Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Դիմումների գրանցման կառավարում

Հավելվածներ մատյանների վերահսկողության, վերլուծության և զեկուցման գործիք

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը հավելվածներ մատյանների վերահսկողության և զեկուցման համակողմանի գործիք է, որը հավաքում, վերլուծում և փոխկապակցում է իրադարձությունների մատյանների տվյալները և տրամադրում է մանրամասն արդյունքներ՝ նախապես սահմանված զեկույցների միջոցով: Վարիչները և անվտանգության մասնագետները կարող են օգտագործել այս զեկույցները՝ օգտվողների արտասովոր գործողությունները հայտնաբերելու, գործադիրների խափանումները շտկելու և անվտանգության սպառնալիքները բացահայտելու համար:

Լուծումը վերահսկում է վեբ սպասարկիչների գործադիրները (օրինակ՝ IIS և Apache), տվյալների շտեմարանները (ներառյալ MS SQL և Oracle), DHCP գործադիրները և այլն: Բացի այդ, մատյանների հարմարեցրած վերլուծիչի շնորհիվ այս գործիքը կարող է վերլուծել բոլոր հարմարեցրած կամ կորպորատիվ հավելվածների մատյանների տվյալները: Լուծման իրական ժամանակում զգուշացման վահանակը իրական ժամանակում ուղարկում է զգուշացումներ գործադիրներում տեղի ունեցող արտասովոր իրադարձությունների մասին, ինչն օգնում է նվազեցնել գործադիրներում անվտանգության սպառնալիքների ռիսկը: Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչն ունի նաև փոխկապակցման հզոր համակարգ, որն օգնում է հայտնաբերել անվտանգության սպառնալիքների հետքերը տարբեր սարքերում, սպասարկիչներում և գործադիրներում:

IIS W3C Վեբ սպասարկիչի մատյանների վերլուծության զեկույցներ

IIS W3C Web Server Logs Analysis Reports

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչն իրականացնում է IIS վեբ սպասարկիչի գործադիրների մատյանի վերլուծություն, տրամադրում է նախապես սահմանված զեկույցներ, որոնք պարունակում են տեղեկություններ վեբ սպասարկիչում առաջացող սխալների HTTP, անվտանգության սպառնալիքների, վնասակար URL հարցումների մասին և այլն:

Գործադիրների մատյանի վերլուծության և զեկուցման այս գործիքն իրական ժամանակում տրամադրում է նաև զգուշացումներ SQL կոդի ներդրման հարձակումների, DDoS հարձակումների և միջկայքային սկրիպտավորման հարձակումների մասին, որոնց նպատակն է վնասել IIS վեբ սպասարկիչները:

IIS W3C FTP սպասարկիչի մատյանների վերլուծության զեկույցներ

IIS W3C FTP Server Logs Analysis Reports

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը հավաքագրում, վերահսկում և հետագծում է IIS FTP գործադիրի սպասարկիչների մատյանները: Այն տրամադրում է մանրամասն զեկույցներ օգտվողների կողմից IIS FTP սպասարկիչների մատչման, նիշքերի վերբեռնման, ներբեռնման, նիշքերի փոխանցման տվյալների մասին և այլն: IIS FTP սպասարկիչի գործադիրների մատյանի վերլուծության և զեկուցման այս գործիքը պարունակում է նաև զգուշացումների ներկառուցված վահանակ, որը իրական ժամանակում ուղարկում է ծանուցումներ ձախողված ներբեռնումների և կարևոր նիշքերի փոխանցումների մասին:

MS SQL Մատյանների վերլուծության զեկույցներ

MS SQL Logs Analysis Reports

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչն օգնում է ապահովել ձեր MSSQL տվյալների շտեմարանի անվտանգությունը՝ իր զեկույցների և զգուշացումների ուղարկման նախապես սահմանված ընդլայնված հատկագրերի շնորհիվ: Լուծումը տրամադրում է մանրամասն տեղեկություններ ձեր տվյալների շտեմարանում տեղի ունեցող բոլոր կրիտիկական իրադարձությունների մասին, ներառյալ ձեր տվյալների շտեմարանի սպասարկիչում իրականացվող գործունեությունը՝ ներըմբռնումային գրաֆիկական զեկույցների տեսքով: Զգուշացման հատկագրերը թույլ են տալիս ձեզ տեղեկացվել այնպիսի իրադարձությունների մասին, որոնք կարող են առաջացնել սպառնալիքներ տվյալների շտեմարանի անվտանգության համար, օրինակ՝ արտոնությունների չարաշահում:

Apache Վեբ սպասարկիչի զեկույցներ

Apache Web Server Reports

Apache Վեբ սպասարկիչի մատյանի զեկույցները տրամադրում են սպառիչ տեղեկություններ վեբ սպասարկիչում սպասառուի հայտերի մշակման վերաբերյալ: Մանրամասն զեկույցներ հաջողությամբ մշակված հայտերի, սպասառուի սխալներով հայտերի, սպասարկիչի սխալներով հայտերի և վերահասցեավորում առաջացնող հայտերի մասին: Այդ զեկույցները պարունակում են սպասառուի տվյալներ, որոնք ներառում են, օրինակ, հետևյալը՝ IP հասցե, սպասարկված հայտի կարգավիճակի կոդ, դիմող, օգտվողի գործակալ և իրադարձությունների քանակ:

Oracle Live աուդիտի մատյանների վերլուծության զեկույցներ

Oracle Live Audit Logs Analysis

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը օգնում է պարզեցնել զեկույցների հավաքագրման, վերահսկողության, հետագծման և գեներացման գործընթացը՝ Oracle Live-ի մատյանների հիման վրա: Առկա են նաև պատրաստի զեկույցներ, որոնց համար լրացուցիչ կազմաձևում չի պահանջվում, և որոնք ապահովում են մատյանների կարևոր վիճակագրական տվյալների ներըմբռնումային գրաֆիկական ներկայացում: Դա օգնում է մեղմացնել հարձակումների (օրինակ՝ SQL կոդի ներդրման կամ DoS հարձակումների) հետևանքները:

Տպիչի սպասարկիչի զեկույցներ

Print Server Logs Report

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը հեշտացնում է Տպիչի սպասարկիչի մատյանի կառավարումը և օգնում է ամրապնդել անվտանգությունը՝ ձեր տպիչի միջոցով տպված յուրաքանչյուր փաստաթուղթը հետագծելու և վերահսկելու հնարավորություն տրամադրելու միջոցով: Դուք ունեք նաև օգտվողներին և օգտագործման հաճախականությունը հետագծելու հնարավորություն: Դա օգնում է գեներացնել զեկույցներ, օրինակ, առավել հաճախ տպվող փաստաթղթերի մասին՝ օգտվողների և տպիչի գործունեության միտումների հիման վրա:

DHCP Windows Մատյանների վերլուծության զեկույցներ

DHCP Windows Logs Analysis

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը ստուգում է Windows DHCP սպասարկիչները պատրաստի եղանակով: Նախասահմանված զեկույցները ավտոմատ կերպով գեներացվում են DHCP սպասարկիչը Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչում հավելելուց հետո, ինչը զգալիորեն հեշտացնում է հսկայական մատյանների աուդիտի խնդիրը: Դա օգնում է նաև գեներացնել զեկույցներ՝ սպասառուների և սխալների հաճախականության հիման վրա:

DHCP Linux Մատյանների վերլուծության զեկույցներ

DHCP Linux Logs Analysis Reports

Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչի DHCP Linux մատյանների զեկույցները տրամադրում են համակողմանի ներկառուցված զեկույցներ, օրինակ՝ ամենահաճախ օգտագործվող MAC հասցեների, անցուղիների, ինչպես նաև Linux DHCP-ի կողմից գեներացվող մատյանները հետագծելու և վերահսկելու հրաժարումների մասին: Վարիչները կկարողանան հետևել բոլոր փոփոխություններին՝ DHCP սպասարկիչի կողմից գեներացված բոլոր իրադարձությունների ներըմբռնումային զեկույցները դիտելու միջոցով:

Առնչվող տեսանյութեր
Այլ յուրահատկություններ

Համակարգի մատյանի կառավարում

Հավաքագրեք և վերլուծեք Համակարգի մատյանի տվյալները երթուղիչներից, փոխարկիչներից, հրապատերից, IDS/IPS, Linux/Unix սպասարկիչներից և այլն: Ստացեք մանրամասն զեկույցներ անվտանգության յուրաքանչյուր իրադարձության համար: Ստացեք արտասովոր իրադարձությունների և խախտումների մասին զգուշացումներ իրական ժամանակում:

Windows-ի իրադարձությունների մատյանի վերահսկողություն

Վերլուծեք իրադարձությունների մատյանի տվյալները՝ անվտանգության իրադարձություններ (օրինակ՝ նիշքի/պանակի փոփոխություններ, գրանցամատյանի փոփոխություններ և այլն) հայտնաբերելու համար: Մանրամասն ուսումնասիրեք DDoS, Flood, Syn և Spoof հարձակումները նախասահմանված զեկույցների միջոցով:

ՏՏ համապատասխանության կառավարում

Բավարարեք կանոնակարգող համակարգերի (PCI DSS, FISMA, HIPAA և այլն) ամենախիստ պահանջները՝ նախասահմանված զեկույցների և զգուշացումների օգնությամբ: Հարմարացրեք առկա զեկույցները կամ ստեղծեք նոր զեկույցներ՝ ներքին անվտանգության պահանջները բավարարելու համար:

Active Directory-ի մատյանի վերահսկողություն

Վերահսկեք մատյանի բոլոր տեսակի տվյալները Active Directory-ի ենթակառուցվածքից: Հետագծեք խափանումների միջադեպերը իրական ժամանակում և կառուցեք հարմարեցրած զեկույցներ՝ Active Directory-ի՝ ձեզ հետաքրքրող հատուկ իրադարձությունները վերահսկելու համար:

Արտոնյալ օգտվողների վերահսկողություն

Վերահսկեք և հետագծեք արտոնյալ օգտվողների գործունեությունը՝ PUMA պահանջները բավարարելու համար: Ստացեք պատրաստի զեկույցներ կրիտիկական գործողությունների մասին, օրինակ՝ մուտքի ձախողումներ, մուտքի ձախողման պատճառներ և այլն:

Տպիչի սպասարկիչի կառավարում

Վերահսկեք և ստուգեք տպիչի սպասարկիչը՝ տպված փաստաթղթերի, առանց համապատասխան թույլտվության փաստաթղթեր տպելու փորձերի, տպման ձախողված առաջադրանքների և դրանց պատճառների և այլնի մասին մանրամասն հաշվետվությունների օգնությամբ:

Յուրահատկությունների կարիք ունե՞ք: Տեղեկացրեք մեզ
Եթե Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչում ցանկանում եք տեսնել լրացուցիչ յուրահատկություններ, ապա տեղեկացրեք մեզ դրա մասին: Կտտացրեք այստեղ՝ շարունակելու համար

 

Keep calm and prepare for GDPR.
Get our 'Security admin's survival
guide to the GDPR.'

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •