Funktioner i lösenordshantering med självbetjäning

  •  

    Lösenordshantering

  •  

    Active Directory-självbetjäning

  •  

    En identitet

Självbetjäning rörande lösenordsåterställning

Tillåt användare att själva återställa sitt domänlösenord i Windows Active Directory på egen hand.

Självbetjäning för upplåsning av konto

Låt domänvändare låsa upp sitt Windows Active Directory-konto utan IT-hjälp.

Ändra Active Directory-lösenord

Erbjuder ett lättanvänt webgränssnitt för att ändra Windows Active Directory-lösenord.

Meddelande om utgång av lösenord/konto

Påminn användare om deras kommande utgångsdatumet för Active Directory-lösenordet via e-post, SMS och push-meddelanden.

Genomförare av lösenordspolicy

Verkställ detaljerade lösenordspolicyer för Active Directory som innehåller ett ordlistefilter för lösenord, en mönsterkontroll och mer.

Agenter för inloggning med självbetjäning av lösenord

Ge användarna åtkomst till självbetjäning för lösenord från inloggningsprompten för Windows, MacOS, Outlook Web Access, Citrix Web Interface och SharePoint.

Flerfaktorautentisering

Godkänn Active Directory-användare med metoder för säker identitetsverifiering som Google Authenticator och biometrik.

Windows tvåfaktorsautentisering

Förbättra tvåfaktorsautentisering för varje Windows-inloggning, inklusive både fjärranslutna och lokala inloggningar, för förbättrad säkerhet.

Cachelagrad uppgiftsuppdatering via VPN

Ge användare möjlighet att tvångsuppdatera sina bortglömda och cachelagrade Active Directory-uppgifter med självbetjänad återställning av lösenord.

 
Ladda mer 
Automatisk lösenordsåterställning och kontoupplåsning

Söker efter glömda eller utgångna lösenord och utlånade konton, och schemalägger automatiska lösenordsåterställningar och kontoupplåsningar.

Mobil lösenordshantering

ADSelfService Plus mobila appar för Android- och iOS-enheter hjälper användarna att själv utföra självbetjäningsåtgärder för lösenord, var som helst och när som helst.

Lösenordsstatusrapporter, e-postmeddelanden och säkerhet

Säkerställ IT-säkerhet genom att hjälpa administratörer att generera, schemalägga och exportera granskningsrapporter samt rapporter om lösenordsstatus.

Active Directory-lösenordsåterställning

Även om det är omöjligt att återhämta bortglömda eller utgångna lösenord i Windows Active Directory, så kan du ge användare möjlighet att själva återställa lösenord.

Fördelar med lösenordshantering

Om du implementerar ADSelfService Plus i din IT-miljö minskar du IT-kostnader, förbättrar säkerheten och slutanvändarupplevelsen, och du får dessutom en glad IT-personal!

Minska helpdesk-ärenden

Eliminera helpdesk-ärenden säkert genom att kombinera självbetjänad lösenordshantering med multifaktorautentisering och lätta på bördan på din IT-helpdesk.

Läs mer