Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

SIEM

Bodlonwch anghenion SIEM gyda EventLog Analyzer

EventLog Analyzer yw’r datrysiad Gwybodaeth Diogelwch a Rheolaeth Digwyddiad (SIEM) mwyaf cost effeithiol yn y farchnad. Mae EventLog Analyzer yn bodloni'r holl alluoedd SIEM allweddol fel cydgrynhoad logiau o ffynonellau heterogenaidd, fforensig logiau, cydberthyniad digwyddiadau, hysbysiadau amser real, monitro cywirdeb ffeiliau, dadansoddi logiau, monitro gweithgaredd defnyddwyr, archwilio mynediad gwrthrychau, adrodd ar gydymffurfiad, a dargadw logiau..

Galluoedd SIEM EventLog Analyzer

Log Data Aggregation
Mae EventLog Analyzer yn cydgrynhoi logiau o ffynonellau heterogenaidd (systemau Windows, systemau Unix/Linux, Rhaglenni, Cronfeydd Data, Llwybryddion, Switshis a dyfeisiau Syslog eraill) mewn lle canolog. Mae EventLog Analyzer yn defnyddio ei dechnoleg Dosbarthu a Mynegeio Log Cyffredinol (ULPI) yn eich galluogi i ddehongli data unrhyw gofnod beth bynnag fo ffynhonnell a fformat y log.
Log Forensics
Mae EventLog Analyzer yn gwneud ymchwiliad fforensig yn hawdd iawn trwy ganiatáu i chi ddefnyddio ei swyddogaeth chwilio logiau i chwilio’r logiau craidd ac wedi fformatio ac i greu adroddiadau fforensig ar unwaith yn seiliedig ar y canlyniadau chwilio.
Mae EventLog Analyzer yn galluogi gweinyddwyr rhwydwaith i chwilio’r logiau craidd er mwyn manylu ar yr union gofnod sydd wedi achosi’r gweithgaredd diogelwch, chwilio am yr union adeg pan ddigwyddodd y digwyddiad diogelwch cyfatebol, pwy gychwynnodd y gweithgaredd a hefyd, o ba leoliad y daeth y gweithgaredd.
Event Correlation and Alerting
Mae cydberthynas digwyddiadau a chynhyrchu hysbysiadau mewn amser real yn galluogi gweinyddwyr rhwydweithiau i gadw eu rhwydwaith yn ddiogel rhag bygythiadau. Gydag EventLog Analyzer gallwch ffurfweddu rheolau a sgriptiau i gydberthyn digwyddiadau yn seiliedig ar amodau trothwy neu ddigwyddiadau anrheolaidd a hysbysu mewn amser real ar gyfer unrhyw dramgwyddau trothwy neu anomaleddau rhwydwaith.
Daw peiriant cydberthynas pwerus EventLog Analyzer yn rhan o becyn gyda dros 70 o reolau cydberthynas allan o'r blwch sy’n cwmpasu mynediad defnyddwyr, mewngofnodi defnyddwyr, cywirdeb ffeiliau, creu gan ddefnyddwyr, polisïau grŵp, gosod meddalwedd anfwriadol a mwy
File Integrity Monitoring
Mae EventLog Analyzer yn hwyluso monitro cywirdeb ffeiliau (FIM) mewn amser real trwy ddiogelu data sensitif a bodloni gofynion cydymffurfiad. Gyda gallu monitro cywirdeb ffeiliau EventLog Analyzer, gall gweithwyr diogelwch nawr olrhain pob newid sy'n digwydd i'w ffeiliau a ffolderi yn ganolog fel pryd fydd ffeiliau a ffolderi yn cael eu creu, cyrchu, gweld, dileu, addasu, ailenwi a llawer mwy.
Log Analysis
Mae EventLog Analyzer yn cyflawni dadansoddiad logiau mewn amser real ac yn arddangos y data logiau a ddadansoddwyd mewn siartiau, graffiau ac adroddiadau hawdd i'w deall. Mae’n hawdd iawn i ddefnyddwyr dreiddio drwy'r data logiau a ddangosir ar y dangosfwrdd i gael mwy o ddealltwriaeth a chyflawni dadansoddiad o'r achosion sylfaenol o fewn munudau. Mae’r ateb hefyd yn darparu hysbysiadau amser real yn seiliedig ar y bygythiad diweddaraf i wybodaeth o grynodiadau bygythiad STIX/TAXII.
User Monitoring
Darperir adroddiadau cynhwysfawr ar gyfer monitro defnyddwyr gan EventLog Analyzer. Mae hyn yn galluogi olrhain ymddygiad amheus gan ddefnyddwyr, yn cynnwys defnyddwyr gweinyddol gyda breintiau (PUMA).
Byddwch yn cael gwybodaeth fanwl am fynediad defnyddwyr megis pa ddefnyddiwr gyflawnodd y weithred, beth oedd canlyniad y weithred, ar pa weinydd y digwyddodd a mynd ar drywydd gorsaf waith y defnyddiwr o ble cafodd y weithred ei hysgogi.
Object Access Auditing
Mae EventLog Analyzer yn rhoi gwybod i chi beth ddigwyddodd i'ch ffeiliau a ffolderi - pwy a’u cyrchodd, pwy wnaeth eu dileu, pwy wnaeth eu golygu, pwy a’u symudodd, i ble'r aeth y ffeiliau a ffolderi, ac ati. Mae EventLog Analyzer yn darparu adroddiadau mynediad gwrthrych mewn fformatau hwylus (PDF a CSV) ac yn anfon hysbysiadau pan fydd eich ffeiliau / ffolderi sensitif yn cael eu cyrchu gan bobl heb awdurdod mewn amser real trwy neges destun neu e-bost.
Byddwch yn cael gwybodaeth fanwl am fynediad gwrthrych megis pa ddefnyddiwr gyflawnodd y weithred, beth oedd canlyniad y weithred, ar pa weinydd y digwyddodd a mynd ar drywydd gorsaf waith/dyfais rhwydwaith y defnyddiwr o ble cafodd y weithred ei hysgogi.
Compliance Reports
Cydymffurfiad yw craidd SIEM a gall sefydliadau EventLog Analyzer fodloni gofynion cydymffurfiad rheoleiddiol trwy fonitro a dadansoddi data logiau o'r holl ddyfeisiau a rhaglenni ar y rhwydwaith. Mae EventLog Analyzer yn eich galluogi i greu adroddiadau cydymffurfiad rhagddiffiniedig/parod fel PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, ac ati.
Mae EventLog Analyzer hefyd yn darparu nodwedd gwerth ychwanegol i addasu adroddiadau cydymffurfiad presennol a hefyd yn galluogi defnyddwyr i greu adroddiadau cydymffurfiad newydd i helpu cydymffurfio gyda deddfau rheoleiddiol newydd a mynnu cydymffurfiad yn y dyfodol. Astudiaeth Achos: Darllenwch sut cynhyrchodd TRA Adroddiad cydymffurfiad ISO 27001 i fodloni eu gofynion cydymffurfiad.
Log Data Retention
Mae EventLog Analyzer yn dargadw data log hanesyddol i fodloni gofynion cydymffurfiad, i gyflawni ymchwiliadau fforensig i logiau ac archwiliadau mewnol. Mae’r holl ddata logiau yn cael ei stwnshio a’i stampio â’r amser i osgoi ymyrryd. Mae EventLog Analyzer yn cadw pob log wedi ei gynhyrchu gan beiriannau - logiau system, logiau dyfais a logiau rhaglen i storfa ganolog.
Fideos cysylltiedig

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •