•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Det viktigaste med FileAnalysis

Få djupare synlighet i datalager för att hitta data vid risk och hantera inaktiva data för att minska datalagringsutgifterna.
 •  

  ROT-analys

  Återfordra lagringskapacitet genom att lokalisera och rensa överflödiga, föråldrade och triviala (ROT) data från ditt IT-ekosystem.

 •  

  Analysenhet för diskutrymme

  Spåra ditt diskanvändningsmönster och din förbrukningshastighet för att generera direkta aviseringar när fritt utrymme faller under en förkonfigurerad gräns.

 •  

  Behörighetsanalysenhet

  Analysera och rapportera om användares effektiva åtkomstbehörigheter mellan alla filer och mappar för att förhindra missbruk av privilegier.

 •  

  Datariskskanner

  Identifiera och hantera data som är mest sårbar mot säkerhetshot och förbättra din organisations säkerhetsinställning.

FileAnalysis – lagrings- och säkerhetsinsikter i ett paket

Förstå och hantera dina datalagringar bättre med ManageEngine FileAnalysis
   
 • Lagringsinsikt
 • Säkerhetsinsikt
 

Rensa skräpdata

Lokalisera och radera inaktuella, gamla, duplicerade och andra filer som inte behövs för att hantera diskutrymmet bättre och till lägre datalagringsutgifter.

 

Ta bort duplicerade filer

Hantera uppfylld datalagring genom att identifiera och radera flera kopior av samma filer mellan dina datalagringar.

 

Optimera datalagring

Analysera användning av diskutrymme och datatillväxtmönster och generera direkta aviseringar när fritt utrymmer faller under förkonfigurerade gränser.

 

Identifiera dataägare

Få viktiga insiktsdetaljer om filägande inklusive identifiering av de mest aktiva användarna och vanligaste filtyperna med mera.

 

Radera dolda data

Hitta instanser med alla dolda filer i din organisation inklusive systemfiler, OS-filer och affärskritiska data.

 

Radera icke-företagsfiler

Sök efter specifika filtyper eller storlekar som är oönskade eller onödiga i din organisation.

 

Identifiera överexponerade filer

Hitta mappar och delningar med överdrivna åtkomsträttigheter såsom de som är öppna för alla eller de som ger fullständig kontrollåtkomst.

 

Hitta kvarlämnade data

Identifiera och hantera filer som ägs av inaktiva, inaktiverade eller raderade användare för att minska risken för felanvändning av privilegier.

 

Spåra problem med behörighetshygien

Lokalisera filer med bruten eller störd behörighetspropagering för att förhindra instanser med överdrivna eller otillräckliga behörighetsnivåer.

 

Hitta filer korrumperade med utpressningstrojan

Meddela administratörer om du hittar någon instans med filer infekterade med utpressningstrojan i dina datalagringar med hjälp av vårt bibliotek med kända utpressningstrojantyper.

 

Lokalisera privilegierade användare

Identifiera användare med höjda privilegier till filer och mappa på alla undernivåer för att säkerställa konfidentialitet och integritet av känsliga data.

 

Undersök säkerhetsbehörigheter

Generera direktrapporter om användares effektiva behörigheter och identifiera vem som har åtkomst till dina känsliga data och vad de kan göra med dem.

Säkerställ datadrivet beslutstagande med FileAnalysis

Öka lagringseffektiviteten och minska kostnaderna med hjälp av grafer, diagram och rapporter som är lätta att förstå.
   
 • Lagringsinsikt
 • Säkerhetsinsikt
 • Rensa skräpdata screenshot7
 • Ta bort duplicerade filer screenshot8
 • Optimera datalagring screenshot9
 • Identifiera dataägare screenshot10
 • Radera dolda data screenshot11
 • Radera icke-företagsfiler screenshot12

Förstå och hantera dina datalagringar bättre med FileAnalysis

Hämta en gratis utvärderingsversion
screenshot7
screenshot8
screenshot9
screenshot10
screenshot11
screenshot12
 • Identifiera överexponerade filer screenshot1
 • Hitta kvarlämnade data screenshot2
 • Spåra problem med behörighetshygien screenshot3
 • Hitta filer korrumperade med utpressningstrojan screenshot4
 • Lokalisera privilegierade användare screenshot5
 • Undersök säkerhetsbehörigheter screenshot6

Understand and manage your data stores better with FileAnalysis

Hämta en gratis utvärderingsversion
screenshot1
screenshot2
screenshot3
screenshot4
screenshot5
screenshot6

Prisinformation om FileAnalysis

Årspris
startar från
$95

För att hjälpa till med din utvärdering erbjuder vi:

 • En kostnadsfri 30-dagars utvärderingsversion
 • Ingen användargräns
 • Gratis teknisk support 24x5

Men vänta! Vi erbjuder mycket mer än bara filanalysprogramvara

 •  

  Filgranskning

  Granska, övervaka, ta emot aviseringar för och rapportera om alla filåtkomster och modifieringar som görs på din filservermiljö i realtid.

 •  

  Skydd mot dataläckage

  Detektera, avbryt och svara på känsliga dataläckage via USB-enheter, e-post, skrivare med mera genom säkerhetsövervakning i realtid.

 •  

  Datariskutvärdering

  Utför innehållsinspektion och sammanhangsberoende analys för att upptäcka känsliga data i filer och klassificera enbart baserat på sårbarhet.

 •  

  Molnskydd (beta)

  Spåra företags webbtrafik, analysera användningen av skuggapplikationer och genomdriv policyer för att skydda anställda mot olämpligt eller skadligt webbinnehåll.