OS Deployer är en omfattande lösning som automatiserar diskavbildning och distribution av operativsystem. I några enkla steg kan administratörer fånga diskavbildningen i olika OS-versioner, anpassa avbildningarna efter behoven hos en organisations användarroller och avdelningar och distribuera OS-avbildningar över flera datorer i nätverket.

OS Deployer förser administratörer med den senaste tekniken för avbildning och distribution som kan hjälpa IT-team att spara tid och energi. Dessutom hjälper det organisationer att minska deras support-, utbildnings- och underhållskostnader genom att låta dem standardisera ett unikt operativsystem över nätverksdatorer.

3 enkla steg för avbildning och distribution av operativsystem

Skapa

Skapa en OS-avbildning med avancerade avbildningstekniker online eller offline.

Anpassa

Anpassa avbildningen för distribution enligt organisationens användarroller och avdelningar.

Distribuera

Distribuera OS-avbildningen på flera datorer med unika tekniker som OS Deployers autentiseringskod.

Viktiga funktioner

Avbilda aktiva datorer

Avbilda en dator när den är live och aktiv i nätverket utan att störa slutanvändarens produktivitet.

Unik distribution av operativsystem

Distribuera enkelt operativsystem med hjälp av unika lösenord för autentisering och säg adjö till traditionella manuella distributionsmetoder.

Maskinvaruberoende distribution

Distribuera en standardiserad OS-avbildning till vilken dator som helst, oavsett leverantör eller modell. OS Deployer konfigurerar automatiskt lämpliga inställningar och installerar de drivrutiner som krävs.

Anpassa distribueringen

Anpassa bilden för distribution enligt organisationens behov. Du kan också konfigurera aktiviteter efter distribution och applikationerna som ska installeras på måldatorn efter installationen.

Distribuera operativsystem var som helst

Distribuera operativsystem på alla dina kontorsdatorer från en centraliserad konsol.

Flera startalternativ

Starta bare-metal-datorerna när du vill med något av de tillgängliga medialternativen, som till exempel ISO, USB och PXE.

Med OS Deployer kan du

begränsa manuella
ansträngningar

skära ned på
kostnaderna

standardisera
system

avsluta arbetet
i tid

Tillgänglig i 3 versioner

Gratisversion

Upp till 4 arbetsstationer och 1 server
 • Passar för små företag
 • Alla funktioner
 • Upp till 4 arbetsstationer och 1 server
Kom igång

Professional

lämpligt för datorer i LAN
 • Online-/offline-avbildning
 • Multicast-/Unicast-distribution
 • Maskinvaruberoende distribution
 • Datorspecifika inställningar
 • SID-hantering
Ladda ned

Enterprise

lämpligt för datorer i WAN
 • Online-/offline-avbildning
 • Multicast-/Unicast-distribution
 • Maskinvaruberoende distribution
 • Datorspecifika inställningar
 • SID-hantering
 • Distribution av fjärrkontor
Ladda ned