Integrerad Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite & Skype/Lync Lösning för hantering och rapportering

Vad är ADManager Plus?

ADManager Plus är en enkel, användarvänlig lösning för Windows Active Directory-hantering och -rapportering som hjälper AD-administratörerna och supportteknikerna i deras dagliga uppgifter. Med ett centraliserat och intuitivt, webbaserat gränssnitt hanterar programvaran en rad komplexa uppgifter, såsom bulkhantering av användarkonton och andra AD-objekt, delegering av rollbaserad åtkomst för att hjälpa supporttekniker och genererar en omfattande lista över AD-rapporter, varav de är ett grundläggande krav för att uppfylla efterlevnadsgranskningar. Detta Active Directory-verktyg erbjuder även mobila AD-appar som gör det möjligt för dig att utföra viktiga administrationsuppgifter direkt på dina mobila enheter.

Vilka problem löser enheten?

 • Eliminerar repetitiva, globala och komplexa uppgifter i samband med AD-hantering.
 • Automatiserar rutinmässiga AD-hanterings- och -rapportaktiviteter för AD-administratörer.
 • Underlättar skapande, hantering och radering av AD-objekt i bulkformat.
 • Erbjuder AD-användarhanteringsfunktion 'i farten' genom sina mobila appar.
 • Fungerar som en viktig resurs vid efterlevnadsgranskningar som SOX, HIPAA, etc.

Vilka funktioner erbjuds?

 • Singel- och bulkanvändarhantering
 • Grupp -/datorhantering
 • Help Desk-delegering
 • Office 365 - Hantering och rapportering
 • Automatisering av Active Directory
 • Active Directory-rensning
 • Active Directory Reports
 • Äkta inloggningsrapporter
 • Exchange-hantering

Vilka plattformar/leverantörer/tekniker stöder den?