Efter lösning

 •  

  Filservergranskning

  Övervaka, varna om och rapportera om alla filtillgångar och ändringar, säkerställ efterlevnad av IT-förordningar och mycket mer.

 •  

  Filanalys

  Analysera och rapportera om filmetadata, granska behörigheter för att hitta inkonsekvenser, lokalisera och kassera skräpfiler och optimera hårddiskanvändningen.

 •  

  Skydd mot dataläckage

  Upptäck, stör och förhindra läckage av känsliga data via slutpunkter, klassificera filer baserat på deras känslighet och granska filaktivitet i arbetsstationer.

 •  

  Utvärdering av datarisker

  Leta upp och klassificera känsliga filer automatiskt, analysera deras sårbarhetsnivå och se till att de är tillräckligt säkra.

 •  

  Svar på utpressningstrojaner

  Utnyttja automatiserade hotresponsmekanismer för att upptäcka och motverka angrepp av utpressningstrojaner direkt.

Efter bransch

 •  

  Hälsovård

  Leta upp filer som innehåller elektroniskt skyddad hälsoinformation (ePHI), verifiera åtkomsträttigheterna till dessa filer och säkerställ deras säkerhet.

 •  

  Finans

  Stärk filsäkerhet och säkerställ integriteten av ekonomiska data med realtidslarm, händelserespons och detaljerade rapporter för IT-efterlevnad.

 •  

  Teknologi

  Övervaka medarbetarnas åtkomst till kunddata och kritisk affärsinformation och svara på säkerhetshot med varningar och skript.

 •  

  Utbildning

  Övervaka integriteten hos studentjournaler, upptäcka och svara på interna och externa attacker, upprätthålla IT-efterlevnad och mer.

 •  

  Myndighet

  Övervaka filåtkomst, motverka angrepp riktade mot personlig identifierbar information (PII) och ge detaljerade rapporter till granskare.

 •  

  Media

  Säkerställ att åtkomst till kritiska filer kontrolleras på rätt sätt och upptäck potentiella hot mot data med högt värde, som t.ex. förhandslanserat innehåll, klientinformation och mer.

Efter förordning

 •  

  HIPAA-efterlevnad

  Hantera HIPAA-krav avseende identifiering, integritet och säkerhet för elektroniskt skyddad hälsoinformation.

 •  

  PCI DSS-efterlevnad

  Leta reda på, övervaka åtkomst till och säkerställ säkerheten för korthållardata med PCI DSS-programvara.

 •  

  GDPR-efterlevnad

  Leta reda på, analysera och spåra användningen av personuppgifter som regleras av Dataskyddsförordningen (GDPR).

 •  

  SOX-efterlevnad

  Övervaka kontinuerligt, rapportera och varna om kritiska filåtkomster och behörigheter för att uppnå SOX-efterlevnad.

 •  

  FISMA-efterlevnad

  Åtkomst till granskningsfiler, analysera lagring av filer och behörigheter, upptäcka och svara på potentiella hot och mer för att uppfylla FISMA:s krav.

 •  

  GLBA-efterlevnad

  Granska framgångsrika och misslyckade filåtkomster, analysera behörigheter och mer med GLBA-rapporteringsverktyget för efterlevnad.

Läs mer