Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

SIEM

Responda ás necesidades de SIEM con EventLog Analyzer

EventLog Analyzer é a solución de xestión de información e eventos de seguranza (SIEM) máis rendible do mercado. EventLog Analyzer ofrece todas as funcionalidades críticas, tales como agregación de rexistros de fontes heteroxéneas, análise forense de rexistro, correlación de eventos, alertas en tempo real, monitoraxe da integridade dos ficheiros, análise de rexistro, monitoraxe da actividade dos usuarios, auditoría de acceso a obxectos, informes de cumprimento, e conservación de rexistros.

Funcionalidades de SIEM de EventLog Analyzer

Log Data Aggregation
EventLog Analyzer agrega os rexistros de fontes heteroxéneas (sistemas Windows, sistemas Unix/Linux, aplicacións, bases de datos, encamiñadores, conmutadores e outros dispositivos compatibles con Syslog) nun lugar centralizado. Coa súa tecnoloxía de análise e indexación de rexistro universais (ULPI), EventLog Analyzer permítelle descifrar calquera dato de rexistro, con independencia da fonte e do formato do rexistro.
Log Forensics
EventLog Analyzer facilita enormemente a análise forense ao permitirlle utilizar a súa potente funcionalidade de busca de rexistros para procurar tanto nos rexistros sen procesar coma nos formatados e xerar no intre informes forenses con base nos resultados da busca.
EventLog Analyzer permítelles aos administradores de rede buscar os rexistros sen procesar para identificar a entrada exacta no rexistro que causou a actividade de seguranza, atopar a hora exacta á que tería ocorrido o evento de seguranza respectivo, quen iniciou a actividade e tamén a localización da que procede a actividade.
Event Correlation and Alerting
A correlación de eventos e a xeración de alertas en tempo real permítelles aos administradores de rede manter activamente a súa rede segura fronte a posibles ameazas. Con EventLog Analyzer pode configurar regras e scripts para correlacionar eventos con base en condicións limiar ou eventos anómalos e notificar en tempo real toda infracción dos limiares ou anomalía na rede.
O potente motor de correlación de EventLog Analyzer vén equipado con máis de 70 regras de correlación listas para a súa aplicación que abranguen o acceso de usuarios, os inicios de sesión de usuarios, a integridade dos ficheiros, a creación de usuarios, as políticas de grupos, as instalacións inadvertidas de software e máis
File Integrity Monitoring
EventLog Analyzer axiliza a monitoraxe da integridade dos ficheiros (FIM) en tempo real protexendo os datos sensibles e satisfacendo os requirimentos de cumprimento. Coa funcionalidade de monitoraxe da integridade dos ficheiros de EventLog Analyzer, os profesionais da seguranza xa poden rastrexar a nivel central todos os cambios que experimentan os seus ficheiros e cartafoles, como cando se crean ficheiros e cartafoles, se accede a eles, se visualizan, se eliminan, se modifican, se renomean e moito máis.
Log Analysis
EventLog Analyzer executa a análise de rexistro en tempo real e mostra os datos de rexistro analizados en gráficas e informes de fácil comprensión. Os usuarios poden facer buscas detalladas nos datos de rexistro mostrados no panel para obter máis información e facer unha análise de causas principais en cuestión de minutos. Ademais, a solución ofrece alertas en tempo real baseadas na intelixencia máis recente sobre ameazas das fontes de ameazas STIX/TAXII
User Monitoring
EventLog Analyzer proporciona informes exhaustivos para a monitoraxe de usuarios. Isto permite rastrexar comportamentos sospeitosos dos usuarios, tamén dos usuarios con privilexios de administrador (PUMA).
Vostede obtén información precisa sobre o acceso dos usuarios, como que usuario executou a acción, cal foi o resultado desa acción, en que servidor ocorreu e rastrexar a estación de traballo do usuario desde a cal se activou a acción.
Object Access Auditing
EventLog Analyzer permítelle saber que ocorreu realmente cos seus ficheiros e cartafoles: quen accedeu a eles, os eliminou, os editou, os moveu, para onde foron eses ficheiros e cartafoles, etc. EventLog Analyzer proporciona informes de acceso a obxectos en formatos de fácil uso (PDF e CSV) e envía alertas en tempo real por SMS ou correo electrónico cando persoas non autorizadas acceden aos seus ficheiros/cartafoles confidenciais.
Vostede obtén información precisa sobre o acceso aos obxectos, como que usuario executou a acción, cal foi o resultado desa acción, en que servidor ocorreu, e pode rastrexar a estación de traballo ou o dispositivo de rede do usuario desde o cal se activou a acción.
Compliance Reports
O cumprimento é a esencia da SIEM, e con EventLog Analyzer as organizacións poden satisfacer os requirimentos de cumprimento normativo monitorando e analizando os datos de rexistro de todos os dispositivos e aplicacións de rede. EventLog Analyzer permítelle xerar informes de cumprimento predefinidos/prefixados, tales como os informes de cumprimento de PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, etc.
EventLog Analyzer tamén ofrece unha característica de valor engadido de personalización dos informes de cumprimento existentes, amais de permitirlles aos usuarios xerar informes de cumprimento novos que contribúan ao cumprimento do crecente número de actos regulamentarios novos que esixirán o cumprimento de normas no futuro. Caso práctico: Lea como TRA xerou un informe de cumprimento de ISO 27001 para satisfacer os seus requirimentos de cumprimento.
Log Data Retention
EventLog Analyzer conserva os datos de rexistro histórico para satisfacer os requirimentos de cumprimento e realizar análises forenses de rexistro e auditorías internas. Todos os datos de rexistro conservados están codificados e selados coa a data e a hora para tornalos a proba de alteracións. EventLog Analyzer conserva todos los rexistros xerados polo equipo, rexistros do sistema, rexistros de dispositivo e rexistros de aplicación, nun repositorio centralizado.
Vídeos relacionados

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •