Hantering av nätverkskonfiguration

OpManager Plus erbjuder ändrings- och efterlevnadshantering (NCCCM) för switchar, routrar, brandväggar och andra nätverksenheter. Den bidrar till att automatisera och få total kontroll över hela livscykeln för hantering av enhetskonfigurationer. Vissa nyckelfunktioner inkluderar

Schemaläggning och automatisering av konfigurationssäkerhetskopiering

v - ManageEngine OpManager Plus

Nätverkskonfigurationsmodulen i OpManager Plus gör det möjligt för administratören att välja individuella enheter som ska schemaläggas för konfigurationssäkerhetskopiering och även gruppschemalägga upp till 250 enheter per schema. Konfigurationssäkerhetskopieringen kan schemaläggas timvis, dagligen, veckovis, månadsvis och även per gång. Detta ger administratören flexibilitet för schemaläggning av konfigurationssäkerhetskopiering efter kontorstid när uppgiften inte sätter igen bandbredden. Automatiserad konfigurationssäkerhetskopiering möjliggör ändrad detektering och utlöser konfigurationssäkerhetskopiering. OpManager Plus detektera ändringar genom syslog-meddelanden som tagits emot från enheter.

Sökning av konfigurationsändringar

Sökning av konfigurationsändringar - ManageEngine OpManager Plus

Realtidssökning är användbart för administratörer när de ska hålla koll på förändringar som görs och för att upptäcka icke-auktoriserade ändringar. Genom aktivering av detta i OpManager Plus kan administratörer

  • spara konfigurationen när ändringar sker
  • få meddelanden i realtid om ändringsdetektering
  • söka information kring vem som har utfört ändringen och varifrån (IP-adress)
  • detektera obehöriga ändringar i realtid.

Spårning av användaraktivitet

Spårning av användaraktivitet - ManageEngine OpManager Plus

Användare som utför olika åtgärder vid enhetskonfiguration, såsom säkerhetskopiering av konfigurationen, överföring av konfigurationen till enheten, aktivering av ändringsdetektering i realtid, o.s.v. När något går fel på grund av konfigurationsändring eller när ett säkerhetsbrott uppstår är det viktigt att spåra användaråtgärder för att säkerställa tillförlitlighet i organisationen. För att säkerställa detta är det grundläggande att lagra information kring vem som har utlöst vilken åtgärd, på vilken enhet vid vilken tid och resultat av åtgärden. Detta görs med granskningsfunktionen i nätverkskonfigurationsmodulen för OpManager Plus och detta bedöms som ”Enhetsanvändningsgranskning”.

Efterlevnadsövervakning

Efterlevnadsövervakning - ManageEngine OpManager Plus

Nätverkskonfigurationsmodulen i OpManager hjälper administratörer att definiera och implementera standarder. Standarder kan vara allt som säkerställer förekomsten eller frånvaron av vissa strängar, kommandon eller värden. OpManager Plus gör en genomsökning av konfigurationen när det gäller efterlevnad av reglerna/policyn som definierats och rapportera överträdelser. Rapporter kring policyefterlevnad och överträdelser genereras.