Höjdpunkter i Password Manager Pro

Lösenordslagring, hantering och arbetsflöde

 
Centraliserat lösenordsvalv
 

Lagra företagets samtliga lösenord – privilegierade konton, delade konton, brandväggskonton och andra konton i den säkra och centraliserade databasen.

Hantering av delade administrativa lösenord
 

Hantera säkert delade konton, såsom ”Administratör” på Windows, ”rot” på Unix/Linux, ”aktivera” på Cisco, ”sa” på SQL och andra.

Arbetsflöde för kontroll av lösenordsåtkomst
 

Kontroll för förfrågningsrelease för lösenordshämtning. Möjlighet till att utfärda tidsbegränsad åtkomst, exklusiva privilegier och samtidig kontroll.

Lösenordsdelning, användaretablering och -hantering

Äganderätt för och delning av lösenord
 

Väldefinierad äganderätt för lösenorden som lagras i det centraliserade valvet. Möjlighet till selektiv delning av lösenord vid behov.

Active Directory/LDAP-integration
 

Importera användare/användargrupper från Windows Active Directory eller LDAP och utnyttja även autentiseringsmekanismen

Rollbaserad åtkomstkontroll
 

Exakta restriktioner för hantering av resurser och lösenord som lagras i PMP. Restriktionerna genomförs baserat på fördefinierade användarroller.

Fjärråterställning av lösenord

Automatiserade lösenordsåterställningar
 

Återställ lösenord för fjärresurser från Password Manager Pro-webbgränssnittet vid behov, eller automatiskt via schemalagda åtgärder.

Verkställ lösenordspolicyn
 

Se till att använda lösenord med hög säkerhetsnivå och gör återställningar med jämna mellanrum genom att skapa och förstärka lösenordspolicyn.

Brett utbud av målsystem
 

Stöder en rad fabriksförberedda målsystem, databaser, nätverksenheter för åtkomstkontroll och automatiska lösenordsåterställningar.

Lösenordshantering för program till program
 

Alla program och skript kan ställa förfrågan till PMP och hämta lösenord för att ansluta till andra program eller databaser och med detta eliminera hårdkodade lösenord.

Kontohantering för Windows-tjänst
 

Identifiera och återställ lösenord automatiskt för tjänstekonton som associerats med domänkonton.

Anpassad skriptkörning efter lösenordsåterställning
 

Alternativ att automatiskt köra anpassade skript för att utföra alla uppföljningsåtgärder efter återställande av lösenord.

Hantering av privilegierade sessioner, fjärråtkomst och automatisk inloggning

Förstklassig fjärrinloggning
 

Användarna kan starta säkra, tillförlitliga och helt emulerade Windows-, RDP-, SSH- och Telnet-sessioner från webbläsaren utan vare sig plugin-program eller agentprogramvara.

Registrering av privilegierad session
 

Privilegierade sessioner som startats från PMP kan spelas in, arkiveras och spelas upp fullständigt för kriminaltekniska granskningar.

Automatisk inloggning till målsystem, webbplatser
 

Logga in automatiskt på målsystem, på webbplatser och i program direkt från PMP-webbgränssnittet utan att kopiera och klistra in lösenord.

Granskning, efterlevnad och rapporter

Omfattande revisionsspår och rapportering
 

Fullständigt register över ”vem”, ”vad” och ”när” gällande lösenordsåtkomst. Intuitiva rapporter om hela scenariot för lösenordshantering i företaget.

Meddelanden i realtid, SIEM-integration
 

Varningar i realtid vid uppkomsten av olika lösenordshändelser, vilket möjliggör integration med lösningar för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM)

PCI DSS-efterlevnadsrapportering
 

Rapporter om överträdelser gällande användningen och hanteringen av behörighetslösenord baserat på PCI-DSS-kraven.

Säker och företagsförberedd

Extremt säker och tillförlitlig
 

Alla lösenord och känsliga data krypteras med AES 256-bitars kryptering. Dubbel kryptering för extra säkerhet. Kan konfigureras för att köras i FIPS 140-2-kompatibelt läge.

Tvåfaktorautentisering
 

Genomförande av två successiva nivåer av autentisering för inloggning i PMP. Normal autentisering är den första nivån. Olika alternativ tillhandahålls för det andra steget.

Mobil åtkomst
 

Hämta lösenord och godkänn begäran i farten. Möjlighet till säker offline-åtkomst.
Android-app | iPhone-app | Windows-app

Katastrofåterställning och hög tillgänglighet

Direkt säkerhetskopiering
 

Möjlighet till både schemalagd säkerhetskopiering och direkt säkerhetskopiering för hela databasen för katastrofåterställning.

Arkitektur för hög tillgänglighet
 

Oavbruten åtkomst till företagets lösenord via distribueringen av redundanta servrar och databasinstanser. (En Premium- eller Enterprise-versionslicens räcker för hög tillgänglighet).

Säker offlineåtkomst
 

Hämta lösenord även när det inte finns någon Internet-anslutning. Offline-kopiering är lika säker som online-versionen. Offline-åtkomst är även tillgänglig i den mobila appen.

 

Tillverkad för MSP

Arkitektur för flera enheter
 

Erbjud hantering till kunder för deras IT-kundtillgångar från en konsol med fullständig segregation.

Ingen konfigurationsansträngning
 

MSP-versionen är helt anpassad efter företagets mål för MSP:er – ingen konfigurationsansträngning, prisvärd och med hög säkerhet.

Läs mer