Privacy

Integritetspolicy

Sammanfattning av vår Integritetspolicy

Detta är en sammanfattning av vår nya integritetspolicy som träder i kraft den 25 maj 2018. Den omfattar alla Zoho-webbplatser som länkar hit, och alla produkter och tjänster som finns på dessa webbplatser. Den detaljerade policyn följer samma struktur som denna sammanfattning och utgör det faktiska juridiska dokumentet.

Vårt åtagande till sekretess: Zoho har aldrig sålt din information till någon annan för reklamändamål, eller tjänat pengar genom att visa dig andras annonser, och vi kommer aldrig att göra det. Detta har varit vår ståndpunkt i nästan 20 år, och vi är fortfarande fast beslutna att hålla fast vid den. Denna policy berättar vilken information vi samlar in från dig, vad vi gör med den, vem som kan komma åt den och vad du kan göra åt den.

Del I - Information som Zoho samlar och kontrollerar

Vi samlar bara in informationen som vi faktiskt behöver. En del av det är information som du aktivt ger oss när du registrerar ett konto, registrerar dig för ett evenemang, ber om kundsupport eller köper något från oss. Vi lagrar ditt namn och kontaktuppgifter, men vi lagrar inte kreditkortsnummer (förutom med ditt tillstånd och i en av våra säkrade betalningsportaler).

När du besöker en av våra webbplatser, eller använder vår programvara, loggar vi automatiskt en del grundläggande information som t.ex. hur du kom till webbplatsen, var du navigerade inom den och vilka funktioner och inställningar du använder. Vi använder denna information för att förbättra våra webbplatser och tjänster samt driva ny produktutveckling.

Ibland får vi informationen indirekt. Om du frågar om våra produkter genom ett av våra referensprogram eller en av våra återförsäljningspartners, eller genom att logga in på någon av våra produkter via en autentiseringsleverantör som LinkedIn eller Google, skickar de dina kontaktuppgifter vidare till oss. Vi använder den informationen för att slutföra din begäran. Om du interagerar med vårt varumärke på sociala medier (till exempel genom att gilla, kommentera, retweeta, nämna eller följa oss) har vi åtkomst till dina interaktioner och profilinformation. Vi har fortfarande den informationen även om du senare tar bort den från webbplatsen för dessa sociala medier.

Vad vi gör med din information

Vi använder din information för att tillhandahålla de tjänster du har begärt för att skapa och underhålla dina konton samt hålla koll på obehörig aktivitet på dessa konton. Vi använder även den för att kommunicera med dig om de produkter du använder för närvarande, dina kundsupportförfrågningar, nya produkter du kanske vill ha, chanser att du ger oss feedback och uppdateringar av policyn. Vi analyserar informationen vi samlar för att förstå användarnas behov och förbättra våra webbplatser och tjänster.

Vi måste ha en rättslig grund för insamling och behandling av din information. I de flesta fall har vi antingen ditt samtycke eller så behöver vi informationen för att tillhandahålla den tjänst du har begärt från oss. När detta inte är fallet måste vi visa att vi har en annan rättslig grund, såsom våra legitima affärsintressen.

Du kan tacka nej till vissa typer av information, antingen genom att inte ge informationen i första hand eller genom att tacka nej i ett senare skede. Du kan även inaktivera cookies för att förhindra att webbläsaren ger oss information, men om du gör det kanske vissa webbplatsfunktioner inte fungerar korrekt. Vi inaktiverar helt tredje parts cookies från alla Zohos webbplatser och produkter.

Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till våra anställda och entreprenörer som har ett legitimt behov av att använda dessa. Om vi delar din information med andra parter (som utvecklare, tjänsteleverantörer, domänregistratorer och återförsäljare) måste de följa lämpliga säkerhetsåtgärder och ha en giltig anledning att använda dina uppgifter – vanligtvis för att betjäna dig.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ger vissa rättigheter till berörda personer (inklusive tillträde, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataöverförbarhet och rätt att invända och klaga). Zoho åtar sig att ge dig samma rättigheter oavsett var du väljer att bo.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. När vi inte längre har ett legitimt behov av att behandla dina uppgifter kommer vi att radera, anonymisera eller isolera dina uppgifter, beroende på vad som är lämpligt.

 

Del II - Information som Zoho behandlar för din räkning

Om du hanterar andras uppgifter med Zohos appar, till exempel uppgifter om dina kunder eller anställda, överlåter du uppgifterna till oss för behandling. Om du använder en av Zohos mobilappar och ger appen åtkomst till dina kontakter och bildbibliotek, överlåter du uppgifter till oss. De uppgifter du förmedlar till oss för behandling kallas tjänstdata.

Du äger dina tjänstdata. Vi skyddar denna information, begränsar åtkomsten till den och behandlar den endast enligt dina instruktioner. Du har åtkomst till den, möjlighet att dela den genom tredjepartsintegrationer och begära att vi exporterar eller tar bort den.

Vi lagrar uppgifterna i ditt konto så länge du väljer att använda Zoho Services. När du avslutar ditt konto tas dina uppgifter automatiskt bort från vår aktiva databas inom 6 månader och från våra säkerhetskopior inom 3 månader därefter.

Om du befinner dig i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att någon har tilldelat din information till oss för behandling (till exempel din arbetsgivare eller ett företag vars tjänster du använder) kan du begära vissa åtgärder från oss gällande dina uppgifter. Du kan utöva dessa uppgiftsrättigheter genom att kontakta den person eller det företag som tillförde uppgifterna till oss, så kommer vi att samarbeta med dem angående din förfrågan.

Del III - Allmänt

Det finns vissa begränsningar i den integritet vi kan lova dig. Vi kommer att föra vidare personuppgifter om det är nödvändigt för att följa en juridisk skyldighet, förhindra bedrägerier, genomdriva avtal eller skydda våra användares säkerhet. Vi kan för närvarande inte följa Do Not Track-signaler från webbläsare. Vi följer dessa först när en universell standard för behandling görs tillgänglig.

Tredjepartswebbplatser och widgets för sociala medier har sina egna separata integritetspolicyer. Kontrollera alltid relevant Integritetspolicy innan du delar personuppgifter med tredje part.

Du kan alltid kontakta oss för att: ställa frågor om våra sekretesspraxisar, begära ett GDPR-kompatibelt databehandlingstillägg, varna oss om du tror att vi har samlat in personuppgifter från en minderårig eller be om att få dina personuppgifter borttagna från våra bloggar eller forum. Du kan även läsa vår Säkerhetspolicy och Integritetspolicy

Vi kommer att kontakta dig för att meddela dig utifall vi gör några större förändringar i vår Integritetspolicy eller i den osannolika situationen att vi någonsin bestämmer oss för att sälja vår verksamhet.

 

Sekretesspolicy

Detta meddelande om Integritetspolicyn är framtaget av Zoho-koncernen och består av alla enheter som anges här (gemensamt ”Zoho”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) och gäller från och med den 25 maj 2018. Detta gäller för alla våra avdelningar: Zoho, ManageEngine, Site24x7 och WebNMS.

Zohos åtagande till sekretess

Hos Zoho har kund- och användarsekretess varit en angelägenhet i nästan 20 år, vilket är långt innan det blev moderiktigt, politiskt korrekt eller juridiskt bindande att ha en sådan ståndpunkt. Vi ber endast om den minsta mängd information som behövs, och vi samlar endast in vad vi anser är nödvändigt för att göra affärer eller för specifika transaktioner. Vi talar om för kunderna vilken information vi har om dem och låter dem tacka nej till specifika förbindelser. Men vårt klart största åtagande är att vi inte tjänar ett enda öre på reklamintäkter – det har vi aldrig gjort och det kommer vi aldrig heller att göra. Vi tjänar inte ens någonting på de kostnadsfria versionerna av våra produkter. Det innebär att vi undviker den grundläggande intressekonflikten mellan att samla in kundinformation och driva på reklamintäkter samt de oundvikliga kompromisserna i kundens sekretess som det medför.

Målet med denna policy är att förtydliga informationen vi samlar in om våra kunder och användare, på vilket sätt vi kommer att använda den och på vilket sätt vi inte kommer att använda den. Denna policy är tyvärr längre än vad vi skulle önska, men vi måste otvetydigt ta itu med alla relevanta ärenden. Vi kommer att försöka hålla språket enkelt och direkt i största möjliga mån.

Omfattning av denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy omfattar alla Zohos webbplatser som länkar till den. Den gäller även de produkter och tjänster som Zoho tillhandahåller via dessa webbplatser, våra mobila applikationer och applikationer som är upplagda av Zoho på Zohos online-marknadsplats och på andra tredjeparts online-marknadsplatser. Denna Integritetspolicy gäller inte någon av våra webbplatser, produkter eller tjänster som har en separat Integritetspolicy.

Denna Integritetspolicy är indelad i tre delar:

Del I - Information som Zoho samlar och kontrollerar

Den här delen beskriver hur Zoho samlar in och använder information om besökare på webbplatsen, potentiella kunder, användare av Zohos produkter och tjänster samt andra som kontaktar Zoho via formulär eller e-postadresser som publiceras på eller länkar till våra webbplatser.

Del II - Information som Zoho behandlar för din räkning

Den här delen beskriver hur Zoho hanterar uppgifter som du överlåter till Zoho när du använder våra produkter och tjänster, eller när du delar personuppgifter eller konfidentiella uppgifter med oss när du begär kundsupport.

Del III - Allmänt

Den här delen beskriver ämnen som är relevanta för både delarna I och II och andra allmänna ämnen som Zohos säkerhetsförpliktelser och hur vi informerar dig när vi ändrar denna Integritetspolicy.

 

Del I - Information som Zoho samlar och kontrollerar

Vilken information Zoho samlar

Vi samlar endast in information om dig om vi behöver informationen för något legitimt syfte. Zoho kommer endast ha information om dig om (a) du själv har lämnat informationen, (b) Zoho har automatiskt samlat in informationen eller (c) Zoho har erhållit informationen från en tredje part. Nedan beskrivs de olika scenarier som hamnar under var och en av de tre kategorierna och informationen som samlas in i var och en av dem.

Informationen som du ger oss

i. Kontoregistrering: När du registrerar ett konto för att få åtkomst till en eller flera av våra tjänster, ber vi om information som t.ex. ditt namn, kontaktnummer, e-postadress, företagsnamn och land för att slutföra registreringsprocessen för kontot. Du måste också välja ett unikt användarnamn och ett lösenord för åtkomst till det skapade kontot. Du kan också ge oss mer information, till exempel ditt foto, tidszon och språk, men vi behöver inte den informationen för att registrera ditt konto. Efter att du har registrerat dig kan du välja en säkerhetsfråga och ett svar på säkerhetsfrågan. Om du tillhandahåller dessa kommer de att användas endast när du återställer ditt lösenord.

ii. Evenemangsregistreringar och andra formulärinskick: Vi registrerar information som du lämnar in när du (i) registrerar dig för evenemang, inklusive webbseminarier eller seminarier, (ii) prenumererar på vårt nyhetsbrev eller någon annan utskickslista, (iii) skickar in ett formulär för att ladda ner någon produkt, vitbok eller andra material, (iv) deltar i tävlingar eller svarar på undersökningar eller (v) skickar in ett formulär för att begära kundsupport eller kontakta Zoho för något annat syfte.

iii. Betalningsbehandling: När du köper något från oss ber vi dig att ange ditt namn, kontaktuppgifter och kreditkortsinformation eller annan betalningskontoinformation. När du skickar in din kortinformation lagrar vi kortinnehavarens namn och adress, utgångsdatum och de sista fyra siffrorna i kreditkortsnumret. Vi lagrar inte det faktiska kreditkortsnumret. I syfte att påskynda framtida betalningar kan vi även, om du har gett oss ditt godkännande, lagra din kreditkortsinformation eller annan betalningsinformation i krypterat format i de säkrade servrarna för våra leverantörer av betalningsportaler.

iv. Rekommendationer: När du ger oss tillåtelse att publicera rekommendationer om våra produkter och tjänster på webbplatser kan vi inkludera ditt namn och andra personuppgifter i rekommendationen. Du får möjlighet att granska och godkänna rekommendationen innan vi publicerar den. Om du vill uppdatera eller ta bort din rekommendation kan du kontakta oss på privacy@zohocorp.com 

v. Interaktioner med Zoho: Vi kan spela in, analysera och använda dina interaktioner med oss, inklusive e-post, telefon och chattkonversationer med våra försäljnings- och kundsupportpersonal, för att förbättra våra interaktioner med dig och andra kunder.

Information som vi samlar in automatiskt

i. Information från webbläsare, enheter och servrar: När du besöker våra webbplatser samlar vi in information som webbläsare, mobila enheter och servrar gör tillgängliga, till exempel internetprotokolladress, webbläsartyp, språkinställningar, tidszon, referensadress, datum och tid för åtkomst, operativsystem, tillverkare av mobil enhet och information om mobilnät. Vi inkluderar denna information i våra loggfiler för att få bättre förståelse för besökare på våra webbplatser.

ii. Information från första parts cookies och spårteknik: Vi använder tillfälliga och permanenta cookies för att identifiera användare av våra tjänster och förbättra användarupplevelsen. Vi bäddar in unika identifierare i våra nedladdningsbara produkter för att spåra användningen av produkterna. Vi använder även cookies, aviseringssignaler, taggar, skript och annan liknande teknik för att identifiera besökare, spåra webbplatsnavigering, samla in demografisk information om besökare och användare, förstå effektiviteten i e-postkampanjer och för riktad besökar- och användarinteraktion genom att spåra dina aktiviteter på våra webbplatser. Vi använder endast cookies från första parten och använder inte cookies från tredje part eller annan spårningsteknik från tredje part på våra webbplatser. Du kan lära dig mer om de cookies som används på våra webbplatser här. Vi använder också första parts LSO:er (Local Storage Objects), till exempel HTML5, för att lagra innehållsinformation och inställningar i syfte att tillhandahålla vissa funktioner. ch as HTML5 to store content information and preferences to provide certain features. 

iii. Information från applikationsloggar och mobilanalys: Vi samlar in information om din användning av våra produkter, tjänster och mobila applikationer från applikationsloggar och interna användningsanalysverktyg och använder sedan denna information för att förstå hur ditt företags användning och behov kan förbättra våra produkter. Den här informationen omfattar klick, bläddringar, funktionsåtkomst, åtkomsttid och frekvens, genererade fel, prestandadata, lagringsutnyttjande, användarinställningar samt konfigurationer och enheter som används för åtkomst och deras platser.

Information som vi samlar in från tredje part

i. Registreringar med hjälp av federerade verifieringsleverantörer: Du kan logga in på Zoho Services med hjälp av federerade verifieringsleverantörer som stöds, t.ex. LinkedIn, Microsoft och Google. Dessa tjänster kommer att verifiera din identitet och ge dig möjlighet att dela vissa personuppgifter med oss, till exempel ditt namn och din e-postadress.

ii. Referenser: Om en person har hänvisat någon av våra produkter eller tjänster till dig genom något av våra hänvisningsprogram, kan den personen ha gett oss ditt namn, e-postadress och andra personuppgifter. Du kan kontakta oss på privacy@zohocorp.com för att begära att vi tar bort din information från vår databas. Om du ger oss information om en annan person, eller om en annan person ger oss din information, använder vi bara den informationen för just det ändamål denna information lämnades till oss.

iii. Information från våra återförsäljningspartner och tjänsteleverantörer: Om du kontaktar någon av våra återförsäljningspartner eller på annat sätt uttrycker intresse för någon av våra produkter eller tjänster till dem, kan återförsäljningspartnern lämna ditt namn, e-postadress, företagsnamn och annan information till Zoho. Om du registrerar dig för eller deltar i ett evenemang som sponsras av Zoho, kan evenemangsorganisatören dela din information med oss. Zoho kan också få information om dig från recensionswebbplatser om du kommenterar någon recension av våra produkter och tjänster, och från andra tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med för marknadsföring av våra produkter och tjänster.

iv. Information från sociala medier och andra offentligt tillgängliga källor: När du interagerar med oss på sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter, Google+ och Instagram via inlägg, kommentarer, frågor och andra interaktioner, kan vi samla in sådan allmänt tillgänglig information, inklusive profilinformation, så att vi kan ansluta dig, förbättra våra produkter eller bättre förstå användarreaktioner och problem. Efter denna information har samlats in kan den förbli hos oss även om du tar bort den från sociala medier. Zoho kan också lägga till och uppdatera information om dig, från andra offentligt tillgängliga källor.

Syften för användning av information

Förutom ovan angivna syften kan vi använda din information för följande ändamål:

  • i syfte att kommunicera med dig (t.ex. via e-post) om produkter som du har laddat ner och tjänster som du har registrerat dig för, ändringar i denna Integritetspolicy, ändringar i Användarvillkoren eller viktiga meddelanden;
  • i syfte att hålla dig uppdaterad om nya produkter och tjänster, kommande evenemang, erbjudanden, kampanjer och annan information som vi tror du kommer att finna intressant;
  • i syfte att be dig att delta i undersökningar eller att begära feedback om våra produkter och tjänster;
  • i syfte att skapa och underhålla ditt konto och göra allt som krävs för att tillhandahålla våra tjänster, till exempel möjliggöra samarbete, tillhandahållande av webbsidor och e-posthantering samt säkerhetskopiering och återställning av dina data;
  • i syfte att förstå hur våra produkter och tjänster används, övervaka och förebygga problem samt förbättra våra produkter och tjänster;
  • i syfte att ge kundsupport och att analysera och förbättra våra interaktioner med kunderna;
  • i syfte identifiera och förebygga bedrägliga transaktioner och annan olaglig verksamhet, rapportera skräppost och skydda Zohos, Zohos användares, tredje parts samt allmänhetens rättigheter och intressen;
  • i syfte att uppdatera, expandera och analysera våra poster identifierar vi nya kunder och tillhandahåller produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig;
  • i syfte att analysera trender, administrera våra webbplatser och spåra besökarnas navigationer på våra webbplatser för att förstå vad besökare letar efter och kunna ge dem bättre hjälp;
  • i syfte att övervaka och förbättra marknadsföringskampanjer och ge förslag som är relevanta för användaren.

Rättsliga grunder för insamling och användning av information

Grunder för juridisk behandling som gäller för Zoho: Om du är en person från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), beror vår rättsliga grund för insamling och användning av information på de berörda personuppgifterna och det sammanhang i vilket vi samlar in dem. De flesta av våra informationsinsamlings- och behandlingsaktiviteter baseras vanligtvis på (i) avtalsenlig nödvändighet, (ii) ett eller flera legitima intressen för Zoho eller en tredje part som inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller (iii) ditt samtycke. Ibland kan vi vara juridiskt skyldiga att samla in din information, eller i behov av dina personuppgifter för att skydda dina vitala intressen eller andra personers intressen./p>

Återkallande av samtycke: När vi förlitar oss på ditt samtycke som rättslig grund har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, men det påverkar inte någon behandling som redan har ägt rum.

Meddelande om legitima intressen: När vi förlitar oss på legitima intressen som rättslig grund och de legitima intressena inte anges ovan kommer vi tydligt att förklara för dig vad dessa legitima intressen är då vi samlar in din information.

Ditt val i informationsanvändning

Avstå från icke-väsentlig elektronisk kommunikation: Du kan välja bort att få nyhetsbrev och andra icke-väsentliga meddelanden genom att använda funktionen ”avprenumerera” som ingår i alla sådana meddelanden. Du kommer dock fortsätt att få meddelanden och viktiga transaktionsmeddelanden.

Inaktivera cookies: Du kan inaktivera webbläsarens cookies innan du besöker våra webbplatser. Om du gör det kan du dock inte använda vissa funktioner på webbplatser korrekt.

Valfri information: Du kan välja att inte tillhandahålla valfri profilinformation, som till exempel ditt foto. Du kan även ta bort eller ändra din valfria profilinformation. Du kan alltid välja att inte fylla i de icke-obligatoriska fälten när du skickar in formulär som är kopplade till våra webbplatser.

Vem vi delar din information med

Alla enheter i Zoho-koncernen som anges här har åtkomst till informationen som omfattas av del I. Vi säljer inte några personuppgifter. Vi delar din information endast på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy, och endast med parter som vidtar lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Anställda och oberoende entreprenörer: Medarbetare och oberoende entreprenörer från alla enheter inom Zoho-koncernen har åtkomst till den information som omfattas av del I under förutsättning att informationen behövs. Vi kräver att alla anställda och oberoende entreprenörer för enheter inom Zoho-koncernen följer denna Integritetspolicy för personuppgifter som vi delar med dem.

Tredje parts tjänsteleverantörer: Vi kan behöva dela dina personuppgifter och aggregerad eller avidentifierad information med tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med, till exempel marknadsförings- och annonspartners, evenemangsorganisatörer, webbanalysleverantörer och betalningsoperatörer. Dessa tjänsteleverantörer är endast auktoriserade att använda dina personuppgifter efter behov för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.

Domänregistratorer: När du registrerar en domän via Zoho från domännamnregistratorer delar vi ditt namn och kontaktuppgifter, såsom din fysiska adress, e-postadress och telefonnummer med dem enligt domänregistreringsreglerna för ICANN.

Återförsäljningspartners: Vi kan dela dina personuppgifter med våra auktoriserade återförsäljningspartner i din region, endast för att kontakta dig om produkter som du har laddat ner eller tjänster som du har registrerat dig för. Vi ger dig möjlighet att välja bort att fortsätta arbeta med denna partner.

Utvecklare av marknadsplatsapplikationer: När du installerar eller köper någon applikation som utvecklats med Zohos API:er som är upplagda på Zohos online-marknadsplats, kommer ditt namn och din e-postadress att delas med utvecklaren av applikationen, så de kan interagera direkt med dig som leverantör av den applikationen eller tjänsten. Zoho kontrollerar inte utvecklarnas användning av dina personuppgifter, eftersom denna kommer att baseras på deras egna Integritetspolicyer.

Andra fall: Andra scenarier där vi kan dela samma information som omfattas av delarna I och II beskrivs i del III.

Dina rättigheter med avseende på information vi har om dig som registeransvarig

Om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) har du följande rättigheter med avseende på information som Zoho har om dig. Zoho åtar sig att ge dig samma rättigheter oavsett var du väljer att bo.

Rätt till åtkomst: Du har rätt att få åtkomst till (och vid behov få en kopia av) kategorier av personuppgifter som vi har om dig, inklusive informationens källa, syfte och behandlingsperiod samt de personer som informationen delas med

Rätt till rättelse: Du har rätt att uppdatera informationen vi har om dig eller att rätta till eventuella felaktigheter. Baserat på det syfte för vilket vi använder din information kan du instruera oss att lägga till kompletterande information om dig i vår databas.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel när de inte längre är nödvändiga för det syfte som de ursprungligen samlades in för.

Rätt till begränsning av behandling: Du kan också ha rätt att begära att du begränsar användningen av din information under vissa omständigheter, till exempel när du har invänt mot användningen av dina uppgifter, men vi måste kontrollera om vi har övertygande juridiska skäl att använda dem.

Rätt till uppgifters portabilitet: Du har rätt att överföra din information till en tredje part i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format under omständigheter där informationen behandlas med ditt samtycke eller med automatiska medel.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot användningen av din information under vissa omständigheter, till exempel användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att klaga: Du har rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten om du har något klagomål mot hur vi samlar in, använder eller delar din information. Denna rätt kanske inte är tillgänglig för dig om det inte finns någon tillsynsmyndighet som arbetar med dataskydd i ditt land.

Uppehållande av information

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Ibland kan vi behålla din information under längre perioder i enlighet med lagen, till exempel för att upprätthålla undertryckningslistor, förhindra missbruk, om det behövs i samband med ett rättsligt krav eller förfarande, för att tillämpa våra avtal, för skatt, bokföring eller för att överensstämma med andra lagliga skyldigheter. När vi inte längre har ett legitimt behov av att behandla din information kommer vi att radera eller anonymisera din information från våra aktiva databaser. Vi kommer även att säker lagra informationen och isolera den från vidare behandling på säkerhetskopieringsskivor tills borttagning är möjlig.

 

Del II - Information som Zoho behandlar för din räkning

Information som tilldelats Zoho och syfte

Information som lämnas i samband med tjänster: Du kan överlåta information som du eller din organisation (” du”) kontrollerar till Zoho i samband med användning av våra tjänster eller för att begära teknisk support för våra produkter. Detta inkluderar information om dina kunder och dina anställda (om du är en registeransvarig) eller uppgifter som du har och använder för en annan persons räkning för ett visst ändamål, till exempel en kund till vilken du tillhandahåller tjänster (om du är en registerförare). Uppgifterna kan antingen lagras på våra servrar när du använder våra tjänster, eller överförs eller delas till oss som en del av en begäran om teknisk support eller andra tjänster.

Information från mobila enheter: Med din tillåtelse ges vissa av våra mobila applikationer åtkomst till kameran, samtalshistorik, kontaktuppgifter, bildbibliotek och annan information som lagras på din mobila enhet. Våra applikationer kräver sådan åtkomst för att tillhandahålla sina tjänster. Likaledes när du väljer att tillhandahålla åtkomst samlas platsbaserad information också för ändamål som innefattar, men inte är begränsade till, lokalisering av närliggande kontakter eller inställning av platsbaserade påminnelser. Denna information kommer endast att delas med våra kartleverantörer och kommer endast att användas för kartläggning av användarplatser. Du kan när som helst inaktivera mobilapplikationens åtkomst till den här informationen genom att redigera inställningarna på din mobila enhet. De uppgifter som lagras på din mobila enhet och deras platsinformation som de mobila applikationerna har åtkomst till kommer att användas i samband med mobilapplikationen och överförs till och associeras med ditt konto i motsvarande tjänster (i vilket fall uppgifterna lagras på våra servrar) eller produkter (i vilket fall uppgifterna förblir hos dig såvida du inte väljer att dela dem oss).

(All information som tilldelats Zoho kallas kollektivt ” tjänstdata”)

Ägarskap och kontroll av dina tjänstdata

Vi inser att du äger dina tjänstdata. Vi ger dig fullständig kontroll över dina tjänstdata genom att ge dig möjlighet att få (i) åtkomst till dina tjänstdata, (ii) dela dina tjänstdata genom hjälp av integrerade tredjepartsintegrationer och (iii) begära export eller radering av dina tjänstdata.

Så använder vi tjänstdata

Vi behandlar dina tjänstdata när du ger oss instruktioner via de olika modulerna i våra tjänster. När du till exempel genererar en faktura används uppgifter som kundens namn och adress för att generera fakturan; och när du använder vår kampanjhanteringstjänst för e-postmarknadsföring, kommer e-postadresserna till personerna på din e-postlista att användas för att skicka e-postmeddelandena.

Push-meddelanden

Om du har aktiverat meddelande på våra skrivbords- och mobilapplikationer, kommer vi att skicka meddelanden via en push-meddelandeleverantör som t.ex. Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging eller Windows Push Notification Services. Du kan hantera dina inställningar för push-meddelanden eller inaktivera dessa meddelanden genom att stänga av meddelanden i applikationens eller enhetens inställningar.

Vem vi delar dina uppgifter med

Zoho-koncernen och tredje parts registerförare: Den upphandlande enheten inom Zoho-koncernen samarbetar med andra enheter inom koncernen och tredje parteri syfte tillhandahålla tjänster och teknisk support till våra produkter

Anställda och oberoende entreprenörer: Vi kan ge åtkomst till dina tjänstedata till våra anställda och enskilda personer som är oberoende entreprenörer från de enheter i Zoho-koncernen som är involverade i tillhandahållandet av tjänsterna (kollektivt våra ”anställda”) så att de (i) kan identifiera, analysera och korrigera fel, (ii) manuellt verifiera e-postmeddelanden som rapporterats som skräppost för att förbättra skräppostdetektering eller (iii) manuellt verifiera skannade bilder som du skickar till oss för att verifiera noggrannheten i optisk teckenigenkänning. Vi ser till att våra anställdas åtkomst till dina tjänstedata är begränsad till specifika personer samt att den loggas och granskas. Våra medarbetare kommer också ha åtkomst till uppgifter som du medvetet delar med oss för teknisk support eller för att importera uppgifter till våra produkter eller tjänster. Vi kommunicerar våra sekretess- och säkerhetsriktlinjer till våra anställda och tillämpar sekretesskydd strikt inom Zoho-koncernen.

Samarbetare och andra användare: Vissa av våra produkter eller tjänster gör att du kan samarbeta med andra användare eller tredje parter. Genom att inleda samarbete kan andra medarbetare se vissa av eller alla dina profiluppgifter. När du till exempel redigerar ett dokument som du har delat med andra personer för samarbete kommer ditt namn och profilbild att visas bredvid dina ändringar så att dina medarbetare vet att du har gjort de här ändringarna.

Tredjepartsintegrationer du har aktiverat: De flesta av våra produkter och tjänster stöder integrationer med produkter och tjänster från tredje part. Om du väljer att aktivera tredjepartsintegrationer kan du ge tredje part åtkomst till dina tjänstedata och personuppgifter. Vi uppmanar dig att granska sekretesspraxisarna för tjänster och produkter från tredje part innan du aktiverar integrationer med dem.

Andra fall: Andra scenarier där vi kan dela information som är gemensam för information som omfattas av delarna I och II beskrivs i del III.

Uppehållande av information

Vi lagrar uppgifterna i ditt konto så länge du väljer att använda Zoho Services. När du avslutar ditt användarkonto hos Zoho kommer dina uppgifter så småningom att raderas från vår aktiva databas under nästa rengöring som inträffar en gång om 6 månader. Uppgifter som tas bort från vår aktiva databas tas bort från säkerhetskopior efter 3 månader.

Begäranden från berörda personer

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi lagrar, använder eller behandlar din information på uppdrag av en av våra kunder, ska du kontakta kunden om du vill komma åt, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandling av eller exportera dina personuppgifter. Vi kommer inom rimlig tid att utvidga vår support till kunden för att svara på din begäran.

 

Del III - Allmänt

Personuppgifter om barn

Våra produkter och tjänster är inte riktade till personer under 16 år. Zoho samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om vi görs medvetna om att ett barn under 16 år har gett oss sina personuppgifter, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort sådan information. Om du tror att ett barn under 16 år har lämnat in personuppgifter till oss ska du skriva till oss på privacy@zohocorp.com så kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att radera informationen vi har om det barnet.

Så säker är din information

På Zoho lägger vi stor vikt vid uppgiftssäkerheten. Därför har vi certifierats för industristandarder som ISO27001:2013 och SOC 2 Type II. Vi har vidtagit åtgärder för att genomföra lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, användning, modifiering, avslöjande eller förstörelse av den information du förmedlar till oss. Om du har några problem med säkerheten för dina uppgifter uppmanar vi dig att kolla vår Säkerhetspolicy eller skicka dina frågor till oss på security@zohocorp.com.  

Uppgiftsskyddsombud

Vi har utsett ett Uppgiftsskyddsombud för att övervaka vår hantering av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du har några frågor eller bekymmer gällande vår sekretesspraxis med avseende på dina personuppgifter, kan du kontakta vårt Uppgiftsskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@zohocorp.com eller genom att skriva ett brev till: Uppgiftsskyddsombud, Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT, Nederländerna.

Platser och internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter och tjänstedata inom Zoho-koncernen. Genom åtkomst till eller användning av våra produkter och tjänster eller genom att på annat sätt tillhandahålla personuppgifter eller tjänstedata till oss, samtycker du till behandling, överföring och lagring av dina personuppgifter eller tjänstedata i USA, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och andra länder där Zoho är verksamma. Sådan överföring är föremål för ett koncernföretagsavtal som bygger på EU-kommissionens modellavtalsklausuler.

Databehandlingstillägg

I syfte att göra det möjligt för dig att överensstämma med dataskyddsförpliktelserna enligt den allmänna uppgiftsskyddsförordningen är vi beredda att underteckna ett databehandlingstillägg (DPA) som bygger på standardavtalsklausuler. Du kan begära ett DPA från Zoho genom att fylla i detta formulär . När vi har fått din förfrågan skickar vi DPA till dig för din signatur.

DNT-begäranden (Do Not Track)

Vissa webbläsare har aktiverat funktionen ”Do Not Track” (DNT), som skickar ut en signal (vilket kallas för DNT-signalen) till de webbplatser du besöker, vilket indikerar att du inte vill spåras. Det finns för närvarande ingen standard som reglerar vad webbplatser kan eller ska göra när de tar emot dessa signaler. Vi svarar för närvarande inte på dessa signaler.

Externa länkar på våra webbplatser

Vissa sidor på våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som inte är kopplade till denna Integritetspolicy. Om du lämnar in dina personguppgifter till någon av dessa tredjepartswebbplatser regleras dina personuppgifter av deras integritetspolicyer. Vi rekommenderar av säkerhetsskäl att du inte delar dina personuppgifter med dessa tredje parter, om du inte har kontrollerat deras integritetspolicyer och försäkrat dig om deras sekretesspraxis.

Bloggar och forum

Vi erbjuder offentligt tillgängliga bloggar och forum på våra webbplatser. Var medveten om att all information du lämnar på dessa bloggar och forum kan användas för att kontakta dig med oönskade meddelanden. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du lämnar dina personuppgifter på våra bloggar och forum. Zoho ansvarar inte för de personuppgifter som du väljer att offentliggöra. Dina inlägg och viss profilinformation kan ligga kvar, till och med efter att du har avslutat ditt konto hos Zoho. Om du vill begära att dina uppgifter tas bort från våra bloggar och forum kan du kontakta oss på privacy@zohocorp.com

Widgetar från sociala medier

Våra webbplatser innehåller widgetar från sociala medier som Facebooks ”Gilla”-knappar och Twitters ”Tweeta”-knappar som låter dig dela artiklar och annan information. Dessa widgetar kan samla in information som din IP-adress och sidorna du navigerar till på webbplatsen, och kan ställa in en cookie så att widgetarna fungerar som de ska. Dina interaktioner med dessa widgetar styrs av de integritetspolicyer för de företag som tillhandahåller dem.

Upplysningar i enlighet med lagliga skyldigheter

Vi kan enligt lag vara skyldiga att bevara eller föra vidare dina personuppgifter och tjänstedata för att följa gällande lagar, regler, rättsliga processer eller begäran av regeringen, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav.

Verkställighet av våra rättigheter

Vi kan föra vidare personuppgifter och tjänstedata till tredje part om vi anser att sådan information är nödvändig för att förhindra bedrägerier, undersöka eventuella misstänkta olagliga aktiviteter, genomdriva våra avtal eller policyer eller skydda användarnas säkerhet.

Företagsöverlåtelser

Vi avser inte att sälja vår verksamhet. I den osannolika situationen att vi säljer vår verksamhet, förvärvas eller slås samman, kommer vi dock se till att den förvärvande enheten är juridiskt bunden att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi meddelar dig via e-post eller genom ett framstående meddelande på vår webbplats om eventuella förändringar i ägande eller användningen av dina personuppgifter och tjänstedata. Vi kommer också att meddela dig om eventuella val du kan ha angående dina personuppgifter och tjänstedata.

Överensstämmelse med denna Integritetspolicy

Vi gör allt som krävs, inklusive periodiska granskningar, för att säkerställa att personuppgifterna du tillhandahåller används i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du har några frågor om vår överensstämmelse med denna Integritetspolicy eller hur dina personuppgifter används, ber vi dig att skriva till oss påprivacy@zohocorp.com Vi kontaktar dig och samordnar vid behov med lämpliga tillsynsmyndigheter för att effektivt ta itu med dina problem.

Meddelande om ändringar

Vi kan när som helst ändra Integritetspolicyn, varefter vi meddelar dig via ett servicemeddelande eller genom att skicka ett e-postmeddelande till din primära e-postadress. Om vi gör väsentliga ändringar i Integritetspolicyn som påverkar dina rättigheter, ges du minst 30 dagars förvarning om ändringarna via e-post till din primära e-postadress. Om du anser att den uppdaterade Integritetspolicyn påverkar dina rättigheter med avseende på din användning av våra produkter eller tjänster, kan du säga upp din användning genom att skicka ett e-postmeddelande till oss inom 30 dagar. Din fortsatta användning efter det datum då ändringar i Integritetspolicyn träder i kraft kommer att betraktas som ditt samtycke till den modifierade Integritetspolicyn. Du kommer inte att få e-postmeddelanden om mindre ändringar i Integritetspolicyn. Om du oroar dig över hur dina personuppgifter används, kan du regelbundet besöka privacy.html .