Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Linux աուդիտ եւ հաշվետվություն

Linux-ի աուդիտ և զեկույցների ներկայացում

Linux համակարգերն օգտագործվում են բազմաթիվ կազմակերպությունների կողմից, ուստի Linux համակարգերի մատյանների աուդիտը կարող է կարևոր տեղեկատվություն տրամադրել ձեր ցանցում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին: Այդ տեղեկատվությունը կօգնի ձեզ կայացնել որոշումներ վարչական և անվտանգության տարբեր միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ: Linux համակարգերի աուդիտը ներառում է հետևյալը.

Linux համակարգերի աուդիտը ձեզ տրամադրում է ամբողջական վերահսկողություն ձեր ցանցի անվտանգության և կառավարման նկատմամբ: Սակայն դա անելն այնքան էլ հեշտ չէ: Դուք կարող եք փոխարենն օգտագործել Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչը՝ համակարգի մատյանի կառավարման համակողմանի լուծում, որը թույլ է տալիս ապահովել Linux համակարգի անվտանգությունը:

Linux համակարգերի աուդիտ Իրադարձությունների մատյանի վերլուծիչի օգնությամբ

Linux-ի մուտքի և ելքի զեկույցներ

Մատչելի զեկույցներ

Օգտվողների մուտքեր | SU մուտքեր | SSH մուտքեր | FTP կամ SFTP մուտքեր | Մուտքերի ակնարկ | Առավել հաճախ մուտք գործող օգտվողներ | Առավել հաճախ մուտք գործող սարքեր | Առավել հաճախ մուտք գործող հեռակա սարքեր | Linux-ի առավել հաճախ օգտագործվող մուտքի եղանակ | Մուտքերի միտումներ | Օգտվողների ելքեր | SU ելքեր | SSH ելքեր| FTP կամ SFTP ելքեր | Ելքերի ակնարկ

Linux-ի ձախողված մուտքերի զեկույցներ

Մատչելի զեկույցներ

Օգտվողների ձախողված մուտքեր | SU ձախողված մուտքեր | SSH ձախողված մուտքեր | FTP կամ SFTP ձախողված մուտքեր | Ձախողված մուտքերի ակնարկ | Ամենաշատ ձախողված մուտքեր ունեցող օգտվողներ | Ամենաշատ ձախողված մուտքեր ունեցող սարքեր | Ամենաշատ ձախողված մուտքեր ունեցող հեռակա սարքեր | Ամենաշատ ձախողումներ ունեցող մուտքի եղանակներ | Մուտքի ձախողումների միտումներ | Կրկնակի իսկորոշման ձախողումներ | Օգտվողների անվավեր մուտքի փորձեր | Երկար գաղտնաբառերով անհաջող մուտքի փորձեր | Կրկնակի մուտքի ձախողումներ՝ ըստ հեռակա սարքերի | Իսկորոշման կրկնակի ձախողումներ՝ ըստ հեռակա սարքերի

Linux-ի օգտվողի հաշվի կառավարում

Մատչելի զեկույցներ

Օգտվողների հավելված հաշիվներ | Օգտվողների ջնջված հաշիվներ | Օգտվողների վերանվանված հաշիվներ | Հավելված խմբեր | Ջնջված խմբեր | Վերանվանված խմբեր | Գաղտնաբառի փոփոխություններ | Գաղտնաբառերի ձախողված փոփոխություններ | Օգտվողների ձախողված հավելումներ | Linux-ի հաշվի կառավարման առավել հաճախ տեղի ունեցող իրադարձություններ

Linux-ի հեռացվելի սկավառակի աուդիտ

Մատչելի զեկույցներ

USB-ի միացում | USB-ի հեռացում

Sudo հրամաններ

Մատչելի զեկույցներ

SUDO հրամանների կատարումներ | SUDO հրամանների ձախողված կատարումներ | Առավել հաճախ կատարված SUDO հրամաններ | Առավել հաճախ ձախողված SUDO հրամաններ

Linux-ի փոստային սպասարկիչի զեկույցներ

Մատչելի զեկույցներ

Ուղարկված էլ. նամակների ակնարկ | Ստացված էլ. նամակների ակնարկ | Ամենաշատ ուղարկված էլ. նամակներ՝ ըստ ուղարկողների | Ամենաշատ ուղարկված էլ. նամակներ՝ ըստ հեռակա սարքերի | Հեռակա սարքերից ստացված ամենաշատ էլ. նամակներ | Ամենաշատ ուղարկող տիրույթ | Ամենաշատ ստացող տիրույթ | Միտումների զեկույց ուղարկված էլ. նամակների հիման վրա | Միտումների զեկույց ստացված էլ. նամակների հիման վրա | Ամենաշատ մերժված էլ. նամակներ՝ ըստ ուղարկողների | Ամենաշատ մերժված էլ. նամակներ ունեցող հասցեատերեր | Էլ. փոստի մերժման ամենաշատ սխալներ | Ամենաշատ մերժված տիրույթներ | Մերժված էլ. նամակների ակնարկ | Փոստարկղի անհասանելիություն | Պահեստի անբավարար չափ | Հրամանների սխալ հաջորդականություն | Էլ. փոստի սխալ հասցե | Հեռադիր կողմում գոյություն չունեցող էլ. հասցե | Էլ. փոստի առավել հաճախ կրկնվող սխալներ | Էլ. փոստի առավել հաճախ կրկնվող սխալներ՝ ըստ ուղարկողների | Էլ. նամակների ձախողված առաքումներ

Linux-ի սխալներ և սպառնալիքներ

Մատչելի զեկույցներ

Հետադարձ որոնման սխալներ | Վատ deviceConfig սխալներ | Վատ ISP սխալներ | Անվավեր կապակցում հեռակա սարքին | Ծառայության մերժման (DoS) հարձակում

Linux NFS իրադարձություններ

Մատչելի զեկույցներ

Հաջողված NFS միացումներ | Մերժված NFS միացումներ | Մերժված NFS միացումներ՝ ըստ օգտվողների | Ամենաշատ հաջողված NFS միացումներ՝ ըստ հեռավոր սարքերի | Ամենաշատ մերժված NFS միացումներ՝ ըստ հեռավոր սարքերի:

Linux-ի այլ իրադարձություններ

Մատչելի զեկույցներ

Cron-ի աշխատանքներ | Cron-ի խմբագրում | Cron-ի մեկնարկած աշխատանքների | Cron-ի ավարտված աշխատանքներ | Ծրագրաշարի կողմից ընդհատված կապակցում | Ստանալ նույնականացման տող | Կապակցված աշխատաշրջաններ | Անջատված աշխատաշրջաններ | Ապագործունացված ծառայություններ | Հաղորդակարգի չաջակցվող տարբերակ | Ժամասպառում մուտքի ժամանակ | Ձախողված արդիացումներ | deviceName անհամապատասխանության սխալ | deviceAddress անհամապատասխանության սխալ

Linux-ի FTP սպասարկիչի զեկույցներ

Մատչելի զեկույցներ

Նիշքերի ներբեռնումներ | Նիշքերի վերբեռնումներ | Ժամասպառումներ տվյալների փոխանցման ժամանակ | Մուտքի ժամասպառումներ | Անգործուն աշխատաշրջանների ժամասպառումներ | Չփոխանցման ժամասպառումներ | Կապակցման ժամասպառումներ | FTP զեկույցների ակնարկ | Ամենաշատ FTP գործողություններ՝ ըստ օգտվողների | Ամենաշատ FTP գործողություններ՝ ըստ հեռակա սարքերի

Linux համակարգի իրադարձություններ

Մատչելի զեկույցներ

Համակարգի մատյանի ծառայության դադարեցում | Համակարգի մատյանի ծառայության վերագործարկում | Սկավառակի անբավարար տարածքը | Համակարգի անջատում | Yum-ի տեղադրումներ | Yum-ի արդիացումներ | Yum-ի ապատեղադրումներ

Linux-ի խստության զեկույցներ

Մատչելի զեկույցներ

Արտակարգ իրավիճակի իրադարձություններ | Զգուշացման իրադարձություններ | Կրիտիկական իրադարձություններ | Սխալի իրադարձություններ | Զգուշացման իրադարձություններ | Ծանուցման իրադարձություններ | Տեղեկատվական իրադարձություններ | Վրիպազերծման իրադարձություններ

Linux-ի կրիտիկական զեկույցներ

Մատչելի զեկույցներ

՝ Իրադարձությունների կրիտիկականության մակարդակ | Կրիտիկական զեկույցներ՝ ըստ իրադարձությունների | Կրիտիկական իրադարձություններ՝ ըստ հեռակա սարքերի | Կրիտիկական իրադարձություններ՝ ըստ հեռակա սարքերի | Կրիտիկական իրադարձությունների միտումներ | Կրիտիկական իրադարձությունների ակնարկ

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •