Säkra och skydda Microsoft 365 Med M365 Security Plus

Ladda ner kostnadsfri utvärderingsversion 

En exklusiv lösning för att stärka Office 365-miljöer.

 

Tillgängliga lösningar

 • Office 365-granskning
 • Office 365-innehållssökning
 • Office 365-övervakning
 • Office 365-avisering
 • Delegering av serviceavdelning
 

Tjänster som stöds

 • Exchange Online
 • Microsoft Teams
 • Azure Active Directory
 • SharePoint för företag
 • OneDrive för företag
 • Microsoft Stream
 • Skype för företag
 • Yammer, Sway med mera.

Vad utmärker M365 Security Plus jämfört med andra?

 • Detaljerad granskning

  Få åtkomst till detaljerade rapporter om kritiska ändringar och aktiviteter, som misslyckade inloggningsförsök, filåtkomst, rolländringar, licensändringar med mera. Skapa dina egna granskningsprofiler för att genera specifika rapporter regelbundet och för att bli meddelad via e-post.

 • Avisering i realtid

  Konfigurera aviseringsprofiler för att ta emot direktaviseringar för kritiska händelser, såsom ändringar av lösenord, skadlig kodfiler, säkerhetsinställningar, rolltilldelningar med mera. Aviseringarna ger detaljerad information, som händelsens allvarlighet, aviseringsutlösare, tid när det inträffade etc.

 • 24x7 övervakning

  Håll dig ett steg före vid servicefel med övervakning dygnet runt av Office 365-funktioners och slutpunkters hälsa och prestanda. Ta emot aviseringar om serviceavbrott i god tid och få detaljerad information om händelsen.

 • Avancerad innehållssökning

  Utför tillståndsbaserade och mönsterbaserade sökningar för att identifiera e-postmeddelanden med personlig information, såsom personnummer, autentiseringsuppgifter etc. Identifiera ett potentiellt harpunfiskeangrepp genom att konfigurera aviseringar för att meddela när ett e-postmeddelande skickas från en okänd användare eller oidentifierad server.

 • Delegering av serviceavdelning

  Förenkla arbetsbelastningen för IT-administratörer genom att skapa anpassade roller och delegera uppgifter som granskning, rapportering och övervakning till icke-administrativa användare. Utnyttja avancerade delegeringsfunktioner som korsklient, domänbaserad, attributnivådelegering med mera. Spåra dessutom administratörers eller teknikers aktiviteter med hjälp från granskningsloggar.