Enterprise Password Management Software

Privileged Password Manager för företag

Password Manager Pro är en säker bank för lagring och hantering av delad känslig information, såsom lösenord, dokument och digitala identiteter i företag. Fördelarna med att implementera Password Manager Pro inkluderar:

 • Eliminera behovet av att komma ihåg flera lösenord och säkerhetsrisker genom att implementera en säker, centraliserad bank för lösenordslagring och -åtkomst
 • Förbättra IT-produktiviteten många gånger om genom att automatisera frekventa lösenordsbyten som krävs i viktiga system
 • Etablera förebyggande och uppsökande säkerhetskontroller med arbetsflöden för godkännande och realtidsvarningar om lösenordsåtkomst
 • Uppfylla säkerhetsgranskningar och regelefterlevnader, såsom SOX, HIPAA och PCI
Snabbhämtning
Hämta Password Manager Pro och starta din gratis utvärderingsversion på mindre än 2 minuter!
Genom att klicka på ”Ladda ned” , godkänner du licensavtalet och sekretesspolicyn.
Besök vår nedladdningssida för en komplett lista av nedladdningsalternativ (32/64 bitarsversioner för Windows och Linux).
Relaterade produkter: Key Manager Plusför SSL- och SSH-nyckelhantering
 

Hantering av behörighetslösenord med Password Manager Pro

 
Upptäck, lagra och sortera

Lagra och sortera alla dina behörighetsidentiteter i ett centralt valv.

 
Säker delning

Dela de administrativa lösenorden på ett säkert sätt med medlemmarna i teamet på behovsbasis.

 
Automatisk återställning

Återställ automatiskt lösenorden till servrar, databaser, nätverksenheter och andra resurser.

 
Kontrollera åtkomsten

Kontrollera åtkomsten till IT-resurser och program baserade på roller och arbetsansvar.

 
Starta direktanslutning

Starta Direct Connection för IT-fjärresurser, webbplatser och program.

 
Videoinspelning och granskning

Spela in och granska all behörighetsåtkomst och få en komplett inspelning av alla åtgärder.

Världens största organisationer förlitar sig på Password Manager Pro

IT-avdelningarna för vissa av världens största organisationer och Fortune 500-företag förlitar sig på Password Manager Pro för att styra åtkomsten till deras IT-infrastruktur. Över 300 000 IT-administratörer och slutanvändare loggar in på Password Manager Pro på en vanlig dag och hanterar miljontals privilegierade lösenord.

 

Höjdpunkter i Password Manager Pro

Lösenordslagring, hantering och arbetsflöde

 
Centraliserat lösenordsvalv
 

Lagra företagets samtliga lösenord – privilegierade konton, delade konton, brandväggskonton och andra konton i den säkra och centraliserade databasen.

Hantering av delade administrativa lösenord
 

Hantera säkert delade konton, såsom ”Administratör” på Windows, ”rot” på Unix/Linux, ”aktivera” på Cisco, ”sa” på SQL och andra.

Arbetsflöde för kontroll av lösenordsåtkomst
 

Kontroll för förfrågningsrelease för lösenordshämtning. Möjlighet till att utfärda tidsbegränsad åtkomst, exklusiva privilegier och samtidig kontroll.

Lösenordsdelning, användaretablering och -hantering

Äganderätt för och delning av lösenord
 

Väldefinierad äganderätt för lösenorden som lagras i det centraliserade valvet. Möjlighet till selektiv delning av lösenord vid behov.

Active Directory/LDAP-integration
 

Importera användare/användargrupper från Windows Active Directory eller LDAP och utnyttja även autentiseringsmekanismen

Rollbaserad åtkomstkontroll
 

Exakta restriktioner för hantering av resurser och lösenord som lagras i PMP. Restriktionerna genomförs baserat på fördefinierade användarroller.

Fjärråterställning av lösenord

Automatiserade lösenordsåterställningar
 

Återställ lösenord för fjärresurser från Password Manager Pro-webbgränssnittet vid behov, eller automatiskt via schemalagda åtgärder.

Verkställ lösenordspolicyn
 

Se till att använda lösenord med hög säkerhetsnivå och gör återställningar med jämna mellanrum genom att skapa och förstärka lösenordspolicyn.

Brett utbud av målsystem
 

Stöder en rad fabriksförberedda målsystem, databaser, nätverksenheter för åtkomstkontroll och automatiska lösenordsåterställningar.

Lösenordshantering för program till program
 

Alla program och skript kan ställa förfrågan till PMP och hämta lösenord för att ansluta till andra program eller databaser och med detta eliminera hårdkodade lösenord.

Kontohantering för Windows-tjänst
 

Identifiera och återställ lösenord automatiskt för tjänstekonton som associerats med domänkonton.

Anpassad skriptkörning efter lösenordsåterställning
 

Alternativ att automatiskt köra anpassade skript för att utföra alla uppföljningsåtgärder efter återställande av lösenord.

Hantering av privilegierade sessioner, fjärråtkomst och automatisk inloggning

Förstklassig fjärrinloggning
 

Användarna kan starta säkra, tillförlitliga och helt emulerade Windows-, RDP-, SSH- och Telnet-sessioner från webbläsaren utan vare sig plugin-program eller agentprogramvara.

Registrering av privilegierad session
 

Privilegierade sessioner som startats från PMP kan spelas in, arkiveras och spelas upp fullständigt för kriminaltekniska granskningar.

Automatisk inloggning till målsystem, webbplatser
 

Logga in automatiskt på målsystem, på webbplatser och i program direkt från PMP-webbgränssnittet utan att kopiera och klistra in lösenord.

Granskning, efterlevnad och rapporter

Omfattande revisionsspår och rapportering
 

Fullständigt register över ”vem”, ”vad” och ”när” gällande lösenordsåtkomst. Intuitiva rapporter om hela scenariot för lösenordshantering i företaget.

Meddelanden i realtid, SIEM-integration
 

Varningar i realtid vid uppkomsten av olika lösenordshändelser, vilket möjliggör integration med lösningar för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM)

PCI DSS-efterlevnadsrapportering
 

Rapporter om överträdelser gällande användningen och hanteringen av behörighetslösenord baserat på PCI-DSS-kraven.

Säker och företagsförberedd

Extremt säker och tillförlitlig
 

Alla lösenord och känsliga data krypteras med AES 256-bitars kryptering. Dubbel kryptering för extra säkerhet. Kan konfigureras för att köras i FIPS 140-2-kompatibelt läge.

Tvåfaktorautentisering
 

Genomförande av två successiva nivåer av autentisering för inloggning i PMP. Normal autentisering är den första nivån. Olika alternativ tillhandahålls för det andra steget.

Mobil åtkomst
 

Hämta lösenord och godkänn begäran i farten. Möjlighet till säker offline-åtkomst.
Android-app | iPhone-app | Windows-app

Katastrofåterställning och hög tillgänglighet

Direkt säkerhetskopiering
 

Möjlighet till både schemalagd säkerhetskopiering och direkt säkerhetskopiering för hela databasen för katastrofåterställning.

Arkitektur för hög tillgänglighet
 

Oavbruten åtkomst till företagets lösenord via distribueringen av redundanta servrar och databasinstanser. (En Premium- eller Enterprise-versionslicens räcker för hög tillgänglighet).

Säker offlineåtkomst
 

Hämta lösenord även när det inte finns någon Internet-anslutning. Offline-kopiering är lika säker som online-versionen. Offline-åtkomst är även tillgänglig i den mobila appen.

Penetration Testing
 • Användarberättelser
 • Kundernas röst
 • Allianser
 • Produktrecensioner
 • Tidningsartiklar
 • Vitböcker
 • Kontroll
 

Password Manager Pro har förtjänat affärsverksamhet från och goodwill av kunder världen över. Programmet har varit till stor fördel för företag på flera olika sätt. Följande är exempel på detta:

 • Världens största virutaliseringsplattformsleverantör förlitar sig på Password Manager Pro för att konsolidera och säkra privilegierade konton
 • Nederländernas bästa forskningsuniversitet strömlinjeformar processerna för hantering av priviligierade lösenord
 • Password Manager Pro hjälper världsledande 3G-mobiltjänstleverantörer automatisera processerna för lösenordshantering och förbättra interna kontroller
 • Password Manager Pro hjälper ledande australiensiska universitet ta total kontroll över administrativa lösenord
 • Password Manager Pro hjälper ledande leverantörer av hanteringslösningar för leverantörskedjor att stärka säkerheten i IT-infrastrukturen

”Den automatiserade, policydrivna lösenordshanteringen som tillhandahålls av Password Manager Pro har fått oss att förstå hur ineffektivt och osäkert det traditionella tillvägagångssättet med ’lagring i Excel-kalkylblad’ var. Att använda Password Manager Pro är sannerligen bästa praxis för oss.”

NovaStefan Stefansson
Nova, Iceland
 
PhoneFactor

ManageEngine startat ett partnerskap med PhoneFactor,den ledande globala leverantören av telefonbaserade, tvåvägsautentisering, för att tillhandahålla enkel tvåvägssäkerhet för Password Manager Pro. ManageEngine är en PhoneFactor Alliance-partner och erbjuder sömlös integration med PhoneFactors autentiseringstjänster.

 
RSA

ManageEngine har format ett tekniskt partnerskap för interoperabilitet med RSA, säkerhetsdivisionen för EMC (NYSE: EMC), och har uppnått RSA Secured®-certifiering. Password Manager Pro är tekniskt kompatibelt med RSA SecurID® autentiseringssystem i två nivåer.

 

"

”Password Manager Pro erbjuder en enastående uppsättning funktioner till ett väldigt rimligt pris. ”

"

SC Magazine, världens äldsta månatliga publikation som fokuserar på informationssäkerhet, utvärderade Password Manager Pro som en del i ett grupptest av olika lösningar för lösenordshantering.

Artiklar om lösenordshantering skrivna av Password Manager Pro-analytiker i olika tidningar:

 • The Hacker News
  Password Manager Pro – Det enklaste sättet att hålla företaget säkert
 • Network World
  De bästa lösenordshanterarna för företag
 • Business Computing World
  Lösenord, autentiseringskungen: Länge leve konungen!
 • CRN-magasin
  Riskerna med lösenordsdelning i företag

Vitböcker

 • Kontrollera priviligierad åtkomst och förmildra interna hot
 • Utmaningen med lösenordshantering
 • Förhindrar säkerhetsincidenter i klass med WikiLeaks
 • SOX-överensstämmelse via privilegierad identitetshantering
 • Riskerna med lösenordsdelning i företag

Kontroll

 • Bekämpa cybersäkerhetshot
 • Password Manager Pro – Bästa praxis
 

Vilka plattformar stöder Password Manager Pro?

 • Plattformar (för lösenordsåterställning): Windows, Windows-domän, Linux, IBM AIX, IBM AS400, HP UNIX, Solaris, Mac OS, Sun Oracle XSCF, Sun Oracle ALOM, Sun Oracle ILOM, VMWare ESXi, MS SQL server, MySQL Server, Oracle DB Server, Sybase ASE, LDAP Server, HP iLO, HP ProCurve-enheter och Cisco-enheter (IOS, CatOS, PIX), Juniper Netscreen-enheter
 • Plattformar (för produktinstallation): Windows, Linux

Vilka problem löser Password Manager Pro?

Om du är IT-administratör och har ansvar för säker hantering av IT-infrastrukturen, kan du kontrollera din egen situation:

 • Drunknar du i en hög av privilegierade lösenord? Lagrar du administrativa lösenord i kalkylblad och flata filer?
 • Tycker du att det är svårt att spåra vem som har åtkomst till vilket konto?
 • Loggar du mödosamt in i varje program separat för att periodvis ändra lösenord?

Om ja, så behöver du verkligen Password Manager Pro!

Administrativa/Privilegierade lösenord finns i överflöd i företag. Servrar, databaser, växlar, routrar, brandväggar och annan maskin- och programvara kan ha ett lika stort antal administrativa lösenord. Dessa lösenord lagras osäkert i kalkylblad, textfiler och till och med utskrivna, och delas av en grupp av administratörer.

Detta traditionella förfaringssätt för med sig ett antal risker, såsom:

 • Osäker lagring av lösenord inbjuder till säkerhetsbrister
 • Icke-kontrollerade privilegier för superanvändare
 • Ingen rollbaserad åtkomstkontroll; interna kontroller blir svaga
 • Ansvarsbrist för åtgärder
 • Inget genomförande av standardiserad praxis/policy för lösenord
 • Ingen centraliserad kontroll

Password Manager Pro löser alla dessa problem genom att erbjuda ett säkert system för lagring, administration och delning av lösenord.

Vilka licensieringsalternativ finns det för Password Manager Pro?

Det finns tre licensieringstyper:

 • Hämtning av utvärderingsversion giltig i 30 dagar med stöd för maximalt två administratörer. Du kan testa Enterprise-versionsfunktioner.
 • Den kostnadsfria utgåvan av den licensierade programvaran ger dig möjlighet att ha en administratör och hantera upp till 10 resurser. Permanent giltig.
 • Registrerad version - Licensieringen baseras på två faktorer:
 1. Antalet administratörer
 2. Typ av utgåva – Standard, Premium eller Enterprise

Note:

Password Manager Pro levereras med fyra användarroller - Administratör, Lösenordsadministratör, Lösenordsanvändare och Lösenordsrevisor. Termen administratör avser både administratörer och lösenordsadministratörer. Detta innebär att licensieringen begränsar antalet administratörer OCH lösenordsadministratörer. Det finns ingen begränsning på antalet lösenordsanvändare eller lösenordsrevisorer. För mer information om de fyra användarrollerna kan du läsa det här avsnittet i vår hjälpdokumentation.

 • Standardutgåva - Om du vill ha en säker lösenordsbank att lagra dina lösenord i och selektivt dela dem mellan företagsanvändare är standardutgåvan perfekt för dig.
 • Premiumutgåva - Om du förutom möjligheten att lagra och dela lösenord vill ha funktioner för lösenordshantering på företagsnivå, såsom fjärrsynkronisering av lösenord, meddelanden och varningar om lösenord, program till program-lösenordshantering, rapporter, hög tillgänglighet och annat, så är Premium-utgåvan det bästa valet för dig.
 • Enterprise-utgåva - Om du behöver fler funktioner i enterprise-klassen, såsom automatisk upptäckt av behöriga konton, integration med ärendesystem och SIEM-lösningar, jump server-konfiguration, applikation-till-applikation-lösenordshantering, färdiga kompatibilitetsrapporter, SQL server/kluster som backend-databas, blir Enterprise-versionen perfekt.

Lösenordshanteringsfunktioner i Matrix

Standard-utgåvan
 • Centraliserat lösenordsvalv
 • Manuellt resurstillägg
 • Importera resurser från CSV-filer
 • Importera resurser från KeePass
 • Importera resurser från Active Directory
 • Lösenordspolicy
 • Delning och hantering av lösenord
 • Granskning och snabbmeddelanden
 • Hantering av användare/användargrupper
 • Lokal autentisering
 • RADIUS-autentisering
 • AD-/Azure AD-/LDAP-integration
 • AD-/Azure AD-synk – Användargrupper och OU
 • Exportera lösenord för Offline-åtkomst
 • Lyssnare för lösenordsinställning
 • Säkerhetskopierings- och återställningsföreskrifter
 • Fjärrstyrd RDP, SSH, Telnet och SQL-sessioner
 • Två-faktorautentisering – OTP skickat via e-post
 • Ommärkning
 • Mobil åtkomst (Android, iOS, Windows)
 • Webbläsartillägg (Chrome, Firefox, IE)
 • Kontrollera giltigheten av digitala certifikat
 • VNC-stöd för samarbete
 • Överför godkännandeprivilegier
 • IIS AppPool-lösenordsåterställning
 • IIS Web.Config-identifiering
 • SSL-certifikatgrupper
 • Lösenordsskyddade exporter
 • Kryptering av säkerhetskopieringsfil
 • IP-restriktioner – Webbåtkomst
 • Hantera oidentifierade e-postadresser
 • Nödåtgärder
 • Anpassning av användargränssnitt (nattläge)
 • ID:n för e-postavisering
Premium-utgåvan
 • Samtliga funktioner i standardutgåvan
 • Automatisk inloggningshjälp
 • Arbetsflöde för kontroll av lösenordsåtkomst
 • Adminpanel (Live feeds, rapporter och grafer)
 • Lösenordsåtgärdsmeddelanden (Resursgruppspecifik)
 • Fjärråterställning av lösenord (On-demand, schemalagd och åtgärdsbaserad) - Lista över plattformar som stöds
 • Agentbaserad lösenordsåterställning
 • Lagrade rapporter
 • Tvåfaktorautentisering – PhoneFactor, RSA SecurID, Google Authenticator, Duo security, YubiKey, Microsoft Authenticator, Okta Verify
 • Hög tillgänglighet
 • Registrering av privilegierad session
 • Stöd för SAML 2.0
 • Microsoft CA-certifikatsignering
 • CMDB-integration för SSL-certifikatsynkronisering
 • Sekretessinställningar
 • Tilläggsprogram för lösenordsåterställning
 • SSH-nyckel och SSL-certifikat
 • Användarsessioner
 • Släng användare
 • IP-begränsningar – API-åtkomst och agentåtkomst
 • Inaktivera lösenordsåterställningar för privilegierade konton
 • Lösenordsåterställning med SSH-kommandouppsättningar
Enterprise-utgåva
 • Alla funktioner i Premium-versionen
 • Datakryptering och skydd med SafeNet HSM
 • MS SQL-server som Backend-databas
 • Lösenordshantering API (XML RPC, SSH CLI)
 • Identifiering av privilegierade konton
 • Active Directory-synk – resurser
 • LDAP-synk – Användare och användargrupper
 • Automatiserad SSH/SSL-identifiering
 • Livscykelhantering av SSH-nyckelpar
 • Periodisk rotation av SSH-nycklar
 • Hantering av SSL-certifikat
 • SSL-certifikatdistribuering och spårning
 • SSL-sårbarhetssökning
 • Varning för utgång av SSL-certifikat
 • Hantering av certifikatets livscykel med Let’s Encrypt
 • Rollanpassning
 • Integration av ärendesystem – ServiceDesk Plus On Demand, ServiceDesk Plus MSP, ServiceDesk Plus, ServiceNow, JIRA Service Desk
 • Lyssnare för kundlösenordsåterställning
 • Schemalagd export av krypterade HTML-filer
 • SIEM-integration – SNMP-fällor och Syslog-meddelandegeneration
 • E-postmallar för meddelandekonfiguration
 • Landningsserverkonfiguration
 • Federerad identitetshantering
 • Smart Card/PKI/Certifikatsautentisering
 • Tvåfaktorsautentisering – RADIUS
 • Anpassade rapporter
 • Färdiga kompatibilitetsrapporter (PCI DSS, NERC-CIP, ISO/IEC 27001)
 • SQL-sökrapporter
 • Priviligierad sessionsskuggning och avbrott
 • SQL-serverfelklusterbildning
 • Tåliga API:er
 • Rotation av krypteringsnyckel
 • EAR-stöd när du använder MS SQL som backend-databas
 • Rensning av selektiva sessionsinspelningar
 • Signering av certifikat med anpassad rot-CA
 • Spåra utgångsdatum för domäner
 • Filöverföringar över fjärrskrivbordssessioner
 • Säkra molnlagringsalternativ
 • CI-/CD-plattformsintegration – Jenkins, Ansible

Tilläggsfunktioner till Password Manager Pro

Standard-version
  SSL-/TLS-certifikatshantering
  SSL-/TLS-certifikatsupptäckt:
 • SSL-upptäckt på begäran
 • Schemalagd SSL-upptäckt
 • SSL-upptäckt från SMTP-servrar
 • Delnätsupptäckt
 • Agentbaserad SSL-upptäckt
 • Certifikatsupptäckt för lastbalanserare
 • CSR:
 • CSR-processhantering
 • CSR-import
 • Microsoft CA-certifikatsignering
 • Signering av certifikat med anpassad rot-CA
 • Offentlig CA-integration:
 • End-to-end certifikatslivscykelhantering med Let's Encrypt
 • Integration med offentliga Certificate Authorities (CAs): Sectigo (tidigare Comodo), GoDaddy, Digicert, Symantec, Thawte, Geotrust och RapidSSL
 • Övrigt:
 • SSL-certifikatdistribuering och spårning
 • SSL-sårbarhetssökning
 • Varning för utgång av SSL-certifikat
 • SSL-certifikatsgrupper
 • Spåra utgångsdatum för domän
Premium- och Enterprise-versioner
 • Samtliga funktioner i standardutgåvan
 • Livscykelhantering av SSH-nyckelpar
 • Periodisk SSH-nyckelrotation
 • Automatiserad SSH-identifiering
 • Microsoft CA Autoförnyelse
 • CMDB-integration för SSL-certifikatsynkronisering