Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

SIEM

Splňte potreby v oblasti SIEM s pomocou aplikácie EventLog Analyzer

EventLog Analyzer je najúspornejšie riešenie Riadenia bezpečnostných informácií a udalostí (Security Information and Event Management - SIEM) dostupné na trhu. EventLog Analyzer ponúka všetky kľúčové funkcie SIEM, ako sú agregácia protokolu z rôznorodých zdrojov, forenzná analýza protokolu, korelácia udalostí, výstrahy v reálnom čase, monitorovanie integrity súboru, analýza protokolu, monitorovanie aktivity používateľa, audity prístupu k objektom, vykazovanie súladu, a uchovávanie protokolu..

Funkcie SIEM aplikácie EventLog Analyzer

Log Data Aggregation
EventLog Analyzer agreguje protokoly z rôznorodých zdrojov (systémy Windows, systémy Unix/Linux, aplikácie, databázy, smerovače, prepínače a ďalšie zariadenia Syslog) na centrálnom mieste. EventLog Analyzer vám s pomocou svojej technológie Univerzálneho analyzovania protokolov a indexovania (ULPI) umožňuje dešifrovať akékoľvek dáta protokolu bez ohľadu na zdroj a formát protokolu.
Log Forensics
EventLog Analyzer veľmi uľahčuje forenznú analýzu tým, že ponúka výkonnú funkciu vyhľadávania v protokole, ktorá umožňuje vyhľadávanie v nespracovaných, ako aj vo formátovaných protokoloch, a okamžitým generovaním forenzných správ na základe výsledkov hľadania.
EventLog Analyzer umožňuje správcom siete vyhľadávať v nespracovaných protokoloch s cieľom nájsť presnú položku protokolu, ktorá spôsobila bezpečnostnú aktivitu, vyhľadať presný čas, kedy príslušná bezpečnostná udalosť nastala, kto aktivitu zahájil, ako aj miesto, odkiaľ aktivita pochádzala.
Event Correlation and Alerting
Korelácia udalostí a vytváranie výstrah v reálnom čase umožňuje správcom siete proaktívne chrániť ich sieť pre hrozbami. S pomocou EventLog Analyzer môžete konfigurovať zásady a skripty pre korelovanie udalostí na základe limitných podmienok alebo abnormálnych udalostí a informovať v reálnom čase o akomkoľvek prekročení prahovej hodnoty či anomálie siete.
Silný korelovací vyhľadávač aplikácie EventLog Analyzer sa dodáva spoločne s viac ako 70 predpripravenými zásadami, ktoré sa vzťahujú na prístup používateľa, prihlásenie používateľa, integritu súboru, vytváranie používateľa, skupinové pravidlá, nezamýšľané inštalácie softvéru a mnoho ďalších
File Integrity Monitoring
EventLog Analyzer uľahčuje monitorovanie integrity súboru (file integrity monitoring - FIM) v reálnom čase ochranou citlivých údajov a splnením požiadaviek na súlad. S pomocou funkcie monitorovania integrity súboru EventLog Analyzer môžu odborníci na zabezpečenie teraz centrálne sledovať všetky zmeny prebiehajúce s ich súbormi a priečinkami, ako je vytváranie súborov a priečinkov, prístup k nim, ich zobrazovanie, odstraňovanie, úpravy, premenovanie a mnoho ďalších.
Log Analysis
EventLog Analyzer realizuje analýzu protokolu v reálnom čase a zobrazuje dáta analyzovaného protokolu v jednoducho pochopiteľných grafoch, tabuľkách a správach. Používatelia môžu jednoducho spracovať dáta protokolu s pomocou riadiaceho panela, aby získali lepší prehľad a realizovali analýzu základnej príčiny v priebehu niekoľkých minút. Riešenie rovnako ponúka výstrahy v reálnom čase na základe spravodajstva o najnovších hrozbách z kanálu hrozieb STIX/TAXII.
User Monitoring
EventLog Analyzer poskytuje vyčerpávajúce správy o monitorovaní používateľa. To umožňuje sledovať podozrivé správanie používateľov vrátanie používateľov so správcovskými oprávneniami (PUMA).
Získate presné informácie o prístupe používateľa, ako napríklad ktorý používateľ akciu realizoval, čo bolo výsledkom akcie, na akom servere sa to stalo a budete môcť vysledovať používateľskú pracovnú stanicu, z ktorej bola akcia spustená.
Object Access Auditing
EventLog Analyzer vás bude informovať o tom, čo sa v skutočnosti stalo s vašimi súbormi a priečinkami - kto do nich vstúpil, odstránil ich, upravil ich, presunul ich, kam sa súbory a priečinky dostali atď. EventLog Analyzer poskytuje správy o prístupe k objektom v používateľsky prívetivom formáte (PDF a CSV) a v reálnom čase odosiela cez SMS alebo e-mail výstrahy, pokiaľ sa neoprávnené osoby pokúšajú o prístup k vašim citlivým súborom/priečinkom.
Získate presné informácie o prístupe k objektom, ako napríklad ktorý používateľ akciu realizoval, čo bolo výsledkom akcie, na akom servere sa to stalo a budete môcť vysledovať používateľskú pracovnú stanicu / sieťové zariadenie, z ktorého bola akcia spustená.
Compliance Reports
Súlad je základom SIEM a s pomocou EventLog Analyzer môžu organizácie splniť požiadavky na súlad s predpismi monitorovaním a analýzou dát protokolu zo všetkých sieťových zariadení a aplikácií. EventLog Analyzer vám umožňuje generovať vopred definované/hotové správy o súlade, ako napr. PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA atď.
EventLog Analyzer rovnako ponúka ako pridanú hodnotu funkciu prispôsobenia aktuálnych správ o súlade a používateľom umožňuje aj generovať nové správy o súlade, ktoré im pomôžu s dodržiavaním nových regulačných zákonov, ktoré bude treba dodržiavať v budúcnosti. Prípadová štúdia: Prečítajte si, ako TRA vygenerovala Správu o súlade s ISO 27001, aby splnila svoje povinnosti zachovania súladu.
Log Data Retention
EventLog Analyzer uchováva dáta historických protokolov pre splnenie požiadaviek na súlad, pre realizáciu forenzného vyšetrovania protokolu a interné audity. Všetky uchovávané dáta protokolu sú šifrované a označené časovými značkami, aby sa do nich nedalo zasahovať. EventLog Analyzer uchováva všetky strojovo generované protokoly - systémové protokoly, protokoly zariadení a protokoly aplikácií v centralizovanom úložisku.
Súvisiace videá

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •