Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

Monitorimi i pajisjeve të rrjetit

Monitorimi i Pajisjeve të Rrjeteve

Një infrastrukturë tipike e rrjeteve përbëhet nga elemente të ndryshme unike përveç serverëve dhe klientëve, dhe është e rëndësishme për monitorimin e tyre. Monitorimi i pajisjeve të rrjeteve është i nevojshëm sepse të jep një tablo të plotë të rrjetit tënd. Për shembull, nëse një e metë në një firewall lejon qasje të paligjshme në rrjet, do të arrish të bësh një hetim të hollësishëm vetëm nëse disponon informacionet e inspektimit të firewall-it. Hapi i parë për të monitoruar aktivitetet dhe sigurinë në rrjet është grumbullimi dhe analizimi i ditarëve të pajisjeve të rrjetit. Mund ta realizosh këtë lehtë duke përdorur një mjet inspektimi të sigurisë në rrjet sië është Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve.

Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve si një Softuer për Monitorimin e Pajisjeve të Rrjeteve

Ruterët dhe Shpërndarësit

Sistemet e Zbulimit dhe të Parandalimit të Ndërhyrjeve

Firewall-ët

Me raportet e hollësishme dhe alarmet e tij të menjëhershme, Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve është mjeti ideal për monitorimin e pajisjeve të rrjeteve.

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •