Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

 

Konformità tal-IT u Softwer għall-Ġestjoni tar-Reġistru għal SIEM

L-Analizzatur ManageEngine EventLog huwa soluzzjoni komprensiva tal-ġestjoni tal-informazzjoni tas-sigurtà u tal-avvenimenti (SIEM) li jippermetti l-awtomazzjoni tal-ġestjoni tar-reġistru, il-kollezzjoni tar-reġistri, l-analiżi, il-korrelazzjoni tal-attivitajiet, il-monitoraġġ tal-integrità tal-fajls, it-tiftix tar-reġistru, u l-arkivjar sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet u l-konformità SIEM minn console wieħed.

L-Analizzatur EventLog jgħin lill-amministraturi tas-sigurtà fl-oqsma li ġejjin:

 • Korrelazzjoni tal-Attivitajiet f’Ħin Reali

  Il-magna qawwija tal-korrelazzjoni tal-Analizzatur EventLog tidentifika b’mod effiċjenti xejriet ta’ attakki definiti fir-reġistri tiegħek. Il-modulu ta’ korrelazzjoni tiegħu joffri 20+ regola ta’ korrelazzjoni definiti minn qabel li jgħinu jsibu theddid possibbli, u ġeneratur tar-regoli faċli jintuża li jipprovdi lista kategorika ta’ azzjonijiet tan-netwerk li tista’ tiddreggja u tqiegħed fl-ordni mixtieqa.

  L-Analizzatur EventLog jipprovdi wkoll rapporti dettaljati għal kull xejra ta’ attakk, rapport ta’ ħarsa ġenerali tal-attakki skoperti kollha, u sekwenza tal-ħin li turi s-sekwenza kronoloġika tar-reġistri għal kull xejra ta’ attakk identifikat.

  Rapporti ta’ Konformità

  L-Analizzatur EventLog jippermettilek tiġġenera rapporti tal-konformità definiti minn qabel bħal PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, ISO 27001, GDPR eċċ., billi jimmonitorja d-dejta tan-netwerk f’ħin reali. Is-soluzzjoni tgħin lill-organizzazzjonijiet iżommu d-dejta tar-reġistru għal perjodu ta’ żmien speċifikat. L-arkivjar tad-dejta tar-reġistru għal perjodu ta’ żmien flessibbli jgħin lill amministraturi jwettqu analiżi forensika u jilħqu r-rekwiżiti tal-verifika tal-konformità.

  Ġbir tar-Reġistru Universali

  L-Analizzatur EventLog jiġbor reġistri minn sorsi eteroġeni inkluż servers u workstations ta’ Windows, Linux u sistemi Unix, tagħmir tan-netwerk, applikazzjonijiet, soluzzjonijiet tal-intelliġenza tat-theddid, u skenners tal-vulnerabilità. Addizzjonalment, il-parser tar-reġistru ppersonalizzat tal-Analizzatur EventLog jiddeċifra kwalunkwe dejta tar-reġistri irrispettivament mis-sors u l-format tar-reġistru.

 • Monitoraġġ tal-Integrità tal-Fajls

  L-Analizzatur EventLog isegwi l-bidliet kollha u jibgħat twissijiet f’ħin reali meta l-fajls u l-fowlders jinħolqu, jiġu aċċessati, murija, imħassra, immodifikati, u msemmija mill-ġdid. Tista’ tikseb rapport ta’ verifika komplut li jwieġeb “min, meta, fejn u xiex” tal-bidliet kollha li saru fil-fajls u l-fowlders.

  Forensika tar-Reġistri

  Ir-reġistri miġbura huma ċċifrati, iffirmati bil-ħin, u arkivjati awtomatikament f’repożitorju ċentralizzat. L-Analizzatur EventLog iħallik tinżel sad-dejta rreġistrata mhux proċessata u jwettaq analiżi tal-kawża prinċipali biex issir taf l-entrata eżatta tar-reġistru li kkawżat l-inċidenti tas-sigurtà.

  Twissijiet f’Ħin reali

  L-Analizzatur EventLog għandu 500+ twissija definiti minn qabel li tista’ tagħżel minnhom, u b’hekk iżżid l-effiċjenza operattiva billi telimina l-ħtieġa li tikkonfigura profili tat-twissija.Tista’ tirċievi SMS u twissijiet bil-posta elettronika f’ħin reali kull meta sseħħ anomalija f’netwerk. Addizzjonalment, il-mekkaniżmu tat-twissija jinkludi t-tħaddem ta’ skript personalizzat li jaħdem fuq l-attivar ta’ twissija.

Customer Speaks
 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
   
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
   
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
   
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • I love the alerts feature of the product. We are able to send immediate alerts based on pretty much anything we can think of. We send alerts when certain accounts login, or when groups are changed, etc. That has been very helpful. Also the automatic archive of the log files has been very helpful and has taken the worry out of keeping old logs. The “Ask Me” function is very nice as well. It is great to have some natural language queries built in where you can just click a button and get an answer.
   
  Jim Earnshaw
  Senior Computer Specialist
  Department of Chemistry
  University of Washington
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
   
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

L-Analizzatur EventLog Fdata Bi

Los Alamos National Bank
Michigan State University
Oklahoma State University
IBM
Infosys
Ernst Young
Accenture
Bank of America
Panasonic
Comcast