi l-kopertura tal-assigurazzjoni tas-saħħa għall-ħaddiema u l-familji tagħhom meta jibdlu jew jitilfu l-impjieg tagħhom.

Title-II Konformità ma’ HIPAA - - Biex id-dispożizzjonijiet tas-Simplifikazzjoni Amministrattiva (AS) japplikaw, standards nazzjonali għal tranżazzjonijiet tal-kura tas-saħħa elettronika u identifikaturi nazzjonali għall-fornituri, pjanijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa u impjegaturi li jindirizzaw is-sigurezza u l-privatezza tad-dejta tas-saħħa għandhom jiġu stabbiliti.

Xi Rapporti ta’ Verifika tal-Konformità ta’ HIPAA

Bidliet fil-Fajls jew il-Fowlders Kollha | Maniġment tal-OU | Maniġment tal-Kompjuters | Maniġment tal-Grupp | Maniġment tal-Utenti | Tul tad-Dħul | Attività tas-Servizzi tat-Terminal| Dħul li ma Rnexxewx | Attività Riċenti tad-Dħul tal-Utenti

Verifika tal-Konformità f’Ħin Reali ta’ PCI-DSS

Il-PCI DSS tapplika għal kwalunkwe entità li taħżen, tipproċessa, u / jew tittrażmetti dejta tal-utent tal-kard. Din tkopri komponenti tas-sistema tekniki u operazzjonali inkluż fi jew konnessi mad-dejta tal-utent tal-kard. Jekk in-negozju tiegħek jaċċetta jew jipproċessa kards ta’ pagamenti, għandu jikkonforma mal-PCI DSS.

Xi Rapporti ta’ Verifika tal-Konformità tal-PCI-DSS

Attività Reċenti tad-Dħul tal-Utenti | Dħul li ma Rnexxewx | Attività tas-Servizzi tat-Terminal | Kronoloġija tad-Dħul | Azzjonijiet Amministrattivi tal-Utenti | Bidliet fil-Fajls jew Fowlders Kollha | Kronoloġija tad-Dħul f’RADIUS (NPS) | Aċċess tal-Qari tal-Fajl b’Suċċess | Bidliet tal-Permessi tal-Fowlder | Bidliet fis-Setting tal-Verifika tal-Fowlder

Verifika tal-Konformità f’Ħin Reali tal-FISMA

L-Att dwar il-Maniġment u s-Sigurtà tal-Informazzjoni Federali (FISMA) jeħtieġ li aġenziji federali jipprovdu sigurtà għall-informazzjoni miġbura jew miżmuma minn jew f’isem l-aġenzija; u għas-sistemi ta’ informazzjoni użati jew operati minn aġenzija jew minn kuntrattur ta’ aġenzija jew organizzazzjoni oħra f’isem aġenzija.

Xi Rapporti ta’ Verifika tal-Konformità tal-FISMA

Attività tas-Servizzi tat-Terminal | Dħul Lokali li ma Rnexxewx | Kronoloġija tad-Dħul | Maniġment tal-Gruppi | Maniġment tal-Utenti | Azzjonijiet Amministrattivi tal-Utenti | Maniġment tal-Kompjuter | Maniġment tal-OU | Il-Bidliet tal-Fajls jew Fowlders Kollha | Attentati li ma Rnexxewx biex Tikteb Fajl | Attentat li ma Rnexxiex biex Tħassar Fajl/p>

Verifikar tal-Konformità f’Ħin Reali tal-GLBA

L-Att ta’ Gramm-Leach-Bliley, magħruf ukoll bħala l-Att tal-Modernizazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji, jeħtieġ li istituzzjonijiet finanzjarji – kumpaniji li joffru lill-konsumaturi prodotti finanzjarji jew servizzi bħal self, pariri finanzjarji jew ta’ investiment, jew assigurazzjoni – jispjegaw il-prattiki tal-qsim tal-informazzjoni tagħhom lill-klijenti tagħhom u li jissalvagwardjaw dejta sensittiva. L-att japplika għal selliefa b’ipoteka li mhumiex banek, valutaturi tal-propjetà, aġenti tas-self, xi konsulenti finanzjarji u tal-investimenti, kollezzjonisti tad-dejn, dawk li jippreparaw il-formoli tat-taxxa, banek, fornituri tas-servizzi tas-saldu tal-propjetà.

Xi Rapporti ta’ Verifika tal-Konformità tal-GLBA

Bidliet fis-Setting tal-Verifika tal-Fowlder | Bidliet fil-Permessi tal-Fowlder | Aċċess ta’ Qari ta’ Fajl b’Suċċess | Bidliet tal-Fajls jew Fowlders Kollha | Maniġment tal-GPO | Maniġment tal-Utenti | Maniġment tal-Gruppi | Bidliet fil-Politika tad-Dominju | Tul tad-Dħul | Dħul Lokali li ma Rnexxewx | Attività tas-Servizzi tat-Terminal

ADAudit Plus Trusted Permezz