Funktioner

Endpoint Central MSP är en prisbelönt programvara för fjärrskrivbordshantering som ger MSP:er möjlighet att fjärrövervaka och hantera sina klienters slutpunkter. Några av de viktigaste funktionerna i Endpoint Central MSP är följande:

 
Patch-hantering

Automatisera distribuering av patchar till både Microsoft- och icke-Microsoft-program för dina klienter via fjärrstyrning och definiera systemstatuspolicyer.

 
 
Programvaruspridning

Möjliggör schemalagd distribuering för mjukvaran till flera klientdatorer. Stöder installation av MSI-, EXE-, ISS- och skriptbaserade applikationer.

 
 
Tillgångshantering

Hantera och kontrollera var och en av dina kunders IT-tillgångar via fjärrstyrning och få information om specifika händelser, såsom ny mjukvara/hårdvara som hittas, förbjuden mjukvarudetektering etc.

 
 
Fjärrstyrning

Ta kontroll över dina kunders stationära datorer via fjärrstyrning för felsökning eller för att utföra specifika ändringar, meddela användarna innan du tar kontroll, logga anslutningsorsaker, växla mellan flera skärmar, överför filer etc.


 
 
Energihantering

Arbeta miljövänligt med effektiv strömhantering genom att använda strömscheman, stänga av inaktiva datorer och få rapporter om systemanvändningstid.


 
 
USB-enhetshantering

Begränsa och kontrollera användningen av USB-enheter i nätverket, både på användar- och datornivå.


 
 
Konfigurationer

Över 25 fördefinierade konfigurationer för att standardisera dina kunders stationära dator, applikation, system och säkerhetsinställningar.

 
 
Rapporter

Tillsammans med över 130 färdiga rapporter kan du också fullt anpassa och skapa en ny rapport enligt dina krav.

 
 
Mobilprogram

Hantera din kunds miljö direkt från din smartphone. Ladda ner vår Android-app nu.

 
 
Användarhantering

Definiera roller med selektiv behörighet och delegera användare till dessa roller för effektiv hantering.

 
 
Helpdesk-integrationer

Integrera med Service Desk Plus för att snabbt avsluta ärenden och uppfylla din SLA snabbare än någonsin tidigare.

 
 
Förbjud applikationer

Avinstallera befintlig förbjuden programvara från nätverket eller blockera från att exekveras från första början.

 
 
Funktioner för hantering av mobila enheter
 
Enhetsregistrering

Registrera enheter manuellt, eller flera tillsammans eller få användare att själva registrera sina iOS- eller Android-enheter med dubbel faktorautentisering.


 
 
Apphantering

Distribuera både interna appar och store-appar för enheter, ta bort/inaktivera svartlistade appar, dela ut rabattkoder för kommersiella appar och mycket mer.

 
 
Profilhantering

Skapa och konfigurera policyer och profiler för olika avdelningar/roller och associera dem med lämpliga grupper.
 

 
 
Tillgångshantering

Börja med att hämta detaljer för installerade appar, ålagda restriktioner, installerade certifikat och enhetens maskinvarudetaljer.

 
 
Säkerhetshantering

Konfigurera stränga säkerhetsprinciper, såsom lösenord och enhetslås för att skydda företagsinformation från hot utifrån.

 
 
Granskning och rapporter

Granska mobila enheter med fabriksförberedda rapporter, såsom rotenheter, enheter med svartlistade appar etc.

 

Läs mer