Support
 
Support Get Quote
 
 
 
 

SIEM

Plotëso Nevojat e MINS-it me Analizuesin e Ditarëve të Ngjarjeve

Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve është zgjidhja më efikaseMenaxhimi i Informacioneve dhe i Ngjarjeve të Sigurisë (MINS) që disponohet në treg. Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve i ka të gjitha mundësitë më të rëndësishme të MINS-it, siç janë grumbullimi i ditarëve nga burime heterogjene, hetimi i ditarëve, ndërlidhja e ngjarjeve, njoftim në kohë reale, monitorim i integritetit të skedarëve, analizë ditarësh, monitorim i aktivitetit të përdoruesve, inspektim të qasjeve në objekte, raportim të pajtueshmërisë, dhe ruajtje të ditarëve..

Aftësitë e MINS si Analizues i Ditarëve të Ngjarjeve

Log Data Aggregation
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve grumbullon ditarë nga burime heterogjene (sistemet Windows, sistemet Unix/Linux, Aplikacionet, Bazat e të Dhënave, Ruterët, Shpërndarësit dhe nga pajisje të tjera me ditarë të sistemeve) në një vend qendror. Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve, duke përdorur teknologjinë e tij Analizimi dhe Indeksimi Universal i Ditarëve (AIUD) të lejon të deshifrosh çdo të dhënë në ditarë pavarësisht nga burimi & formati i ditarëve.
Log Forensics
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve bën një hetim të hollësishëm shumë lehtë duke të lejuar të përdorësh funksionalitetin e tij të fuqishëm kërkim ditarësh për të kërkuar si te ditarët e papërpunuar, edhe te ditarët e formatuar dhe në çast gjeneron raporte të hollësishme të bazuara në rezultatet e kërkimit.
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve u jep mundësi administratorëve të rrjeteve të kërkojnë ditarët e papërpunuar që të përcaktojnë saktësisht atë regjistrim në ditar që shkaktoi aktivitetin e sigurisë, të gjejnë kohën e saktë kur kishte ndodhur ngjarja përkatëse e sigurisë, kush e nisi aktivitetin dhe gjithashtu, vendndodhjen nga ku nisi aktiviteti.
Event Correlation and Alerting
Ndërlidhja e ngjarjeve dhe gjenerimi i alarmeve në kohë reale u jep mundësi administratorëve të rrjeteve t’i ruajnë në mënyrë parandaluese rrjetet e tyre të sigurta nga kërcënimet. Me Analizuesin e Ditarëve të Ngjarjeve mund të konfigurosh rregulla dhe komanda për të ndërlidhur ngjarjet bazuar në kushtet-kufi ose në ngjarje anomale dhe njofton në kohë reale për çdo cenim të kufijve ose anomali të rrjetit.
Motori i fuqishëm ndërlidhës i Analizuesit të Ditarëve të Ngjarjeve përmban edhe mbi 70 rregulla ndërlidhëse të parakonfiguruara që kanë të bëjnë me qasjen e përdoruesve, futjet në sistem të përdoruesve, integritetin e skedarëve, krijimin e përdoruesve, politikat e grupit, instalimet e paqëllimshme të softuerëve etj,
File Integrity Monitoring
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve lehtëson monitorimin në kohë reale të integritetit të skedarëve (MIS) duke mbrojtur të dhëna konfidenciale dhe duke plotësuar kërkesat e pajtueshmërisë. Me aftësinë e monitorimit të integritetit të skedarëve të Analizuesit të Ditarëve të Ngjarjeve, profesionistët e sigurisë tani mund të gjurmojnë të gjitha ndryshimet që u ndodhin skedarëve dhe dosjeve të tyre, si për shembull kur skedarët dhe dosjet krijohen, ka qasje në to, shihen, fshihen, modifikohen, riemërtohen dhe shumë më tepër.
Log Analysis
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve kryen analizë të ditarëve në kohë reale dhe i paraqit të dhënat e analizuara të ditarëve në tabela, grafikë dhe raporte që kuptohen lehtë. Përdoruesit mund të shqyrtojnë lehtë të dhënat e ditarëve të cilat paraqiten në panel, që t’i kuptojnë më mirë dhe të bëjnë një analizë rrënjësore brenda pak minutave. Kjo zgjidhje gjeneron gjithashtu alarme në kohë reale bazuar në njohuritë më të fundit kundër kërcënimeve siguruar nga sinjalizimet STIX/TAXII kundër kërcënimeve.
User Monitoring
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve siguron raporte gjithëpërfshirëse për monitorimin e përdoruesve. Kjo mundëson gjurmimin e sjelljeve të dyshimta të përdoruesve përfshirë edhe përdoruesit me privilegje administrimi (PUMA).
Merr informacione të sakta të qasjeve të përdoruesve, si për shembull cili përdorues e kreu veprimin, cili qe rezultati i veprimit, në cilin server ndodhi ai dhe gjurmon stacionin e punës të përdoruesit ku nisi veprimi.
Object Access Auditing
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve të lejon të dish ç’ka ndodhur në të me skedarët dhe dosjet e tua - kush ka pasur qasje në to, i ka fshirë, i ka modifikuar, i ka zhvendosur, ku kanë shkuar skedarët dhe dosjet, etj. Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve siguron raporte të qasjeve në objekte në formate të lehta për t’u përdorur (PDF dhe CSV) dhe dërgon alarme në kohë reale me sms ose email kur në skedarët / dosjet e tua konfidenciale kanë qasje njerëz të paautorizuar.
Ti merr informacione të sakta të qasjeve në objekte, si për shembull cili përdorues e kreu veprimin, cili qe rezultati i veprimit ose në cilin server ndodhi ai dhe gjurmon stacionin e punës të përdoruesit ku nisi veprimi.
Compliance Reports
Pajtueshmëria është thelbi i MINS-it dhe me Analizuesin e Ditarëve të Ngjarjeve organizatat mund të përmbushin kërkesat rregullatore të pajtueshmërisë duke monitoruar dhe analizuar të dhënat e ditarëve nga të gjitha pajisjet dhe aplikacionet e rrjeteve. Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve të lejon të gjenerosh raporte të para-shpjeguara/përgatitura, si PCI DSS, FISMA, GLBA, SOX, HIPAA, etj.
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve siguron gjithashtu një veçori tjetër me vlerë për të personalizuar raportet ekzistuese të pajtueshmërisë dhe po ashtu i lejon përdoruesit që të gjenerojnë raporte të reja të pajtueshmërisë për t’i ndihmuar të pajtohen me aktet e reja rregullatore gjithnjë në rritje të së ardhmes që kërkojnë pajtueshmëri. Shembull Studimi: Lexo se si TRA gjeneruan Raportin e pajtueshmërisë ISO 27001 për të përmbushur kërkesat e tyre të pajtueshmërisë.
Log Data Retention
Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve ruan të dhëna të historikut të ditarëve për të përmbushur kërkesat e pajtueshmërisë, që të bëhen hetime të hollësishme dhe inspektime të brendshme të ditarëve. Të gjitha të dhënat e ruajtura të ditarëve kodohen dhe datohen që të mos i prekë askush. Analizuesi i Ditarëve të Ngjarjeve ruan në një qendrë të centralizuar gjithë ditarët e prodhuar nga pajisjet - ditarët e sistemeve, ditarët e pajisjeve dhe ditarët e aplikacioneve.
Video shoqëruese

EventLog Analyzer Trusted By

Los Alamos National Bank Michigan State University
Panasonic Comcast
Oklahoma State University IBM
Accenture Bank of America
Infosys
Ernst Young

Customer Speaks

 • Credit Union of Denver has been using EventLog Analyzer for more than four years for our internal user activity monitoring. EventLog Analyzer provides great value as a network forensic tool and for regulatory due diligence. This product can rapidly be scaled to meet our dynamic business needs.
  Benjamin Shumaker
  Vice President of IT / ISO
  Credit Union of Denver
 • The best thing, I like about the application, is the well structured GUI and the automated reports. This is a great help for network engineers to monitor all the devices in a single dashboard. The canned reports are a clever piece of work.
  Joseph Graziano, MCSE CCA VCP
  Senior Network Engineer
  Citadel
 • EventLog Analyzer has been a good event log reporting and alerting solution for our information technology needs. It minimizes the amount of time we spent on filtering through event logs and provides almost near real-time notification of administratively defined alerts.
  Joseph E. Veretto
  Operations Review Specialist
  Office of Information System
  Florida Department of Transportation
 • Windows Event logs and device Syslogs are a real time synopsis of what is happening on a computer or network. EventLog Analyzer is an economical, functional and easy-to-utilize tool that allows me to know what is going on in the network by pushing alerts and reports, both in real time and scheduled. It is a premium software Intrusion Detection System application.
  Jim Lloyd
  Information Systems Manager
  First Mountain Bank

Awards and Recognitions

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •