IP-adresshantering

OpUtils IP Address Management (IPAM) tillhandahåller en centraliserad IP-hantering av IP-adressutrymmet, inklusive IPv4- och IPv6-adresser. Programvara för IP-adresshantering hjälper nätverksingenjörer att identifiera om en IP-adress för närvarande är tillgänglig eller inte, i ett företagsnätverk, vilket ger dig en komplett programvara för IP-hantering. Verktyget för IP-adresshantering skannar regelbundet ett undernät och tillhandahåller status för IP-adresser i det undernätet. Man kan kontrollera om en viss IP är reserverad eller tillgänglig med hjälp av IP-hanteringssystemet. Verktyget för IP-adresshantering accepterar flera undernätsinmatningar, vilket hjälper dig att skanna hela nätverket för att få status för IP-adresserna.

IP-adresshantering

Varför OpUtils för IP-hantering?

IP-adresshanteringsverktyget hjälper dig att hantera din IP effektivt genom att bevisa avancerad IP-skanning, IP-spårning och hålla koll på alla dina IP-adresser. Med programvara för IP-hantering kan du definiera en hierarki för att lägga till alla dina undernät baserat på deras användning/plats och sedan skanna dem för att få aktuell status för var och en av IP-adresserna. Huvudfunktionerna för IP-hanteringsverktyget inkluderar

Hantering av IP-adress för företag

IPAM-funktioner – måste ha ett effektivt IP-hanteringssystem

OpUtils IP-adresshanteringsverktyg integreras med Windows Active Directory för att kontrollera om IP: n avser ett datorobjekt i Active Directory. OpUtils genomsöker regelbundet Windows Active Directory för att hämta information om datorobjekten och uppdaterar databasen. För datorer som finns i Active Directory hämtas och visas detaljerna som skapad tid, GUID, senaste inloggning, OS-namn, OS-version, o.s.v. Programvaran för IP-hantering skannar Active Directory regelbundet för att synkronisera data.

Active Directory-integration

Rollbaserad administration

Rollbaserad administration i IPAM-verktyget hjälper administratörer att utöva mer kontroll genom att skapa användare med administratörs- eller teknikerroller. Medan användare i administratörsroll har fullständig åtkomst har användare i teknikerroll endast skrivskyddad åtkomst.

Hierarkisk trädvy

IP Address Manager-programvaran gör det möjligt för administratörer att skapa en hierarkisk representation av sitt nätverk. Det gör det möjligt att skapa trädnoder för att representera platsen eller användningen och lägga till undernät under dem. På så sätt hjälper IPAM-programvaran administratören att enkelt hitta ett undernät för att få de uppgifter som krävs. Tillåter enkel modifiering – dra och släpp undernät mellan grupper, byta namn på en trädnod, lägg till/ta bort ett undernät, skanna alla undernät i en grupp, o.s.v.

Hierarkisk trädvy

IP-historik och granskning

När det gäller IP-adresshanteringsprogramvara är revision ytterst viktigt att veta vem som gjorde vad och när. IP Address Manager loggar alla händelser som utförs med verktyget med namnet på OpUtils-användaren och datum och tid för händelsen. Detta hjälper administratörer att spåra och granska de ändringar som gjorts med IP Address Manager. Administratörerna kommer också att kunna spåra användaren för vilken en viss IP tilldelades ett visst datum med hjälp av IP-historiken i IP-adresshanteringsverktyget.

IP-detaljer från slutpunkt till slutpunkt

IP Address Manager-programvaran skannar regelbundet undernät med ICMP, SNMP, DNS och WMI för att få information om IP-adresserna. IP-hanteringsprogramvaran tillhandahåller fullständiga uppgifter om en IP-adress som, DNS-namn, MAC-adress, tillstånd, systemnamn, enhetstyp, switchnamn, switchport, aliasnamn, ägare, o.s.v., och ger också historik över IP-adressallokeringar. IP-hanteringssystemet tillhandahåller switchdetaljer som switchnamn, portnummer, porthastighet, portstatus, ifAlias, ifDescription, ifIndex., o.s.v., och även systeminformation som enhetstyp och systembeskrivning.

IP-detaljer från slutpunkt till slutpunkt - ManageEngine IPAM

IPAM-verktyget (IPAM) gör det också möjligt för administratörer att lägga till sina egna kolumner för att lagra användardefinierade värden. Kolumner kan skapas både på undernätnivå och på IP-detaljeringsnivå. IPAM-programvaran tillhandahåller kontaktuppgifter som ägare, plats, telefonnummer, o.s.v., och möjligheten att lägga till anpassade fält i farten för att lagra användardefinierade värden.

Upptäcka/lägga till undernät

Undernät som läggs till i IP-adresshanteringsprogramvaran kan antingen upptäckas manuellt eller automatiskt från routrarna. När undernäten upptäcks från routrarna måste administratören kontrollera att de är korrekta och godkänna dem för skanning. När undernäten har lagts till/godkänts skannas de automatiskt i bakgrunden. Administratörerna kan valfritt också ange korta beskrivningar för de undernät de lägger till i IP-adresshanteringslösningar.

IP Address Management Software - ManageEngine Oputils

Rapporter om IP-adresshantering

I IP-adresshanteringsprogramvaran kan rapporterna om tillgängliga och använda IP-adresser i nätverket erhållas. IP-adresshanteringslösningar kan också exportera rapporter till PDF/CSV/XLS-format och är en mycket bekväm programvara. IP-hanterarprogramvara, baserad på IPAM-skanningsresultaten (IPAM), tillhandahåller IP-tillgänglighetsrapporten för nätverket. Det upprätthåller en policy att deklarera icke-svarande IP-adresser som tillgängliga IP-adresser. IP-adresser som inte svarar på 10 dagar kontinuerligt visas som tillgängliga IP-adresser. Detta kan också konfigureras till önskat värde. IP-tillgänglighetsrapporterna för IP-hanteringsverktyget innehåller både tillgängliga och använda IP-adresser.

Rapporter om IP-adresshantering - ManageEngine Oputils

DHCP-serverövervakning

Programvaran för hantering av IP-adresser stöder Microsoft DHCP-servrar och hjälper till med flexibel skanning samt varningsmeddelanden. Verktyget DHCP Scope Monitor i IP-kontrollprogramvaran hjälper dig att övervaka DHCP Scopes för att hitta det tillgängliga IP-adressantalet i var och en av dem. Läs mer ...

Flexibel skanning

IP-adresshanteringsverktyget erbjuder flexibla skanningsalternativ – kan skannas manuellt eller kan planeras att köras med angivna intervall. Administratören kan också välja skanningsalternativ som Ping, SNMP, DNS, o.s.v. För undernät i IPAM-programvara som ligger bakom en brandvägg eller när undernäten inte kunde nås direkt kan administratören inaktivera skanning och kan manuellt markera status för IP-adresser som använda eller tillgängliga. IP-hanteringsverktyget har också alternativ för att reservera en IP-adress för en specifik användning. IP-hanteringsprogramvaran kan skanna flera undernät samtidigt och manuellt markera en IP-adress som reserverad, statisk, o.s.v.

IP Address Management System - ManageEngine Oputils

I IPAM-verktyget kan administratören, när alla undernät har lagts till och planeras för skanning, använda det globala sökalternativet för att få information om en IP-adress. Sökningen kan utföras med IP-adress, MAC-adress, DNS-namn, switchnamn, switchport, aliasnamn, o.s.v., i IP-kontrollprogramvara.

IP Address Management Solution - ManageEngine Oputils

Varningsmeddelande

Verktyget för hantering av IP-adresser ger ett alternativ att meddela administratörerna om ändringen av tillståndet för en IP-adress via e-post. IP Address Manager (IPAM) genererar varningar när:

 • tillståndet ändras från övergående till tillgängligt
 • tillståndet ändras från tillgängligt till använt.
 • omvänd DNS-sökning misslyckas
 • vanlig DNS-sökning misslyckas
 • vanlig DNS-sökning returnerar en annan IP
 • IP-utnyttjande för ett undernät faller under eller överstiger en viss procentsats

Web Based IP Address Management - ManageEngine Oputils

Nätverksverktyg

I de flesta fall vill administratörer också få aktuell tillgänglighet, DNS-namn, o.s.v., för vilken IP-adress som helst. Från IP-detaljvyn i IP-kontrollprogramvara kan de klicka på valfri IP för att utföra följande åtgärder:

 

IP Address Manager Tools - ManageEngine Oputils

 • Ping – för att skicka ett ICMP-paket till den IP för att kontrollera dess tillgänglighet
 • Lös DNS – löser DNS-namnet på den IP:n
 • Lös MAC-adress – erhåller MAC-adressen för den IP:n
 • Traceroute – hämtar nätverksvägen för den angivna IP:n
 • Systemutforskare – erhåller fullständig information som ögonblicksbild, CPU, diskutrymmesinformation, o.s.v., för den angivna IP:n
 • VNC Viewer – startar VNC Viewer för att ansluta till den datorn

Gratis IP-adressverktyg

Programvaran för IP-adresshantering kan användas för att skanna ett enda undernät i gratisversionen av OpUtils. Se Kostnadsfria nätverksverktyg för mer information om verktyg som finns i gratisversionen.

Mer information finns i avsnittet om IP-adresshanteraren i onlinehjälpen. Se kunskapsbasen för IP-adresshantering för felsökningstips.