Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Auditimi dhe Raportimi i Linux

Inspektimi dhe Raportimi në Linux

Sistemet Linux janë të zakonshme në shumë organizata dhe inspektimi i ditarëve të sistemit në sistemet Linux mund të sigurojë informacione të rëndësishme për ngjarjet në rrjetin tënd. Ky informacion do të të ndihmojë të vendosësh për veprime të ndryshme administrative dhe të sigurisë. Inspektimi i sistemeve Linux përfshin:

Inspektimi i sistemeve Linux të jep kontroll të plotë mbi sigurinë dhe menaxhimin e rrjetit tënd. Por, kjo nuk është kaq e thjeshtë. Ti mund të përdorësh Analizuesin e Ditarëve të Ngjarjeve, një zgjidhje gjithëpërfshirëse për menaxhimin e ditarëve të sistemeve, për të ruajtur një sistem Linux të sigurt.

Inspektimi i Sistemeve Linux me Analizuesin e Ditarëve të Ngjarjeve

Raporte për Hyrjet dhe Daljet në Linux

Raporte të Disponueshme

Hyrjet e përdoruesve| Hyrjet SU | Hyrjet SSH | Hyrjet FTP ose SFTP | Përmbledhje e hyrjeve | Hyrjet kryesore bazuar te përdoruesi | Hyrjet kryesore bazuar te pajisja | Hyrjet kryesore bazuar te pajisja në distancë | Metoda kryesore e hyrjes në Linux | Tendenca e hyrjeve | Daljet e përdoruesit | Daljet SU | Daljet SSH | Daljet FTP ose SFTP | Përmbledhje e daljeve

Raporte për Hyrjet e Dështuara në Linux

Raporte të Disponueshme

Hyrjet e dështuara të përdoruesve| Hyrjet e dështuara SU | Hyrjet e dështuara SSH | Hyrjet e dështuara FTP ose SFTP | Përmbledhje e hyrjeve të dështuara | Hyrjet e dështuara kryesore bazuar te përdoruesi | Hyrjet e dështuara kryesore bazuar te pajisja | Hyrjet e dështuara kryesore bazuar te pajisja në distancë | Metodat kryesore të hyrjeve të dështuara | Tendencat e hyrjeve të dështuara | Dështime të përsëritura autentifikimi | Përpjekje të pavlefshme për hyrje të përdoruesve | Dështime hyrjesh të pasuksesshme me fjalëkalim të gjatë | Dështim i përsëritur hyrjeje bazuar në pajisje në distancë | Dështim i përsëritur autentifikimi bazuar në pajisje në distancë

Menaxhimi i Llogarive të Përdoruesve në Linux

Raporte të Disponueshme

Llogari të shtuara të përdoruesve | Llogari të fshira të përdoruesve | Llogari të riemërtuara të përdoruesve | Grupe të shtuara | Grupe të fshira | Grupe të riemërtuara | Ndryshime fjalëkalimesh | Ndryshime të dështuara fjalëkalimesh | Shtime të dështuara të përdoruesve | Ngjarjet kryesore të menaxhimit të llogarive në Linux

Inspektimi i Disqeve Portative në Linux

Raporte të Disponueshme

USB e vënë | USB e hequr

Komandat Sudo

Raporte të Disponueshme

Ekzekutime të komandave SUDO | Ekzekutime të dështuara të komandave SUDO | Ekzekutimet kryesore të komandave SUDO | Ekzekutime kryesore të dështuara të komandave SUDO

Raporte për Serverët e Postës në Linux

Raporte të Disponueshme

Përmbledhje e email-eve të dërguara | Përmbledhje e email-eve të marra| Email-et kryesore të dërguar bazuar te dërguesi | Email-et kryesore të dërguara bazuar te pajisja në distancë | Email-et kryesore të marra nga pajisjet në distancë | Njësia kryesore e dërguesit | Njësia kryesore e marrësit | Raportet e tendencave tek email-et e dërguara | Raportet e tendencave tek email-et e marra | Email-et kryesore të refuzuara bazuar te dërguesi | Marrësit kryesorë që refuzuan email-e | Gabimet kryesore të refuzimit të email-ve | Njësitë kryesore të refuzuara | Përmbledhje e email-eve të refuzuara | Kuti postare e padisponueshme | Hapësirë e pamjaftueshme | Radhë e gabuar komandash | Adresë email-i e gabuar | Adresë email-i joekzistuese në anën në distancë | Gabimet kryesore tek email-et | Gabimet kryesore tek email-et bazuar te dërguesi | Dërgime të dështuara të email-eve

Gabimet dhe Kërcënimet në Linux

Raporte të Disponueshme

Gabime të kërkimeve të kundërta | Gabime të konfigurimit të gabuar të pajisjeve | Gabime të ISP-ve të gabuara | Pajisje në distancë me lidhje të pavlefshme | Sulm për pengimin e shërbimeve

Ngjarjet e NFS-së në Linux

Raporte të Disponueshme

Lidhje të suksesshme me NFS | Lidhje të refuzuara me NFS | Lidhje të refuzuara me NFS bazuar te përdoruesit | Lidhjet kryesore të suksesshme me NFS bazuar te pajisja në distancë | Lidhjet kryesore të refuzuara me NFS bazuar te pajisja në distancë.

Ngjarjet të tjera në Linux

Raporte të Disponueshme

Punët e Cron-it| Modifikim i Cron-it | Nisja e Punëve të Cron-it | Përfundimi i Punëve të Cron-it | Lidhje e ndërprerë nga një softuer | Merr sekuenca identifikimi | Sesion i lidhur | Sesion i ndërprerë | Shërbime të çaktivizuara | Version protokolli të papërputhshëm | Ndërprerje gjatë hyrjes | Përditësime të dështuara | gabim mospërputhjeje për Emrin e pajisjes | gabim mospërputhjeje për Adresën e pajisjes

Raporte për Serverët FTP në Linux

Raporte të Disponueshme

Shkarkime skedarësh | Ngarkime skedarësh | Ndërprerje me fikje gjatë transferimit të të dhënave | Ndërprerje gjatë hyrjeve | Ndërprerje gjatë sesioneve pa punë | Ndërprerje pa transferime | Ndërprerje të lidhjes | Përmbledhje e raporteve FTP | Veprimet kryesore FTP bazuar te përdoruesi | Veprimet kryesore FTP bazuar te pajisja në distancë

Ngjarjet në Sistemet Linux

Raporte të Disponueshme

Ndalim i shërbimit të ditarëve të sistemit | Rifillim i shërbimit të ditarëve të sistemit | Hapësirë e vogël në disk | Fikje e sistemit | Instalime të Yum-it | Përditësime të Yum-it | Çinstalime të Yum-it

Raporte Serioziteti në Linux

Raporte të Disponueshme

Ngjarje urgjente | Ngjarje alarmesh | Ngjarje kritike | Ngjarje gabimesh | Ngjarje paralajmërimesh | Ngjarje njoftimesh | Ngjarje informimesh | Ngjarje ndreqje gabimesh

Raporte Kritike në Linux

Raporte të Disponueshme

Nivel kriticiteti të ngjarjeve | Raporte kritike bazuar te ngjarja | Ngjarje kritike bazuar te pajisja | Ngjarje kritike bazuar te pajisja në distancë | Tendenca të ngjarjeve kritike | Përmbledhje e ngjarjeve kritike

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •