Vad är serverövervakning?

Företag driver flera servrar för att leverera affärskritiska tjänster för sina slutanvändare. Vissa av dem inkluderar databasservrar, kärnappservrar, cacheservrar, webbservrar och mer. Prestandan för var och en av dessa servrar är kritiskt eftersom det räcker med att en av servrarna kraschar för att det ska påverka leveransen av företagskritiska tjänster. Därför är det viktigt att känna till eventuella prestationsproblem proaktivt så att de identifieras i ett tidigt skede och åtgärdas innan de blir stora och utgör ett hot mot företag. Verktyg för serverövervakning gör det enklare att övervaka servrar och hela infrastrukturen. De ger också intensiva rapporter om kapacitetsplanering för att underhålla nätverket utan problem.

Servermonitor

Serverövervakning är processen för att övervaka en servers systemresurser som till exempel CPU-användning, minnesanvändning, I/O, nätverk, diskanvändning, processer, o.s.v. Serverövervakning är även till hjälp vid kapacitetsplanering eftersom det sammanfattar serverns systemresursanvändning. En programvara för serverövervakning hjälper till att automatisera processen för serverövervakning. Övervakning av serverprestanda kan även utnyttjas för att identifiera andra prestandarelaterade problem som resursanvändning, nedtid för appen och responstid.

Varför är det viktigt att övervaka serverprestanda?

 • Det övervakar servertillgänglighet och dataförlust.
 • Det övervakar serverns responsivitet.
 • Det ger information om serverkapaciteten, användarbelastningen och serverns hastighet.
 • Det identifierar och förhindrar problem som kan påverka servern proaktivt.

Övervakning av serverprestanda i OpManager

OpManager erbjuder support till flera leverantörer för att övervaka servrar och kritiska applikationer kontinuerligt, tillsammans med deras tjänster och processer. Den övervakar servrar med jämna mellanrum via SNMP- och WMI-protokoll för att säkerställa att de är igång med optimal prestanda dygnet runt, alla dagar i veckan. Den sparar alla data för historisk prestandaspårning och felsökning, vilket eliminerar behovet av flera serverövervakningsverktyg. Få djupa insikter i realtid och övervaka serverns prestanda effektivt med OpManager.

Server Monitoring Graphs
 • CPU-utnyttjande
 • Minnesutnyttjande
 • Processövervakning
 • Tjänsteövervakning
 • Övervakning av Windows-tjänster
 • Händelseloggövervakning
 • Fil-/mappövervakning
 • Skriptövervakning
 • URL-övervakning
Demo Icon

Lär dig hur du enkelt övervakar de kritiska parametrarna på din server med OpManager.
Registrera dig för en personlig demo nu!

Prestandaövervakning i realtid 

OpManager, det pålitliga verktyget för serverövervakning, används för att enkelt övervaka olika prestandavärden som till exempel CPU-/minnes-/diskanvändning i intervall på upp till en minut. Det ger en grafisk bild av dessa mätvärden för att övervaka och mäta serverprestanda i realtid. Det låter dig även öka detaljnivån för ett visst tidsintervall för mer information om problemet och vidta nödvändiga åtgärder proaktivt. Genom att använda detta kan du åtgärda problem innan det orsakar allvarliga skador för ditt företag.

Server Performance Monitoring Reports Real Time Server Monitoring

Övervaka serverns tillgänglighet och hälsa

OpManager, ett av de ledande verktygen för övervakning av serverprestanda, används för att enkelt övervaka servertillgänglighet och mer än 300 prestandavärden som till exempel läsning/skrivning av sidor, längd på processorkö, ledigt fysiskt minne, disk-I/O, längd på processorkö genom SNMP- och WMI-protokoll. Du kan övervaka kritiska prestandavärden varje minut och upptäcka prestandaproblem i ett tidigt skede. Förutom standardövervakarna kan du också skapa dina egna övervakare. Alla insamlade data över serverns prestandavärden lagras i databasen för detaljerad analys och för att skapa månatliga och årliga prestandarapporter.

Monitor Server Performance Availability Server Monitor Availability & Health Monitoring

Proaktiv serverövervakning med tröskelvärden på flera nivåer

Inom IT rapporteras mer än 50 % av problemen av slutanvändare och det är inte en hälsosam metod. Lösningen för serverövervakning ska identifiera alla prestationsrelaterade problem i tidiga skeden och meddela IT-teamet. OpManager, den förstklassiga programvaran för serverövervakning, erbjuder proaktiv serverövervakning med flera trösklar. Det låter dig kontrollera prestanda på olika nivåer och meddela om detta via e-post och SMS vid överträdelser.

Proactive server monitor with multi-level thresholds Proactive sever monitoring with multi-level thresholds

Webbserverövervakning och applikationsprestanda

Det är viktigt att granska på djupet när det gäller affärskritiska applikationer. OpManager erbjuder avancerade tjänster för serverövervakning och övervakar processer och Windows-tjänster, och processerna för identifiering och övervakning kan för det mesta utföras direkt. OpManager kan även detektera intrångsförsök på dina applikationsservrar (inloggningsfel på grund av felaktiga lösenord, kontospärrar och misslyckade försök att få åtkomst till säkra filer, o.s.v.) genom att bearbeta Windows event-loggar och övervakning av syslogs.

Web server monitoring and application performance

Övervaka VMWare ESX-servrar och prestandan hos gästoperativsystem

OpManager inkluderar stöd för övervakning av virtuella servrar. Den tillhandahåller en exklusiv instrumentpanel för övervakning för varje ESX-server, som visar CPU-, minnes- och diskanvändning för varje VM-gästinstans på ESX-servern. OpManager erbjuder även alternativ för att starta, stoppa och stänga av VM-instanserna på ESX-servern. Få omedelbara varningar på VM:er som använder för mycket resurser och du kan till och med fjärrstoppa VM:erna innan de orsakar problem på ESX-servern.

Monitor VMware ESX servers and Guest OS performance

Övervaka Exchange-serverprestanda

OpManager gör mer än grundläggande funktioner för serverövervakning för att inkludera stöd för SMTP, POP och IMAP på dina Exchange-servrar. Den övervakar över 15 viktiga tjänster och 50 kritiska variabler som inkluderar Offentlig butik, Privat butik, Mottagen eller Skickad köstorlek, o.s.v. Allt detta kan utföras via en speciellt utformad Exchange-övervakningspanel som automatiskt tilldelar prestandaövervakare och förkonfigurerade trösklar beroende på om servrarna är Exchange 2000, 2003 eller 2005.

Tjänsteövervakning

Vid tidpunkten för enhetens upptäckt ser OpManager alla tjänster som körs på dina Windows- och Linux-servrar och associerar tillgänglighets- och responstidsövervakare till dessa. OpManager stöder även utökning av övervakare för anpassade tjänster som körs på TCP-port.

Server Performance Monitoring Graphs Services monitoring Server Monitoring Services

Övervakning av Windows-tjänster

Förutom att övervaka tjänster på systemnivå som t.ex. HTTP, LDAP, SMTP, o.s.v., så övervakar OpManager även Windows-tjänster, som t.ex. Alerter, FTP, Net Logon, DHCP Server, IAS, Print Spooler, o.s.v. Vid fel med en övervakad tjänst kan OpManager konfigureras för att automatiskt starta om Windows-tjänsten eller till och med servern.

Windows Services Performance Monitoring Monitor Windows Services Performance Windows services monitoring

Övervakning av serverprocess 

OpManager upptäcker alla processer som körs på dina servrar och anger detaljer som Process-ID, Processnamn, Processökväg och Processargument. Med ”Processmallar” kan du enkelt upptäcka, hantera och ställa in trösklar över flera servrar från ett enda fönster. Avsnittet Fjärrbaserad processdiagnostik ger en snabb vy av de främsta processerna genom CPU- och minnesanvändning. På så vis kan du avbryta problemfria processer på distans.

Server Process Monitor Process monitoring

Hantering av Windows-händelseloggar

OpManager kan hjälpa dig att identifiera misslyckade inloggningar på grund av felaktiga lösenord, kontospärrningar, misslyckade försök att komma åt säkra filer, manipulering av säkerhetsloggen, o.s.v., genom att bearbeta Windows-säkerhetshändelseloggar. Förutom säkerhetsloggar kan OpManager också övervaka applikationsloggar (kompletta regler för Exchange-, IIS-, MS – SQL- och ISA-servrar), systemloggar och andra händelseloggar.

Windows event log monitoring

URL och webbplatsövervakning

Det räcker inte att förlita sig på kontroller av tillgänglighet och responstid (TCP-port) för att se om webbplatsen har äventyrats. OpManager låter dig övervaka en URL och söka efter en specifik text på sidan. När texten saknas kan du bli varnad direkt och du får veta i realtid att din webbplats har äventyrats. OpManagers webbplatsövervakning stöder HTTP⁄HTTP och autentiserade NTLM-webbplatser.

URL and Website Performance Monitor URL and Website Server Monitoring

Övervakning av fjärrserver

OpManager, programvaran för serverövervakning i realtid stöder också övervakning av fjärrserver så att du kan övervaka servrar på flera platser. Du kan också fjärrövervaka och avsluta processer som påverkar serverns prestanda. Fjärrövervakning av servrar kan hjälpa dig att åtgärda prestandaproblem och utföra åtgärder för felsökning i servrar, som till exempel omstart eller omstart av en server var som helst i hela världen.