MSP Desktop Management

Integrerad hantering av stationära och mobila enheter för leverantörer av hanterade tjänster

Endpoint Central MSP är en intregrerad stationär och mobil enhetshanteringsmjukvara som hjälper leverantörer av hanterade tjänster att effektivt hantera kundernas stationära datorer, servrar, bärbara datorer och mobila enheter från en central punkt. Det passar för små, medelstora, samt stora MSP:er.

 
Patch-hantering

Automatisera distribuering av patchar till både Microsoft- och icke-Microsoft-program för dina klienter via fjärrstyrning och definiera systemstatuspolicyer.

 
 
Programvaruspridning

Möjliggör schemalagd distribuering för mjukvaran till flera klientdatorer. Stöder installation av MSI-, EXE-, ISS- och skriptbaserade applikationer.

 
 
Hantering av mobil enhet

Med mobil enhetshantering kan du konfigurera, hantera och skydda mobila enheter från en central plats.

 
 
Mobil applikationshantering

Mobil applikationshantering gör det möjligt att distribuera och hantera apparna. Det stöder distribution av både inbyggda och kommersiella appar.

 
 
Tillgångshantering

Hantera och kontrollera var och en av dina kunders IT-tillgångar via fjärrstyrning och få information om specifika händelser, såsom ny mjukvara/hårdvara som hittas, förbjuden mjukvarudetektering etc.

 
 
Fjärrstyrning

Ta kontroll över dina kunders stationära datorer via fjärrstyrning för felsökning eller för att utföra specifika ändringar, meddela användarna innan du tar kontroll, logga anslutningsorsaker, växla mellan flera skärmar, överför filer etc.

 
 
Energihantering

Arbeta miljövänligt med effektiv strömhantering genom att använda strömscheman, stänga av inaktiva datorer och få rapporter om systemanvändningstid.

 
 
USB-enhetshantering

Begränsa och kontrollera användningen av USB-enheter i nätverket, både på användar- och datornivå.

 
 
Konfigurationer

Över 25 fördefinierade konfigurationer för att standardisera dina kunders stationära dator, applikation, system och säkerhetsinställningar.

 
Endpoint Central MSP finns tillgänglig i 2 versioner
Gratisversion
 • Lämplig för små företag
 • Alla funktioner
 • Patch-hantering
 • Inbyggd fjärrkontroll
 • Tillgångshantering
 • Upp till 25 datorer
 • Upp till 25 mobila enheter
Enterprise-version
 • Patch-hantering
 • Inbyggd fjärrkontroll
 • PSA-integration
 • Klientfakturering
 • Tillgångshantering
 • Dedikerad mobilapp
 • Programvaruspridning
 • Mobil enhetshantering (Tillägg)