• Hantera ditt nätverk, server, trafik, konfigurationer,
  brandväggsloggar och IP:er
  med OpManager Plus Ladda ned nu brandväggsloggar och IP:er med OpManager Plus

Universalprogram för IT-hantering

OpManager Plus är en integrerad nätverkshanteringslösning som eliminerar behovet av flera övervakningsverktyg och erbjuder bättre insyn i hela nätverket. OpManager Plus är packad med avancerade administrationsfunktioner för övervakning av nätverk, servrar, IP-adresser och växelportar, hantering av bandbredd och nätverkskonfigurationer och analys av brandväggsloggar före arkivering. Eliminera dödvinklar från ditt nätverk genom att använda denna kraftfulla, integrerade lösning med en enad metod för nätverkshantering.

Nätverksövervakning

Nätverksövervakning

OpManager Plus övervakar statusen i alla nätverksenheter i realtid genom olika protokoll. Den kan

 • övervaka kritiska nätverksmått inklusive paketförlust, fel och kasseringar.
 • övervaka statusen i enhetens hårdvara.
 • övervaka kvaliteten i WAN- och VoIP-länkar.
 • skicka varningar baserat på konfigurerade trösklar.
 • vidarebefordra, ta emot och övervaka sysloggar och fällor.

Visa mer ...

Serverövervakning

OpManager Plus övervakar effektivt status, tillgänglighet, hälsa och prestanda för både fysiska och virtuella servrar. Detta gäller även

 • processorövervakning, minne och diskanvändning.
 • Exchange-serverövervakning, övervakning av programservrar och Active Directory.
 • övervakning av Windows-tjänster och -processer.
 • övervakning av skript och URL:er.
 • Fungerar som en hjälp i resursallokering och kapacitetsplanering.
 • Levereras med mer än 100 serverrapporter.

Visa mer ...

Server Monitoring
Beheren van bandbreedte

Hantering av bandbredd

OpManager Plus stöder NetFlow, sFlow, cFlow, J-Flow, AppFlow, FNF, IP FIX och NetStream för att hjälpa dig söka nedåt till trafikens rotnivå och för att effektivt hantera bandbredden. Du kan även

 • identifiera trafikförbrukning via applikation, IP-adress, eller gränssnitt.
 • upptäck rotorsaken till ett nätverksbandbreddsproblem.
 • få tröskelbaserade varningar när bandbreddsförbrukningen överskrider en förinställd gräns.
 • forma trafiken genom att omkonfigurera policyer.
 • prognostisera framtida bandbreddskapacitet.

Visa mer ...

Hantering av nätverkskonfiguration

OpManager Plus hjälper dig att automatisera säkerhetskopieringsändringar för enheten och erbjuder detaljerad information kring alla nätverksenheter och deras konfigurationer. Vissa av dessa nyckelfunktioner inkluderar:

 • Konfigurationshanteringsstöd för flera hårdvaruleverantörer.
 • Baslinjekonfiguration för enhetsändringshantering.
 • Användaradministration.
 • Realtidsspårning av konfigurationsändring.
 • Efterlevnadsövervakning och rapportering.
 • Säkerhetskopiering av databas och katastrofåterställning.

Visa mer ...

Beheer netwerkconfiguratie
Firewall Log Analysis

Analys av brandväggslogg

OpManager Plus utökar stödet för dina brandväggar genom att samla in, analysera och arkivera loggdata. Tack vare logganalys kan du enkelt

 • få information kring möjliga nätverksattacker och säkerhetsbrott.
 •  
 • förbättra säkerheten genom omfattande logganalys.
 • övervaka din VPN och proxyserver i realtid.
 • hantera brandväggspolicyer för att få optimal prestanda.

Visa mer ...

Hantering av IP-adresser och växelportar

hantera IP-adresser och växelportar enkelt med OpManager Plus genom att

 • identifiera tillgängliga och använda IP-adresser i IPv4- och IPv6-delnät.
 • få insyn i varje växelports IP, MAC, VLAN, status och tillgänglighet.
 • hantera Windows DHCP-serverräckvidd.
 • övervaka SNMP-baserade nätverk och trafik.

Visa mer ...

Beheren van IP-adres en switch-poort
Applications Management

Programhantering

Få djupgående insyn i företagskritiska applikationer och servrarna som de körs på med plugin-lösningen för Applications Manager för hjälp med att

 • övervaka webbservrar, tjänster och databaser.
 • övervaka kodnivådiagnostik för Java, .NET och Ruby-applikationer.
 • övervaka mellanprogram och meddelandehanteringskomponenter.
 • övervaka moln, behållare och hybrid IT-infrastruktur.

Visa mer ...