Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Përputhja e IT & amp; Software për menaxhimin e regjistrit të ngjarjeve

feature-mac-image

Veçoritë Kryesore

 • Menaxhim i ditarëve të ngjarjeve
 • MINS
 • Menaxhim i ditarëve të sistemeve
 • Monitorim i ditarëve të aplikacioneve
 • Menaxhim i ditarëve të serverëve
 • Inspektim i bazave të të dhënave Oracle dhe SQL
 • Ndërlidhje në kohë reale e ngjarjeve
 • Njoftim në kohë reale i ngjarjeve
 • Monitorim i pajisjeve të rrjeteve
 • Raportim i pajtueshmërisë me TI-në
 • Monitorim i ditarëve të sigurisë
 • Monitorim i ditarëve të ngjarjeve
 • Raporte të pajtueshmërisë me RRPMDH-në

Menaxhimi i Ditarëve

Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve siguron një menaxhim të plotë të ditarëve me metoda me dhe pa agjent të grumbullimit të ditarëve, analizë të personalizuar të ditarëve, analizë të plotë të ditarëve me raporte dhe alarme, një motor të fuqishëm për kërkimin e ditarëve dhe opsione elastike të arkivimit të ditarëve.

 • Menaxhim i ditarëve
 • Menaxhim i ditarëve të ngjarjeve
 • Menaxhim i ditarëve të sistemeve
 • Grumbullim universal i ditarëve
 • Grumbullim i ditarëve pa agjent
 • Grumbullim i ditarëve në bazë të agjentëve
 • Analizë e ditarëve
 • Raporte të parashpjeguara për ditarë ngjarjesh
 • Analizë e personalizuar ditarësh
 • Arkivim i ditarëve
 • Kërkim ditarësh
 • Panel dhe pamje me bazë përdoruesi
 • Menaxhimi i ditarëve të aplikacioneve
 • Monitorim i sesioneve të përdoruesve
 • Alarme në kohë reale
 • Metoda njoftimi të alarmeve
 • Ndryshim marke të klientit ueb
 • Monitorim i përdoruesve të privilegjuar
 • Raporte MË Pyet
 • Tendencat historike të ngjarjeve
 • Importon ditarët e ngjarjeve
feature-mac-image

Inspektim Aplikacionesh

Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve të lejon të inspektosh të gjitha serverët e aplikacioneve kritike. Me raporte të parashpjeguara për aplikacionet e renditura këtu, kjo zgjidhje të lejon gjithashtu të monitorosh aplikacionet e personalizuara. Analizuesi i tij i fuqishëm i ditarëve të personalizuar mundëson të analizosh dhe të vlerësosh lehtë formatet e ditarëve të personalizuar.

feature-mac-image
 • Monitorim i ditarëve të aplikacioneve
 • Inspektim i serverëve Microsoft IIS
 • Analizues i ditarëve të serverëve ueb Microsoft IIS
 • Analizues i ditarëve të serverëve ueb Microsoft IIS FTP
 • Inspektim i serverëve Microsoft SQL
 • Monitorim i serverëve Microsoft SQL
 • Monitorim i serverëve ueb Apache
 • Monitorim i serverëve të printimit
 • Monitorim i serverëve DHCP (Windows/Linux)
 • Inspektim i bazave të të dhënave
 • Monitorim bazash të dhënash Oracle
 • Monitorim i serverëve terminalë Windows
 • Sigurim i aplikacioneve kritike të biznesit
 • Menaxhim i aplikacioneve kritike të biznesit Windows
 • Pakësim i sulmeve ndaj serverëve ueb
 • Analizues i pakësimit të sulmeve me injektim SQL
 • Pakësim sulmesh DoS

Inspektimi i Pajisjeve të Rrjeteve

Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve monitoron të gjitha pajisjet e tua të rëndësishme të rrjetit si firewall-ët, ruterët dhe shpërndarësit. Kjo zgjidhje siguron raporte të parashpjeguara për të gjitha ruterët dhe shpërndarësit e tu Cisco, si edhe firewall-ët Cisco, SonicWall, Palo Alto Networks, Juniper, Fortinet, NetScreen, Sophos, Check Point, WatchGuard dhe Barracuda.

 • Inspektim i pajisjeve të rrjeteve
 • Inspektim i ditarëve të ruterëve
 • Analizues i ditarëve Cisco
 • Monitorim i aktivitetit të përdoruesve në ruterë
 • Monitorim i trafikut në ruterë
 • Inspektim i ditarëve të firewall-it
 • More information on this
 • Monitorim i ditarëve IDS/IPS
 • Monitorim i ditarëve të shpërndarësit
 • Monitorim i Ditarëve VPN
 • Inspektim i firewall-it Windows
 • Inspektim i firewall-it SonicWall
 • Inspektim i Firewall-it H3C
 • Inspektim i Firewall-it Palo Alto
 • Inspektim i pajisjeve Juniper
 • Inspektim i pajisjeve Fortinet/FortiGate
 • Inspektim i pajisjeve Check Point
 • Monitorim i Ditarëve Sophos
 • Monitorimi i Pajisjeve Huawei
feature-mac-image

Raportet e Pajtueshmërisë me TI-në

Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve të mundëson të pajtohesh lehtë me një larmi politikash rregullatore, domethënë PCI DSS, ISO 27001, GLBA, SOX, FISMA, HIPAA, dhe me politikën e sapokrijuar RRPMDH. Kjo zgjidhje merr parasysh gjithashtu nevojat e së ardhmes duke të mundësuar të krijosh raporte të personalizuara të pajtueshmërisë për politikat e reja të pajtueshmërisë.

feature-mac-image
 • Inspektime të pajtueshmërisë
 • Raporte të pajtueshmërisë SOX
 • Raporte të pajtueshmërisë ISO 27001
 • Manual për pajtueshmërinë me RRPMDH-në
 • Raporte të pajtueshmërisë HIPAA
 • Raporte të pajtueshmërisë PCI
 • Raporte të pajtueshmërisë FISMA
 • Raporte të pajtueshmërisë GLBA
 • Raporte të pajtueshmërisë GPG
 • Raporte të pajtueshmërisë ISLP
 • Raporte për pajtueshmëri të reja
 • Personalizim i raporteve të pajtueshmërisë
 • Raporte të pajtueshmërisë me RRPMDH-në

MINS

Me menaxhim gjithëpërfshirës të ditarëve ndërthurur me veçori të shumta të sigurisë, Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve është një platformë e përsosur MINS për rrjetin tënd. Veçori të sigurisë si, hetimi i hollësishëm i ditarëve, njohuria për kërcënimet, pakësimi i kërcënimeve të jashtme me anë të inspektimit të skanuesve të cenueshmërisë dhe të aplikacioneve kundër kërcënimeve, e bëjnë këtë zgjidhje një zgjedhje ideale për të siguruar rrjetin tënd dhe për ta ruajtur kundër përpjekjeve të padëshiruara për ta cenuar dhe vjedhjes së të dhënave kritike.

 • Menaxhimi i Informacioneve dhe i Ngjarjeve të Sigurisë (MINS)
 • Monitorim i ditarëve të sistemeve
 • Monitorim i ditarëve të ngjarjeve
 • Monitorim i integritetit të skedarëve
 • Monitorim i Integritetit të Skedarëve Linux
 • Ndërlidhje në kohë reale e ditarëve
 • Menaxhim i ditarëve të sigurisë
 • Hetim i hollësishëm i ditarëve
 • Njohuri kundër kërcënimeve
 • Siguron pajisjet e ditarëve të sistemeve
 • Përpunuesi i sinjalizimeve STIX/TAXII
 • Menaxhim i incidenteve
 • Importim i skedarëve të ditarëve
 • Inspektim i përdoruesve të privilegjuar
 • Zbulim i kërcënimeve Windows
 • Pakësim i kërcënimeve të jashtme
 • Menaxhimi i ditarëve të aplikacioneve
 • Ruan kërkimet si alarme
 • Raporte për Kërcënimet të Malwarebytes
 • Njohuri Kundër Kërcënimeve FireEye
feature-mac-image

Inspektim Shumë-platformësh

Paneli i raportimit të Analizuesit të Ditarëve të Ngjarjeve kuptohet tejet lehtë, me qindra raporte të parashpjeguara për të plotësuar të gjitha nevojat e tua të inspektimit, të cilat mund të personalizohen, të programohen dhe të shpërndahen sipas kërkesës tënde. Raportet trajtojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse rrjetin, përfshirë Windows, Unix/Linux, IBM AS/400, platformat cloud, sistemet e menaxhimit të cenueshmërisë, si edhe skedarët dhe dosjet e tua kritike.

feature-mac-image
 • Monitorim i serverëve kritikë
 • Inspektim i ditarëve të ngjarjeve
 • Menaxhim i ditarëve të serverëve VMWare
 • Inspektim i pajisjeve Windows
 • Inspektim i pajisjeve Syslog
 • Raporte IBM AS/400
 • Inspektim dhe raportim në Linux
 • Inspektim dhe raportim në Unix
 • Inspektim i regjistrit Windows
 • Inspektim i pajisjeve portative
 • Monitoron infrastrukturën cloud
 • Zbulim i vjedhjes së të dhënave
 • Monitorim instancash AWS

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •