ADManager Plus Funktioner

 •  

  Active Directory-hantering

 •  

  Active Directory Reports

 •  

  AD-delegering/arbetsflöde

 •  

  MS Exchange-hantering

Active Directory-hantering

Förenkla Active Directory management genom att effektuera bulkskapande och modifiering av konton, delegering och rep.

Bulkhantering av AD användare

Genom att använda CSV-filer, modifierar du användarattributen gemensamt, återställer lösenord och flyttar användare och användarobjekt gemensamt.

Bulkskapande av Active Directory användare

Skapa och distribuera användare gemensamt med alla attribut, inklusive exchange-brevlåde- och terminaltjänster och tilldela dem till grupper med CSV-import.

Bulkändringar av Active Directory-användare

Återställ lösenord, lås upp användare, flytta användare, radera/aktivera/inaktivera användare, lägg till och ta bort från grupper och modifiera attribut, inklusive exchange- och terminaltjänster i grupp.

Hantering av inaktiva/avaktiverade användarkonton

Rensa din AD genom att generera en lista över inaktiva eller inaktiverade konton och radera, aktivera eller flytta dem enkelt.

Active Directory lösenordshantering

Återställ flera lösenord för användarkonton, konfigurera lösenordsinställningar och aktivera/inaktivera användare vars lösenord går ut.

Mobil Active Directory-användarhantering

Återställ lösenord, aktivera, inaktivera, lås upp och radera användarkonton från din mobils iOS- eller Android-enhet.

Active Directory-datorhantering

Skapa datorer, aktivera, inaktivera och flytta datorer gemensamt och ändra deras allmänna attribut och gruppmedlemskap gemensamt.

MS Office 365-hantering och rapportering

Hantera och skapa rapporter kring användare och grupper i din Office 365-konfiguration och Active Directory från en konsol med ADManager Plus.

 
Läs in mer 

Hantering från rapporter

Generera, schemalägg och exportera över 150 fullständiga och omfattande, förinstallerade rapporter kring din Active Directory-infrastruktur.

Mall-/CSV-baserad hantering

Skapa och modifiera bulkanvändarkonton, inklusive exchange-attribut genom att använda anpassade mallar eller importera CSV-data.

Grupphantering

Genomför bulkgrupphantering genom att skapa/flytta/radera/modifiera grupper, medlemmar i grupper och distributionslistor och konfigurera organisations- och exchange-attribut.

Active Directory kontakthantering

Skapa, modifiera och radera Active Directory-kontakter i grupp med mallar eller CSV-baserad import och exportera även kontakter.

Active Directory-gruppolicyhantering

Hantera flera GPO:er i din AD genom aktivering/inaktivering, tvång/borttagning av tvång, hantering av GPO-arv och länkningar.

Hantering av terminaltjänster

Ändra terminaltjänsternas hemmapp, profilsökväg, starta program, sessionslängd och fjärrinställningar för flera användarkonton.

Active Directory OU (Organizational Unit, organisationsenhet)-Hantering

Hantera OU:er enkelt i Active Directory; Skapa, modifiera, flytta eller radera flera OU:er samtidigt från en webbaserad konsol, med endast några musklick.

G Suite-anskaffning

Anskaffning av användarkonton i G Suite och Active Directory i grupp eller enstaka instanser samtidigt med en enkel konsol.

Hantering av AD-användarfoto

Ladda upp, beskär eller redigera, ersätt och ta bort profilbilder för en enskild AD-användare, flera användare i ett OU eller alla Active Directory-användare samtidigt.

AD-säkerhetskopiering och -återställning

Skydda dig mot dataförlust genom att skapa säkerhetskopior av AD-objekt och återställa dem med alla deras attribut intakt.

AD-filbehörighetshantering

Active Directory-filbehörighetshantering

Hantera NTFS och delningsbehörigheter för mappar och filer genom att begränsa åtkomstkontrollerna för användare i grupp i Active Directory.

Active Directory NTFS-behörighetshantering

Hantera NTFS-behörigheter för användare i grupp genom att modifiera, framkalla och organisera behörigheter med bara några klick.

Delningsbehörighetshantering för Windows

Kontrollera användaråtkomst och aktivitet vid delningar i organisationen genom att modifiera och framkalla behörigheter för mappar och serverdelningar.

Läs mer