Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

 

Pajtueshmëria IT dhe Softueri i Menaxhimit të Evidencës për SIEM

ManageEngine EventLog Analyzer është një zgjidhje gjithëpërfshirëse për menaxhimin e sigurisë së informacionit dhe të ngjarjeve (SIEM) që mundëson menaxhimin automatik të evidencave, analizim të mbledhjes së evidencave, bashkërenditje të ngjarjeve, monitorim të integritetit të skedarit, kërkimin e evidencave, dhe arkivit, për të përmbushur nevojat e pajtueshmërisë dhe të SIEM nga një konsolë e vetme.

EventLog Analyzer u vjen në ndihmë administratorëve të sigurisë në fushat e mëposhtme:

 • Bashkërenditje të Ngjarjeve në Kohë Reale

  Motori i fuqishëm i bashkërendimit EventLog Analyzer identifikon efektshmërisht motivet e përcaktuara të sulmeve brenda evidencave tuaja. Moduli i bashkërendimit të tij ofron më tepër se 20 rregulla të paracaktuara bashkërenditje që ndihmojnë zbulimin e kërcënimeve të mundshme, dhe një ndërtues rregulli lehtësisht të përdorshëm që siguron një listë kategorike të veprimeve të rrjetit që ju mund ti zvarritni dhe lëshoni sipas rradhës që dëshironi.

  EventLog Analyzer siguron gjithashtu raporte të hollësishme për çdo motiv/model sulmi, një raport të përmbledhur të gjithë sulmeve të zbuluara, dhe një vijë kohore që tregon vargëzimin kronologjik të evidencave për çdo motiv sulmi të identifikuar.

  Raportet e Pajtueshmërisë

  EventLog Analyzer ju lejon të gjeneroni raporte të paracaktuara si PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, ISO 27001, GDPR etj., duke monitoruar të dhënat e rrjetit tuaj në kohë reale. Zgjidhja ndihmon organizatat të ruajnë evidencat e të dhënave për një periudhë kohe të përshtatur. Arkivimi i të dhënave të evidencës për një periudhë kohe elastike ndihmon administratorët të kryejnë analiza shkencore dhe të përmbushin kërkesat e pajtueshmërisë së auditit.

  Mbledhja Universale e Evidencës

  EventLog Analyzer mbledh evidencat nga burime të ndryshme përfshirë serverat Windows dhe stacionet e punës, sistemet Linux dhe Unix, pajisjet e rrjetit të punës, aplikacionet, zgjidhjet inteligjente për kërcënimet, dhe skanerat e dobësisë. Plus, EventLog Analyzer analizuesi i evidencave dëshifron çdo të dhënë evidence pavarësisht nga burimi dhe formati i evidencës.

 • Monitorim i integritetit të Skedarit

  EventLog Analyzer gjurmon gjithë ndryshimet dhe dërgon paralajmërime në kohë reale kur skedarët dhe dosjet krijohen, ka qasje në to, shfaqen, fshihen, modifikohen dhe riemërtohen. Ju mund të merrni një raport të plotë audit që u përgjigjet gjithë pyetjeve 'kush, kur, ku dhe çfarë' për gjithë ndryshimet e bëra në skedarë dhe dosje.

  Studim shkencor i EvidencësLog

  Evidencat e mbledhura janë enkriptuar/shifruar, u është vënë vulë kohe, dhe janë arkivuar automatikisht në një depo qendrore. EventLog Analyzer ju lejon të zbritni në hierarki tek të dhënat e papërpunuara të evidencë dhe të kryeni një analizë rrënjësore të shkakut për të gjetur evidencën e saktë të hyrjes që shkaktoi incidentin e sigurisë.

  Paralajmërime në Kohë RealeReal-time

  EventLog Analyzer ka mbi 500 paralajmërime të paracaktuara prej të cilave ju lejohet të zgjidhni, duke rritur kështu efektshmërinë e veprimeve e duke eliminuar nevojën e ngritjeve të profileve paralajmëruese. Ju mund të merrni sms në kohë reale dhe emaile paralajmëruese sa herë që ndodh një anomali në rrjetin e punës. Për më tepër, mekanizmi i paralajmërimit përfshin një skript të përshtatur mbi këmbëzën e një paralajmërimi.

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •