Active Directory-och Exchange-säkerhetskopieringslösning

Hantera säkerhetskopior av dina Active Directory- och
Exchange-miljöer från en enda konsol.

Active Directory-säkerhetskopia

Läs mer

 

Exchange-säkerhetskopia

Läs mer

 
rmp-active-directory-lap

 

Ingen IT-miljö, varken lokal eller molnbaserad, är immun mot oavsiktliga raderingar eller modifieringar. Active Directory- och Exchange-miljöer (lokala och Exchange Online) är inte ett undantag från den här regeln.

RecoveryManager Plus ger dig möjligheten att säkerhetskopiera alla ändringar som görs till AD-objekt som en separat version och återställer dem till valfri tidigare version med bara några klick. Det som din Exchange-säkerhetskopieringslösning och kan säkerhetskopiera dina e-postmeddelanden, kalenderposter, kontakter, journaler, anteckningar, inlägg och uppgifter och återställa dem vid behov.

 

Betrodd av över 200 företag över hela världen

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Active Directory

 • Omfattande säkerhetskopiering av AD-objekt: Säkerhetskopiera alla AD-objekt, såsom användare, grupper, GPO, OU, Exchange-attribut, DNS-information, datorer, kontakter, gruppmedlemskap med mera och återställ dem helt eller delvis.

 • Återställning utan omstart: Utför återställningsåtgärder utan att behöva starta om dina domänkontrollanter, vilket säkerställer kontinuerlig tillgänglighet för domänkontrollanter.

 • Stegvisa säkerhetskopieringar: Säkerhetskopiera alla ändringar inkrementellt som görs till objekt som en separat version och återställ AD-objekt till valfri tidigare version med bara några klick.

 • Återställning på attributnivå: Återställ enskilda attribut för AD-objekt till något av deras säkerhetskopierade tillstånd.

 • AD-papperskorg: Återställ raderade AD-mål och deras attribut, inklusive överordnade containers, i ett klick.

 • Lagring av säkerhetskopia: Definiera en retentionsperiod för dina säkerhetskopior och assimilera förväntade säkerhetskopior i en full säkerhetskopia för att minska lagringsutrymmet.

 • AD-återställning: Återställ AD till en tidigare säkerhetskopieringspunkt och ångra alla ändringar som görs för mål efter den aktuella tidpunkten.

Exchange-säkerhetskopia

Exchange Online | Lokal Exchange
 • Exchange Online-säkerhetskopia: äkerhetskopiera hela Exchange Online-domänen inklusive alla användares e-post, kalenderposter, kontakter, journaler, anteckningar, inlägg och uppgifter

 • Lokal Exchange-säkerhetskopiering: Säkerhetskopiera alla objekt i Exchange-organisationen, inklusive alla användares e-post, kalenderposter, kontakter, journaler, anteckningar, inlägg och uppgifter.

 • Stöd för flera klienter Lägg till flera klienter/organisationer till RecoveryManager Plus och säkerhetskopiera och återställ alla Exchange-data från en enda konsol.

 • Återställning på postnivå: Återställ hela brevlådor till det säkerhetskopierade tillståndet eller enskilda objekt som ett enda e-postmeddelande eller en kalenderhändelse från säkerhetskopior.

 • Återställ till olika brevlådor: Återställ säkerhetskopierade brevlådor till samma brevlåda, till en annan brevlåda eller till en brevlåda i en annan klient.

 • Avancerad sökning: Sök igenom säkerhetskopior och hitta specifika brevlådor med avancerade sökfilter som datum, ämne, från, till, o.s.v.

 • Lagring av säkerhetskopia: Ange lagringstiden för dina Exchange-säkerhetskopior och kassera säkerhetskopior som har överskridit lagringsperioden.

 • Schemalägg säkerhetskopiering: Schemalägg dina säkerhetskopior till att genomföras utanför affärstid och minimera belastningen på ditt nätverk.

 

 

 

Varför RecoveryManager Plus?

Snabb och enkel implementering.

När du har installerat kan du konfigurera din första säkerhetskopiering på mindre än fem minuter.

Automatisera dina AD- och Exchange-säkerhetskopior.

Schemalägg säkerhetskopieringar vid fasta intervaller för att säkerställa att du har den senaste versionen av din AD- och Exchange-miljö.

Delegera säkerhetskopieringsjobb

Delegera icke-adminanvändare med behörigheter för att initiera eller granska säkerhetskopieringar.

En kontrollpunkt för flera domäner och klienter/organisationer.

Konfigurera flera AD-domäner och Exchange Online-klienter/Exchange-organisationer för säkerhetskopiering och hantera dem från en kontrollpanel.

Versionshanterade säkerhetskopieringar

Bevara varje säkerhetskopia på ett AD-objekt och en brevlåda som en separat version och återställ dem till en tidigare version.

Hantera dina meddelanden.

Konfigurera din meddelandeprofil och ange åtgärderna som du vill meddelas om.

Stegvisa säkerhetskopieringar

Säkerhetskopiera bara de ändringar som gjorts i AD-objekt och brevlådor som gjorts efter den senaste säkerhetscykeln.

Granulär återställning online av AD-objekt på attributnivå.

Återställ individuella attribut även när själva objektet inte har tagits bort.

Fri återställning för driftsstopp

Återställ AD-objekt och brevlådor utan nedtid.

Utforska fler funktioner

 

 

RecoveryManager Plus är en utmärkt produkt. Det har gett oss sinnesfriden att vi
snabbt kan utföra en återställning om något händer till vår AD

Fabio Freire,

Director of Infrastructure, Sandler O’Neill and Partners

 

Skydda din Active Directory- och Exchange-miljö